Korzyści z modelu hosting i administrowanie

Zredukuj koszty zakupu i utrzymania zasobów 

 

Odpowiednie bezpieczeństwo danych

 

Jakość i kompetencje

 

Odpowiedzialność po stronie dostawcy

 

Usługa hostingu i administrowania systemami TETA

 • W ramach tej usługi prowadzona jest obsługa w zakresie zarządzania i  administrowania systemami TETA oraz bazą danych na serwerach Unit4 Polska. Pozwala to na przejmowanie i rozwiązywanie problemów  eksploatacyjnych systemu TETA i bazy danych. Dzięki tej usłudze nie trzeba się również martwić o aktualizacje oprogramowania TETA oraz  Oracle.

  Usługa administrowania i zarządzania aplikacją może być świadczona również na serwerach Klienta.

 • Wybierając usługę opartą o serwery Unit4 Polska, Klient może uniknąć  dodatkowych kosztów związanych m.in. z:

  • Administratorem;
  • Zakupem sprzętu (serwery, urządzenia sieciowe) i opieką nad sprzętem;
  • Licencjami Oracle, Microsoft;
  • Bezpieczeństwem danych;
  • Wysoką dostępnością systemu (serwery standby/zapasowe)
 • W przypadku usługi świadczonej na serwerach Unit4 Polska zapewniamy bardzo wysokie SLA oraz bezpieczeństwo systemu i danych. Zyskujesz:

  • przewidywalne miesięczne koszty utrzymania
  • brak kosztów związanych z zatrudnieniem i szkoleniem administratorów
  • brak inwestycji po stronie klienta w sprzęt, obsługę administracyjną i serwisową
  • dostęp do najnowszych technologii w związku z ciągłym rozwojem centrum danych dostawcy
  • dostęp do najnowszych wersji oprogramowania aktualizowanego w ramach usługi

Wybierając model outsourcingu usług zarządzania i administrowania oraz hostingu systemami TETA świadczonych przez UNIT4 uzyskujesz korzyści w obszarze kosztów, bezpieczeństwa, kompetencji i odpowiedzialności.

Redukcja kosztów

Oferujemy w pełni przewidywalne koszty usługi w postaci stałej miesięcznej opłaty, przy jednoczesnej redukcji kosztów:

 • Zakupu, utrzymania i modernizacji architektury sprzętowej,
 • Zakupu bazy danych i rocznych jej aktualizacji,
 • Zakupu licencji na środowisko systemowe oraz jego aktualizacji,
 • wykonywania upgrade’ów i aktualizacji oprogramowania,
 • wewnętrznego IT.

Odpowiednie bezpieczeństwo danych

Odpowiednia polityka bezpieczeństwa informacji i danych posiada kluczowe znaczenia. Unit4 Polska, bazując na długoletnim doświadczeniu, wiedzy i kompetencjach w tym zakresie, oferuje rozwiązanie wysokiej jakości i bezpieczne.

 • Zapewniamy bezpieczeństwo danych
 • Redukujemy koszty wykonywania backup’ów
 • Redukujemy koszty zabezpieczeń środowiska sprzętowego i systemowego.

Jakość i kompetencje

Nasi Klienci obsługiwani są przez starannie dobranych konsultantów i specjalistów, dysponujących wiedzą, doświadczeniem i permanentnie rozwijających się na szkoleniach, kursach i na bazie doświadczenia wynikającego ze współpracy z podmiotami o zróżnicowanej specyfice, wielkości i stopniu skomplikowania.

 • ograniczamy kosztów związanych z zapewnieniem miejsca pracy, wyposażenia administratorów oraz szkoleniami
 • zapewniamy wysokiej jakości procesów opartych o uzgodnione wskaźniki KPI
 • eliminujemy trudności w znalezieniu na rynku odpowiednich kompetencji Administratora.

Odpowiedzialność po stronie Dostawcy

Przekazanie odpowiedzialności za wydajność i dostępność oprogramowania obliguje dostawcę do rzetelnego, prawidłowego i terminowego świadczenia usług, opartych o uzgodnione w umowie SLA (Service Level Agreement).

Najwyższa jakość usług

Usługi świadczy doświadczony Pion Biznes Cloud i BPO w Unit4 Polska, złożony z wysokiej klasy specjalistów w zakresie Business Process Outsourcing, który wcześniej wyodrębniony był jako osobna spółka UNIT4 Business Solutions, a początkowo funkcjonował pod nazwą TETA HR CENTER.

Aktualnie z usług Unit4 Polska w zakresie outsourcingu kadrowo–płacowego korzystają firmy zatrudniające w sumie ponad 15 000 osób. Wśród  naszych klientów znajdują się organizacje z różnych sektorów i branż m.in. instytucje o profilu bankowym, produkcyjnym, handlowym i usługowym. Obsługa tak odmiennych podmiotów pozwoliła nam na zdobycie wiedzy o specyficznych potrzebach, unikalnych składnikach płacowych i systemach wynagrodzeń. Nasza praktyka pokazuje, że jesteśmy w stanie efektywnie i elastycznie obsługiwać firmy bez względu na ich wielkość czy specyficzne warunki wewnętrzne.

 

Pozostańmy w kontakcie:

 

UNIT4 POLSKA Sp.  z o.o.

Dział Obsługi Klienta

ul. Powstańców  Śląskich  7a
53-332 Wrocław 

T: +48 71 323 40 00 
E: kontakt@unit4.com