Därför Unit4

 • Snabb översikt

  Unit4 Audit & Control erbjuder företag och revisionsbyråer en effektiv lösning och ett ramverk för att planera, styra och kontrollera periodiska processer och projekt. 

  • Snabb att införa och lätt att använda.
  • Heltäckande funktionalitet.
  • Gör det möjligt att halvera fel och ledtider för korrigeringar samt höja effektiviteten i samarbetsprojekt med upp till 25%.
  • Unit4 Audit & Control används av tusentals företag och revisionsbyråer, vilket inkluderar tre av de fyra största ("Big Four").
  • För revisionsbyråer – Unit4 är en väl etablerad leverantör med lång erfarenhet av affärapplikationer. Vi erbjuder beprövade och ledande systemlösningar som hjälper revisionsbyråer att hantera sina klienter och projekt effektivt och säkert.
  • För företag – Unit4 har under lång tid utvecklat hög kompetens inom, och hjälpt många företag i olika branscher att styra och kontrollera, återkommande gransknings- och finansiella processer.

  Ladda ner broschyren

 • En bättre lösning

  Unit4 Audit & Control erbjuder enkel, pålitlig och enhetlig styrning och kontroll av återkommande finansiella processer. 

  • Effektivare processer och bättre kontroll
   • Färdiga mallar för processmodellering, baserade på olika processfaser och uppgifter/aktiviteter.
   • Gemensam lagring och återkomst av aktivitetskommentarer, inklusive stöddokiment och analyser.
   • Omfattande stöd för resultatorienterad återkoppling samt aktivitetsgodkännande.
   • Strömlinjeformade processer med automatisk arkivering.
   • Processrapportering för enklare koordinering och övervakning.
  • Stöd för revisionsbyråer
   Vår lösning hjälper revisionsbyråer att driva sina klientprojekt framgångsrikt och effektivt med god tillgång till fördefinierade mallar och standardiserade processer. Lösningen säkerställer att varje projekt uppnår fullständig regeluppfyllnad.
  • Företagsstöd
   Unit4 Audit & Control ger företag möjlighet att själva strömlingeforma och standardisera processer som möter företagsspecifika krav och regler. Vår lösning utgör kärnan i ditt interna kontrollramverk och säkerställer effektiva och pålitliga interna finansiella kontroll- och granskningsprocesser. Detta sker genom aktivitetsstyrning med hjälp av fördefinierade processmallar som enkelt kan modelleras av användarna.

  Ladda ner broschyren

  Unit4 Audit & Control - hjälper din organisation att förbättra effektiviteten och kontrollen över återkommande finanseilla processer.
  Se bilden i full storlek
 • Molnet i din takt

  Med Unit4:s unika koncept Molnet i din takt kan du och ditt team fritt flytta data och arbetsytor mellan privata och pubilka moln samt lokalbaserade servrar.

  På det sättet uppnår du optimal frihet, effektivitet, säkerhet och regeluppfyllnad eftersom du kontrollerar exakt vad som placeras i molnet och när.

  Detta är styrkan i Business World On! Molnet i din takt. Våra lösningar har samma funktionalitet oavsett hur och var du kör dem.

   

  Läs mer om Molnet i din takt

Erfarenheter

 • "Våra medarbetare är mycket positiva till lösningen. Nu när informationen alltid är uppdaterad och tillgänglig finns en större förståelse för projektens status och utveckling."

  - Partner, PWC

 • DRV har använt Unit4 Audit & Control för att strömlinjeforma arbetsprocesserna kring kontroll, granskning och rapportering. Systemet har också gjort det möjligt att eliminera pappersbaserade arbetsrutiner och checklistor.

 • Kab Accountants och Tax Advisors East har använt Unit4 Audit & Control för att effektivisera sina klientprocesser.

Framgångsfaktorer

Med Unit4 Audit & Control kan både interna och externa revisorer och controllers uppnå bättre kontroll, högre produktivitet samt effektivare granskning av periodiska processer. Lösningen skapar också ökad transparens och spårbarhet till alla underliggande fakta, verifikat och transaktioner.

En smartare och mer strömlinjeformad lösning

Audit & Control ger processägare möjlighet att driva återkommande processer, som bokslut, i form av sekventiella uppgifter/aktiviteter i en förutbestämd serie som tilldelas olika arbetsgrupper. Varje aktivitet består av en aktivitetsbeskrivning, aktivitetsaccept, uppföljningsåtgärder (valfritt), underliggande dokumentation (valfritt), kalkyler (valfritt) och en aktivitetsrelaterad verifieringskedja.

Skarpare finansiellt fokus och kontroll

Vår lösning hjälper dig och ditt team att göra processer som inte är transaktionsbaserade synliga, kontrollerade, spår- och reviderbara. Med hjälp av inbyggda lösningar för aktivitets- och ärendehantering kan dessa aktiviteter modelleras och styras, helt oberoende av vilka datakällor och affärssystem som används. Dessutom säkerställer stödet för fullständiga verifieringskedjor och statusrapportering att periodiska aktiviteter är synliga direkt efter att de har genomförts.

Bättre samarbete

Audit & Control hjälper alla som är involverade i uppföljning och granskning att få tillgång till och dela information mer effektivt. Lösningen förbättrar produktiviteten i samarbetsprojekt med upp till 25 %. Nu kan ekonomichefer, controllers samt interna och externa revisorer dela och dra nytta av information som genereras med ett gemensamt format. Ett format som redan används av tusentals revisorer.

Ger dig hela bilden

Vår lösning hjälper dig och ditt team att göra processer som inte är transaktionsbaserade synliga, kontrollerade, spår- och reviderbara. Med hjälp av inbyggda lösningar för aktivitets- och ärendehantering kan dessa aktiviteter modelleras och styras, helt oberoende av vilka datakällor och affärssystem som används. Dessutom säkerställer stödet för fullständiga verifieringskedjor och statusrapportering att periodiska aktiviteter är synliga direkt efter att de har genomförts.

Nyckelegenskaper

Unit4 Audit & Control är en heltäckande lösning för en verksamhets behov av modellering, styrning och kontroll av processer. Lösningen erbjuder följande nyckelegenskaper:

 • Obegränsad tillgång till mallar.
 • Enkelt mallutbyte med andra användare.
 • Specialflaggor för regelansvariga och kvalitetsgranskare.
 • Användardefinierade uppföljningsflaggor för anteckningar.
 • Fylliga standardrapporter.
 • Möjlighet att bifoga rapporter skapade i Unit4 Account Analysis till processmallar och individuella projekt.
 • Möjlighet att bädda in finansiell data från Unit4 Statutory Reporting i processaktiviteter.
 • Endast auktoriserade medlemmar har tillgång till uppdragsrelaterad information.
 • Fördefinierade medlemsroller och behörigheter.
 • Registreringsrutiner för granskning.
 • Tydliga verifieringskedjor.

Mer från Unit4

Unit4 Audit & Control is part of a suite of Financial Management solutions that provide comprehensive support for the Office of the CFO including:

Våra internationella lösningar kompletteras med lokalt anpassade produkter och tjänster som erbjuds via Unit4:s lokala och internationella team runt om i världen. Dessa team erbjuder ett bredare spektrum av lösningar särskilt utformade för specifika branscher, områden eller verksamhetsprocesser.