Unit4

Maak groei van de instelling mogelijk

Verbeter de werving van studenten en de relatie met belanghebbenden

Maak uw studenten succesvoller

Verminder uitval en bevorder dat studenten afstuderen en een baan vinden

Lever excellent onderzoek

Verkrijg meer financiering en verbeter het projectmanagement voor baanbrekend onderzoek

Verbeter de effectiviteit van uw instelling

Volg en rapporteer hoe uw instelling presteert op bedrijfskritische beoordelingscriteria

Wat als uw studenteninformatiesysteem groei zou ondersteunen?

In het voortdurend veranderende en competitieve landschap van het hoger onderwijs, is het leveren van de juiste groeistrategie van cruciaal belang om te kunnen overleven. Veel instellingen merken dat hun verouderde systemen het moeilijk maken zich aan te passen aan nieuwe modellen en inspanningen op het gebied van toelatingen en werving in de weg staan. 

Unit4 Student Management ondersteunt groeistrategieën gedurende de hele studentlevenscyclus:

 • Toelatingstechnologie met configureerbare workflows voor geautomatiseerder wervingscampagnes gebaseerd op het gedrag van de potentiële student.
 • Gestroomlijnd aanmeldingsproces dat programmaspecifieke aanmeldingen creëert en zorgt voor documentbeheer.
 • Tools voor relatiebeheer helpen u langetermijnrelaties op te bouwen met alumni en partners.

Met Unit4 Student Management kunt u zich weer focussen op werving en het opbouwen van relaties in plaats van op routinematige taken. 

Ontdek de kracht van
Unit4 Student Management
Lees meer over
Unit4 Business World
Lever excellent onderzoek met
Unit4 Research Management

Ervaringen van klanten

Unit4 werkt nauw samen met honderden hogescholen en universiteiten wereldwijd die zowel studenten willen opleiden als baanbrekend onderzoek willen uitvoeren.

 • "De wereldwijde markt voor hoger onderwijs heeft lang moeten wachten op een geweldig nieuw product. Naar onze mening zijn Unit4 en Three Rivers Systems de eersten die aan deze verwachting voldoen."

  Chief Information Officer, Lindenwood University

 • "Wij vormen een schoolvoorbeeld van een organisatie die voortdurend in verandering is. Onze software-systemen beschikten niet over de flexibiliteit om bij te blijven met deze veranderingen. Wij wilden de mogelijkheid hebben om zelf snel wijzigingen te kunnen doorvoeren. De oplossing van Unit4 biedt deze mogelijkheid, iets dat we nergens anders hebben gezien."

  Financieel directeur, Cranfield University

  Lees het hele verhaal

 • "CAMS Enterprise is de beste ERP-oplossing om ons te helpen onze strategische doelstellingen te realiseren. Zeker als het gaat om optimaal efficiënte bedrijfsvoering en slagingspercentages van studenten."

  Rector, Grayson College

 • "Aangezien we in een enorm dynamische omgeving opereren is de flexibiliteit van de oplossing van Unit4 een erg belangrijk voordeel. Ze biedt ons niet alleen de uitgebreide functionaliteit die we nodig hebben om efficiënte en effectieve diensten te verlenen, ook als er iets in de oplossing gewijzigd moet worden omdat de omstandigheden veranderen, kunnen we dat zelf configureren. "

  Assistant IT director, Universiteit van Bristol

Een digitale upgrade voor studenten, docenten en onderwijsmedewerkers

Studenten, docenten en onderwijsmedewerkers verwachten meer als gevolg van de technologische revolutie in hun persoonlijke leven. Helaas ervaren ze op de campus vaak een "digitale degradatie". De veelal gedateerde systemen voldoen simpelweg niet aan hun hoge verwachtingen.

Met Unit4 Student Management biedt u studenten, docenten en onderwijsmedewerkers een intuïtieve ervaring die op de moderne mobiele gebruiker is afgestemd. Wat ooit een bron van teleurstelling was, is nu een concurrentievoordeel.

De architectuur en configureerbare instellingen maken Unit4 Student Management het nieuwe generatie studentinformatiesysteem dat op verandering is ingesteld. Pas uw strategieën en processen snel en eenvoudig aan, verlaag de investeringen in IT en kosten van systeemondersteuning en verbeter tegelijkertijd de gebruikerservaring van studenten, docenten en onderwijsmedewerkers.

Wat als uw technologie u kon helpen meer studenten te behouden en hen kon stimuleren bij het afstuderen en het vinden van een baan?

Toon Verberg

Het slagingspercentage van studenten is voor een instelling belangrijker dan ooit. De toenemende transactionele aard van de relatie tussen student en universiteit betekent dat kandidaten nauwlettend kijken naar uitval, slagingspercentages en de kans op een baan. Instellingen moeten deze percentages kunnen monitoren, rapporteren en verbeteren om te kunnen concurreren met zowel traditionele als nieuwe concurrenten. 

Unit4 Student Management helpt u uitvalpercentages te voorspellen en u met ondersteuning en specifieke communicatie te richten op studenten die in de gevarenzone zitten. Studenten krijgen tijdens hun gehele studietijd ondersteuning via een persoonlijk en intuïtief studentenportal dat op elk apparaat en altijd beschikbaar is. Beheerders kunnen het digitale aanbod wijzigen via intuïtieve interfaces, waarvoor geen programmeerwerk is vereist. De in het geheugen opgeslagen analytische gegevens zijn te gebruiken voor het opzetten van dashboards om KPI's te meten. Dit resulteert in een gestroomlijnde administratie, wat studenten  meer tijd geeft voor hun studie en medewerkers van de administratie meer tijd voor persoonlijke ondersteuning.

Lees hoe u een succesvol studieverloop stimuleert
Download whitepaper

Ontworpen voor uw mensen

De oplossingen van Unit4 voor onderwijsinstellingen zorgen er voor dat uw medewerkers zich kunnen richten op onderwijs en onderzoek in plaats van op administratie. Specifieke modules handelen de belangrijkste taken af en leveren de resultaten die u nodig hebt. 

 • Academische zaken

  • Behoud meer studenten - Identificeer studenten die in de gevarenzone zitten op basis van indicatoren specifiek voor uw instelling en breng ze met de juiste ondersteuning weer op het goede pad.
  • Verhoog het slagingsprecentage - Tentamencijfers en analytische gegevens bieden studenten duidelijk inzicht in hun vooruitgang richting het afstuderen.
  • Bevorder institutionele planning - Beantwoord belangrijke vragen rondom beoordeling met geavanceerde rapportage en geïntegreerde analyse.
 • Financieel directeuren

  • Verbeter de financiële transparantie - Bekijk en analyseer gegevens van afzonderlijke vakgroepen en van de gehele onderwijsinstelling, van gedetailleerde gegevens tot intuïtieve visualisaties
  • Verlaag de kosten - Verbeter de workflow en zet self-servicestools in om een meer 'commerciële' cultuur te creëren die de efficiëntie verbetert
  • Verhoog de inkomsten - Beoordeel inkomst-genererende mogelijkheden binnen de gehele instelling inclusief huisvesting, voorzieningen en onderwijs
 • Onderzoeksbeheerders

  • Bied uw academici meer mogelijkheden - Verminder de administratie en werk binnen het beschikbare financieringsbudget door complexe rapportage en werkstromen te vereenvoudigen.
  • Verhoog inkomsten uit onderzoek - Beoordeel de financiële haalbaarheid van potentiële onderzoeksprojecten met behulp van nauwkeurige Full Economic Costing (FEC) en zorg voor een tijdige facturering van financiers.
  • Verbeter de dienstverlening aan de klant - Beheer de informatie vanuit een uniform technologieplatform om de continuïteit van dienstverlening binnen de gehele onderwijsinstelling  te garanderen.
 • Toelatingscommissie

  • Automatiseer uw voorlichtingscampagnes - Gebruik configureerbare workflows om communicatie en vervolgtaken af te stemmen op het gedrag van prospects.
  • Stroomlijn uw aanmeldingsproces - Creëer programmaspecifieke aanmeldingen met verwerking van statuswijzigingen en documentenbeheer op maat.
  • Concentreer u op het wervingsproces, niet op uw gegevens - Maak u geen zorgen meer over de overdracht van gegevens tussen systemen, dankzij ingebouwde integratie tussen toelatingen en inschrijvingen.
 • Inschrijving

  • Onbeperkte flexibiliteit qua inschrijving - Richt uw registratieprocessen in naar uw unieke behoeften - van traditioneel tot niet-traditioneel tot bedrijfstraining.
  • Gestroomlijnd beheer van onderwijsprogramma's - Bespaar tijd en geld door studiewijzersjablonen voor alle studierichtingen te hergebruiken.
  • Opstellen van bruikbare rapporten - Maak gebruik van rapportagetools om lijsten met bruikbare inzichten op te stellen op basis van elk willekeurig veld in het systeem.
 • Directeur studiefinanciering

  • Beheer van alle vormen van financiële steun - Voer het beheer over alle programma's voor studiefinanciering – studieleningen, toelages en beurzen.
  • Voortdurende naleving van veranderende regelgeving - Maak gebruik van ingebouwde en ad-hocrapporten om conform de wettelijke voorschriften te blijven handelen.
  • Automatische samenstelling van studiebeurzen - Stel studiebeurzen automatisch in bulk samen in volgorde van prioriteit en op basis van de wettelijke voorschriften, die van uw instelling of leningnemer.
 • Directeur fondsenwerving

  • Verbeterde fondsenwerving - Werf, behoud en upgrade donateurs door middel van robuuste marketingtools en ingebouwde analysemogelijkheden.
  • Identificeer en stimuleer potentiële donateurs - Configureer en automatiseer gepersonaliseerde campagnes op basis van demografische gegevens en gedrag van potentiële donateurs.
  • Verstevig de relatie met donateurs - Verkrijg volledig inzicht in alumni en donateurs met een instellingsbreed CRM dat relaties tussen afdelingen en groepen optimaal benut.
 • Docenten en studiebegeleiders

  • Identificeer studenten in de gevarenzone en grijp in - Ontvang meldingen over studenten die zich in de gevarenzone bevinden en stel plannen op om ze weer op de rails te krijgen voordat het te laat is.
  • Volg alle academische mijlpalen - Bewaak alle studiemijlpalen die specifiek zijn voor uw instelling, zoals klinische uren, scriptie, etc.
 • Studenten

  • Bied een intuïtieve, mobiele ervaring - Voldoe aan de verwachtingen van de met technologie opgegroeide studenten van vandaag met een 'touch first'-ontwerp dat altijd, overal en op elk apparaat beschikbaar is.
  • Houd studenten op afstudeerkoers - Help uw studenten goede academische keuzes te maken met tools voor studiebewaking en studieoverstap.
  • Verbeterde persoonlijke ROI van studenten - Geef studenten de instrumenten om al hun academische zaken op één handige plek af te handelen.

Wat als de financiële consequenties van onderzoeksmogelijkheden, aanbestedingen en projecten volledig transparant zouden zijn?

Het uitvoeren van onderzoek is moeilijker dan ooit tevoren. Wereldwijde instellingen en nieuwkomers concurreren met elkaar om financiering te krijgen. Investeerders verwachten een hoger niveau van compliance.

Unit4 Research Management helpt u beter te presteren dan de concurrentie. De oplossing zorgt voor transparantie vanuit commercieel, compliance- en financieel oogpunt. Dankzij de 'in-memory' analysesoftware kunnen academici, business developers en financiële afdelingen succes plannen. Daarnaast automatiseert deze oplossing meer taken op het gebied van financiën en projectadministratie. Onderzoeksmedewerkers kunnen zich daardoor concentreren op baanbrekend onderzoek.

Promoot de onderzoekscapaciteit van uw instituut
Download whitepaper

Wat als u geld zou kunnen weghalen bij uw administratie en zou kunnen inzetten voor dienstverlenende taken?

Toon Verberg

Met Unit4 Business World kunt u meer doen met minder. Een geïntegreerd, zelfsturend ERP-systeem kan uw medewerkers helpen hun tijdrovende handmatige administratieve taken tot een minimum te beperken. Het systeem levert op het juiste moment de juiste informatie aan de juiste mensen. Daardoor krijgen uw medewerkers meer tijd voor motiveren en begeleiden, onderzoeken en ontdekken.  

Unit4 Business World is zo ontworpen dat medewerkers het kunnen configureren en opnieuw aanpassen indien gewenst. Systemen kunnen sneller aan veranderingen worden aangepast, zonder tussenkomst van dure IT-deskundigen. Hierdoor daalt de TCO (total cost of ownership) wat geld vrijmaakt voor dienstverlening met toegevoegde waarde.

Het resultaat is complete controle over de financiën, medewerkers en projecten van uw instelling. Zo kunt u de beste studenten aantrekken, baanbrekend onderzoek uitvoeren en een toonaangevende rol blijven spelen in de wereld van het hoger onderwijs

Wat als u de cruciale cijfers van uw instelling eenvoudig zou kunnen bewaken, rapporteren en verbeteren?

De druk op onderwijskosten, krimpende budgetten en hogere verwachtingen van diverse belanghebbenden leiden tot een nieuw economisch model voor voor hoge scholen en universiteiten. Een model waarin ze hun resources beter moeten beheren. Helaas leiden verouderde systemen tot handmatige workarounds die de dienstverlening aan studenten vertragen en accurate gegevensregistratie in de weg staan. Schaduwsystemen en silodenken creëren een ondoorgrondelijke informatieberg die samenwerking ontmoedigt en de integriteit van gegevens in het geding brengt. Bovendien maken afzonderlijk functionerende administratieve systemen het moeilijk om budgetten op te stellen, uitgaven te controleren en het rendement van uw menselijke kapitaal te meten.

Om deze obstakels uit de weg te ruimen, zijn de educatieve oplossingen van Unit4 ontwikkeld op het flexibele Unit4 People Platform. Dankzij dit platform hoeft u uw systeem niet te laten wijzigen door dure IT-consultants wanneer u uw strategieën en processen aanpast. Met visuele dashboards en geïntegreerde analyses kunt u de belangrijkste KPI’s voortdurend scherp in de gaten houden. Zo komt de juiste informatie op het juiste moment in de juiste handen. Met Unit4 Student Management bespaart u de onderhoudskosten van een lappendeken aan systemen door de volledige administratieve levenscyclus van studenten te automatiseren. En met de mogelijkheden van Unit4 Business World ERP voor financiën, HR, salarisadministratie, projecten en inkoopsystemen vergroot u de financiële transparantie. De kosten gaan omlaag door verbeterde workflowprocessen en self service tools die de productiviteit verhogen.

Ontdek de kracht van
Unit4 Student Management
Lees meer over
Unit4 Business World
Lever excellent onderzoek met
Unit4 Research Management