News

Impact van AVG en Arbowet op HR-processen

Utrecht, 

De werkgever krijgt steeds meer verantwoordelijkheid als het gaat om verzuim. De verzuimketen wordt geconfronteerd met voortdurend veranderende wet- en regelgeving. Tegelijkertijd is geschikt personeel moelijker te vinden. Verzuim gaat tegenwoordig niet alleen maar over het registreren van zieke werknemers. Het is de uitdaging voor werkgevers om grip te krijgen op verzuim en het waar mogelijk te voorkomen. Dat kan onder meer door data goed in te zetten.

Grip op verzuim begint met goed geïnformeerd zijn. Daarom hebben we onze visie op een aantal belangrijke wetten en regels gebundeld in dit kennisdocument. Na het lezen van hiervan bent u helemaal op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen in de wet- en regelgeving en welke invloed dit heeft op uw verzuimproces. Op de laatste pagina van het kennisdocument vindt u een to-do-lijst, waarmee u actiepunten gestructureerd op kunt pakken.

Kennisdocument: De impact van de AVG en de Arbowet op HR-processen AVG en Arbowet

Mediabibliotheek

Social Media

Contact

Marije Dippel

Communications Manager

marije.dippel@unit4.com

Twitter