Unit4

Haal meer projecten binnen

Behaal hogere scoringskansen voor nieuwe projecten en meer winstgevende projecten met accuratere voorstellen op basis van eerder projectsucces

Voer rendabele projecten uit

Behaal omzet- en margedoelstellingen met volledige zichtbaarheid en beheer van het projectplan, planning, kosten en budget

Optimaliseer de inzet van medewerkers

Trek de beste talenten aan en behaal een optimale bezettingsgraad door het afstemmen van de beschikbare capaciteit,  projectaanvragen en project toewijzingen

Factureer accuraat

Zelfsturende urenstaten helpen de service-to-cash cyclus verkorten met een snelle facturatie en strak debiteurenbeheer
een medewerker aan een bureau

Succesvol voldoen aan de verwachtingen van uw klanten

Toon Verberg
Om succesvol te zijn, moeten uw teams winnen van de concurrentie, een strakke planning en budgettering kunnen aanhouden, omgaan met schaarse capaciteit en wijzigingen in de scope van projecten beheren. Uw PSA-softwareoplossing moet hetzelfde doen.
Met Unit4 kunt u:
 • Meer projecten binnenhalen: houd grip op alle fasen van de sales pipeline van Go-to-Win, en draag zorg voor nieuwe projecten van bestaande, tevreden klanten. 
 • Rendabele projecten uitvoeren: beheer projectplannen, planningen, projectkosten, veranderingen in de scope en proactieve vooruitgangsevaluatie tijdens het project.
 • Accuraat factureren: registreer de tijd en kosten direct op projectbasis voor een snelle facturatie en strak debiteurenbeheer.

Behaal hogere scoringskansen voor nieuwe omzet

Zonder een efficiënt beheer van begin af aan is uw projectlevenscyclus veel moeilijker te plannen, te beheren en te volgen.

Alle benodigde functionaliteit voor het beheren van contacten, opportunities, gateways en potentiële belangenconflicten zijn voorzien in de Unit4 PSA-oplossing. In de geïntegreerde oplossing kunnen verkoop- en projectteams de sales pipeline registreren en erover rapporteren in alle fasen totdat de opportunity wordt gewonnen.

 • Opportunity management met Gateway-management.
 • Gebruik voorspellende analysetools om offertes op te stellen aan de hand van gegevens uit referentieprojecten.
 • Converteer gewonnen opportunities in projecten.
 • Maak nieuwe projecten aan op basis van sjablonen en verminder het handmatig werk.

Met de krachtige voorspellende analysetools gebruikt u historische projectgegevens als referentie voor het aanmaken en plannen van een nieuw project. Binnen enkele seconden ziet u wat de inschatting zou moeten zijn en wie zou moeten werken aan het project. Het systeem doet vervolgens de rest voor u en maakt project, een projectplan en de medewerkersplanning aan.

Bekijk hoe u operationele effectiviteit behaalt dankzij volledig overzicht over uw projecten.
Download de brochure
data-analyse en projectgerelateerde regelingen

Volg het project- en dienstverleningstraject

Toon Verberg

Het project vormt het hart van onze PSA-oplossing. Uw projectmanagers hebben vanuit één enkele workspace volledig overzicht en controle over alle projectgerelateerde informatie. U krijgt een consistente look en feel over alle aspecten van projectmatig werken en totale integratie van alle processen op het gebied van projecten, financiën en medewerkers. Dit geldt in het bijzonder wanneer u urenstaten, declaraties en inkoopaanvragen gebruikt, omdat de projectmanagers kunnen bepalen wie uren, declaraties en inkooporders mogen plaatsen op het project.

Behaal omzet- en margedoelstellingen

Planning en budgetten leiden tot meer nauwkeurige inschattingen in de opportunityfase en het accuraat volgen van projecten in de uitvoeringsfase. Ze dragen bij aan nauwkeurige prognoses van cashflow, bezetting en winstbijdrage en leiden tot bedrijfsbrede KPI's, evenals de analyse van specifieke projectportfolio's op managementniveau.

 • Project 360 Workspace voor volledig zicht en beheer van projecten.
 • Projectforecast voor het prognosticeren van de positie op het gebied van mensen, projecten, budget, omzet en winst.
 • Registreer tijd via urenstaten die direct zijn gekoppeld aan het project.
 • Leg projectgerelateerde kosten direct vast op het project.
 • Doe inkoopaanvragen voor aanschaf en doorbelasting aan de klant.
Een computer uitgerust met de nieuwe ERP-oplossing PSA UNIT4

Lees hoe Kinetic IT dankzij Unit4 30% groei wist te behalen zonder toename van bezetting, kosten, salaris- of projectadministratie.
Download het klantverhaal

Optimaliseer de bezettingsgraad van medewerkers

Informatie over resourceplanning is direct beschikbaar om te bepalen welke functies het meest effectief kunnen worden ingezet. Ook kunt u de beschikbaarheid en het gebruik op elk niveau van de organisatie en op elke gewenste functie bewaken en beheren.

Zo is het nuttig om inzicht te hebben in de beschikbaarheid van medewerkers binnen een divisie en per discipline, maar het kan ook waardevol zijn om de beschikbaarheid van een vakgebied, zoals ingenieur, in alle divisies te zien. Flexibele analyse- en rapportagemogelijkheden geven uw teams deze informatie.

 • Wijs de juiste teams en expertise toe om de bezettingsgraad en de facturabiliteit te verhogen.
 • Verlaag de kosten van het aanhouden van redundante skills of het verliezen van opportunities door managementteams op alle continenten.
 • Bereik al uw medewerkers met een geïntegreerd bedrijfssysteem dat silo's afbreekt.
 • Analyseer en voorspel toekomstige capaciteitsvraagstukken in uw organisatie.
een computer die beschikt over Unit4

Verkort de service-to-cashcyclus

Spreadsheets dienen vele doeleinden, zoals rapportage en analyse, maar meestal ondersteunen ze het facturatieproces. U kunt een andere spreadsheet hanteren voor verschillende taken en projecten. Dat is zeker niet de beste manier om de belangrijkste componenten achter uw cashflow te beheren! Nu hebt u een alternatief voor het volume en de complexiteit van spreadsheets.

Dankzij onze uitgebreide oplossing voor facturatie, met verkooptarieven per medewerker, per functie, rol, klant, project of een combinatie ervan, kunt u de contractvoorwaarden van de klant efficiënt beheren.

Urenstaten, onkosten, mijlpalen, vaste termijnen worden allemaal verwerkt volgens het contract zonder menselijke tussenkomst, behalve bij het bijwerken van de contractvoorwaarden of gedetailleerde bewerking van de factuurinhoud, indien nodig.

 • Verminder de factuurinterval en verhoog de nauwkeurigheid van facturen.
 • Factureer precies wat er moet worden gefactureerd, wanneer dat moet worden gefactureerd.
 • Verminder het aantal creditfacturen en creditnota's.
 • Verminder late betalingen.
een smartphone uitgerust met de nieuwe CRM-tool psa mobiele eenheid 4

Download de 2016 Professional Services Maturity Benchmark
Een rapport van SPI

In business for people

Mensen vormen het hart van professionele serviceorganisaties. De oplossing van Unit4 weerspiegelt de business realiteit van projectintensieve en adviesgerichte organisaties.

Resources plannen en toewijzen

Creëer het perfecte team en zet de juiste mensen met de juiste vaardigheden in om complexe projecten aan te pakken.
een computer gebruikt Unit4

Bewaak en voorspel projecten

Krijg volledig inzicht in uw projecten om ze efficiënter en effectiever te kunnen plannen, beheren en volgen met real-time gegevens.
een computer gebruikt Unit4

Beheer projecten effectief

Gebruik real-time projectinzicht en planning tools om op tijd, binnen scope en binnen budget te leveren.
een computer gebruikt Unit4

Breng data in de keten

Houd financiële en operationele teams tevreden door budgetten en prognoses aan te leveren op basis van de meest recente data.
een computer gebruikt Unit4

Optimaliseer inzet personeel

Plan team resources en match de vaardigheden van teamleden met de eisen van een project, om zo het beste team te leveren.

Verbeter effectiviteit

Gebruik een systeem van lead generatie t/m het closen van een project, dat live data verzamelt over het gehele projectproces.

Beheer een wereldwijde resource

Trek getalenteerde mensen aan en behoud ze voor uw organisatie verspreid over verschillende kantoren, door het aanbieden van aansprekende en uitdagende projecten.

Voorspel en verbeter cash flow

Leg tijd en kosten sneller vast, pas betaalcycli aan en verspil minder inkomsten om de cash flow te optimaliseren meer top-line inkomsten te genereren.

Faciliteer herstructurering en M&A

Implementeer Business World On! eenvoudig na een herstructurering of pas het systeem aan na een overname. Allemaal via een scherm-gebaseerde interface. Er is geen systeem-herprogrammering nodig.

Analyseer financiën op elk niveau

Analysetools helpen multinationale data te consolideren voor inzicht in de prestaties op mondiaal niveau, of om in te zoomen op individuele projecten.

Aanpassen aan lokale voorschriften

Voldoe een internationale rapportagevoorschriften voor lokalisatie en verzamel data over verschillende valuta, zonder aanpassingen aan de software.

Genereer proactieve, voorspellende budgetten

Stroomlijn boekhoudkundige processen en genereer voorspellende budgetten op basis van waarschijnlijke scenario's.

Samenwerken voor succes

Een essentieel onderdeel van het moderne bedrijfsleven is samenwerken. Om samenwerking te faciliteren en alle betrokken belanghebbenden te kunnen ondersteunen, kunt u een projectcommunity met Slack.com-integratie opzetten. Projectteamleden kunnen nieuws, documenten, foto's, visies en meningen delen, en de andere teamleden plus de projectvoortgang bekijken. Hierdoor blijft iedereen op een sociale en betrokken manier in contact. Teams kunnen chatfuncties gebruiken om met elkaar te communiceren en deze gesprekken toevoegen aan het project, zodat deze in de toekomst als referentie nog kunnen worden gebruikt.

Het Unit4 People Platform biedt een geheel nieuw niveau van capaciteiten rond de behoeften van mensen, zodat u de nieuwste ontwikkelingen in de belangrijkste technologieën kunt benutten (zoals social, mobiel, voorspellende analyses, cloud en big data).

Cloud At Your Speed

Geef uw team de volledige controle over een veilige overstap naar de cloud, met de snelheid waaraan u behoefte hebt.

 • Flexibel: u kiest zelf of en wanneer u uw oplossingen overzet naar de cloud, met een minimale inspanning.
 • Gestandaardiseerd: eenvoudig te implementeren en te gebruiken, met lage implementatiekosten en een veel kortere terugverdientijd.
 • Klaar voor gebruik: altijd en overal toegang tot de software, op elk apparaat zonder enige vertraging.
 • Bedrijfscontinuïteit: u profiteert voortdurend van de nieuwste innovaties met onze cloudopties, zonder extra configuratie of uitgebreide testen.

Met Cloud at your Speed hebt u de volledige controle over wat er gebeurt in de cloud en wanneer het daar komt.

cloud at your speed