Fleksible forretningssystemer for virksomheter i endring og utvikling

 • Forretningssystemer

  Statisk systemstøtte i en arbeidshverdag som er i konstant bevegelse, skaper ikke verdi. Det er essensielt at verktøyene vi bruker til å kommunisere, planlegge og løse problemer, speiler behovene til de som bruker dem. Det er slik forretningsløsninger bør designes: for mennesker som deg og meg. 

  Vi utvikler programvarer for prosjekt- og tjenesteorienterte virksomheter med hovedvekt på store og mellomstore organisasjoner. I disse virksomhetene er de ansattes kunnskap og kompetanse de viktigste verdidriverne.

  Full ERP-suite eller enkeltstående programvarer med god integrasjon mot deres eksisterende system  

  Unit4 leverer ERP-systemet Unit4 Business World, som er godt kjent i det norske markedet under sitt originale navn Agresso. I tillegg har vi enkeltstående programvarer for analyse og rapportering, timeføring, ressursplanlegging, reiser og utlegg, konsolidering og likviditetsstyring.

  Unit4 - In business for people

 • Økonomistyring og rapportering

  Med Unit4 Business World (tidligere Agresso) og supplerende Unit4 programvarer har du et komplett knippe verktøy som gir deg løpende innsikt i virksomhetens økonomiske helsetilstand. Du rapporterer ikke lenger historiske data, men pålitelig økonomisk informasjon i nåtid. Det gir grunnlag for bedre beslutninger.

  Mer om økonomistyring fra Unit4

  Financial Management
 • HR og lønn

  Ansatte i tjenesteorienterte virksomheter representerer en stor intellektuell kapital. Derfor har disse virksomhetene naturlig nok høye krav til HR-løsningen og integrasjonen mot økonomisystemet. Vår løsning for HR og lønn er designet for å gi personene som bruker systemet effektiv støtte så de kan forvalte ressursene på en smidig måte og sørge for smarte løsninger for alle ansatte, enten de er på kontoret eller ute på farten.

  Les mer om HR og lønn fra Unit4

  Employee lifecycle
 • Prosjektstyring

  Prosjektstyring av tjenesteleveranser er en krevende oppgave med mange variabler. Tilgjengelige ressurser, riktig kompetanse, milepæler og rapportering – alt skal fanges og overvåkes i et oversiktlig og pålitelig system.

  Mer om Prosjektstyring fra Unit4

 • Tjenester

  Parallellt med våre programvareløsninger tilbyr Unit4 et bredt spekter av tjenester. I dialog med kunder og partnere er det utviklet et tjenestetilbud som skal bidra til å utnytte potensialet i Unit4 programvaren. Det er er målet med alle våre tjenester, enten det gjelder implementering, kurs og opplæring, konsulentbistand, drift eller support.  
   

  Les mer om våre tjenester:
  Support  |  Konsulenttjenester  |  Lønnstjenester  |  Driftstjenester  |  Tjenestesentral  |  Kurs og opplæring

  Unit4 - In business for people.

Noen av våre kunder i det norske markedet

 • "Unit4-løsningen er vår eneste felles plattform for hele konsernet, som inkluderer drøyt 8000 ansatte på 150 lokasjoner.”

  - CIO, Bravida

  Read the full success story
  Se nettsidene til Bravida Norge

 • "Unit4 Time Management og Unit4 Travel & Expenses er en av de mest virksomhetskritiske forretningsapplikasjonene hos Bouvet. De gir oversikt og kontroll gjennom hele organisasjonen, hele veien fra registrering av timer og utlegg, til overføring av et ferdig fakturagrunnlag til vårt ERP-system."

  - Bouvet AS

  Se nettsidene til Bouvet Norge AS

 • "Ved fornuftig bruk av vårt logistikk- og innkjøpssystem får våre ansatte hjelp til å gjøre en bedre jobb og det bidrar dessuten til å beskytte dem mot trusler og ytre press. Samtidig blir det dokumentert at hjelpen kommer frem dit den skal."

  Pål Wæraas, seksjonsleder for administrativ støtte og service i Flyktningehjelpen

  Les hele kundehistorien
  Se nettsidene til Flyktninghjelpen

 • "Applikasjonsforvaltningstjenestene fra Unit4 AS bidrar til at vi kan redusere kostnader og fokusere mer på vår kjernevirksomhet. Det oppleves meningsfylt og hensiktsmessig."

  Anne Ombye, økonomidirektør, Innovasjon Norge

  Se nettsidene til Innovasjon Norge
  Les hele kundehistorien

 • "Det viktigste har vært å sikre en en enkel løsning for våre medarbeidere som ikke jobber med tall, men med å levere et godt produkt til kundene våre." Lenke til pdf

  Cecilie Hekneby, konsernkontroller, Color Line

  Se nettsidene til Color Line
  Last ned kundehistorien om Color Line

 • "Vi så behovet for en større bredde i styringen av virksomheten og ikke bare fokusere på økonomi. Med Unit4 Business Analytics har vi fått et verktøy som gir oss anledning til å fokusere bredere. Det gir oss ny kunnskap om egen virksomhet og forutsetninger for å styre og utvikle virksomheten på en bedre måte." Lenke til pdf

  Ronald Gåsvær, økonomisjef, Statskog

  Se nettsidene til Statskog
  Last ned kundehistorien om Statskog