Unit4

Unit4 Research Management zorgt voor transparantie vanuit commercieel, financieel en compliance oogpunt, en biedt 'in-memory' analysetools waarmee academische, financiële en bedrijfsontwikkelingsteams succes kunnen plannen.

Als onderdeel van de volledig geïntegreerde onderwijsoplossingen van Unit4 maakt de oplossing ook tijd vrij, zodat uw medewerkers zich kunnen richten op baanbrekend onderzoek.

Een betere oplossing

Automatiseer uw onderzoeksadministratie

Gebruik real-time data voor het beheer van uw financiën en financieringeheer en verbeter zo uw onderzoeksprocessen

Maximaliseer uw onderzoekspotentieel

Verbeter uw kosten- en prijsbeheer en goedkeuringsprocessen om consistenter, efficiënter en flexibeler te werken

Verbeter uw positie op onderzoeksranglijsten

Gebruik onderzoeksbeheer om beter te presteren dan de concurrentie en excellent onderzoek te leveren

Stroomlijn uw onderzoeksprocessen

Onderzoeksbeheer heeft raakvlakken met alle aspecten van de bedrijfsvoering van een instelling, en met haar onderzoekers, studenten, partners, financiers en administrateurs. Deze belanghebbenden zijn essentieel gedurende de levenscyclus van een onderzoek. De research management oplossing van Unit4 helpt instellingen het proces te beheren tegen een achtergrond van wisselende vereisten, onzekere financieringsstromen en toenemende concurrentie. De kwaliteit van het onderzoek van een instelling en het daarop gebaseerde aanzien binnen de sector zijn essentieel voor het verzekeren en aantrekken van onmisbare onderzoeksgelden.

Unit4 Research Management stelt u in staat om uw onderzoeksadministratie te automatiseren en biedt betrouwbare real-time gegevens voor financieel en financieringsbeheer. Dankzij een robuust data-ecosysteem kunt u proactief begrotingskwesties en complexe inkomstenbronnen beheren. Daarbij is de naleving van internationale en lokale wet- en regelgeving verzekerd.

De oplossing helpt universiteiten zich te richten op aanbestedingen die hun strategische doelstellingen ondersteunen en een grotere slagingskans bieden. Daarnaast stroomlijnt de oplossing de inspanningen voor het maken, beoordelen, goedkeuren en indienen van aanvragen voor onderzoeksprojecten en -subsidies.

Beheertools stellen u in staat om de meest geschikte projecten te identificeren, met een uniform mastersysteem met onderzoeksgegevens dat uw besluitvormingsprocessen en samenwerkingen met andere instellingen ondersteunt.

Bestaande projecten worden geoptimaliseerd met beheertools die geïntegreerd zijn in uw HR-systemen. Zo kunt u voor elke taak de juiste persoon benaderen en gaten in bezetting en vaardigheden snel identificeren.

Verbeter het kosten- en prijsbeheer en de goedkeuringsprocessen voor subsidieaanvragen

Toon Verberg

In een tijd waarin de sector de kosten moet terugdringen, bedrijfsprocessen moet stroomlijnen en inkomsten moet vergroten, is het zaak dat elke instelling haar softwareoplossingen analyseert om te verzekeren dat ze haar academische potentieel realiseert.

Unit4 Research Costing and Pricing is ontwikkeld in samenwerking met onderzoeksintensieve universiteiten en gespecialiseerde onderzoeksinstellingen en biedt een flexibele en uitgebreide oplossing voor kosten- en prijsbeheer. De toepassing stelt instellingen van elke omvang en complexiteit in staat om nauwkeurige kostenschattingen te maken en overeenstemming te bereiken over passende prijzen voor subsidieaanvragen.

De oplossing verzekert een consistente aanpak van de invoer, uitvoer en interpretatie van gegevens, met heldere audit trails via één enkel, gedeeld systeem. Dit maakt kosten transparant en eenvoudig analyseerbaar.

 • Beheer uw prijs- en kostenprocessen efficiënt en consistent.
 • Het enkele, gedeelde systeem biedt goedkeuringsmechanismen die de communicatie tussen verschillende afdelingen versnellen, met heldere audit trails.
 • Verbeter de controle en transparantie rondom kosten- en prijsinformatie.
 • De efficiëntie van het systeem levert alle gebruikers tijdsbesparingen op, zowel bij hun dagelijkse werkzaamheden als bij de implementatie van updates.
 • Eenvoudige uitwisseling van gegevens met andere systemen bespaart tijd en vermindert het risico op fouten.

Wat als u uw onderzoeksbeheer kon gebruiken om uw succes te vergroten?

De kwaliteit van het onderzoek van een instelling en het daarop gebaseerde aanzien binnen de sector zijn essentieel voor het verzekeren en aantrekken van onmisbare onderzoeksgelden.
Onze volledig geïntegreerde oplossing biedt u functionaliteit voor excellent onderzoek.
Vergroot uw succes

Beheer complexe inkomstenbronnen voor optimale resultaten en zorg dat de juiste mensen zich op de juiste projecten richten met een holistische benadering van onderzoeksmogelijkheden en eerdere succescijfers.

Vereenvoudig samenwerking

Ondersteun collaboratieve onderzoeksactiviteiten binnen en buiten de instelling. Promoot de resultaten van onderzoeksactiviteiten bij het bedrijfsleven.

Ondersteun uw onderzoekers

Verminder de administratie en blijf binnen het financieringsbudget door complexe kostenprocessen en werkstromen te vereenvoudigen.

Vergroot onderzoeksopbrengsten

Beoordeel de financiële haalbaarheid van potentiële onderzoeksprojecten middels Full Economic Costing (FEC) en verzeker de tijdige facturering van financiers.

Ervaringen van klanten

 • "De flexibiliteit van Unit4 Research Management geeft ons meer mogelijkheden om onze administratie goed en naar wens in te richten. Op dit moment werken we bijvoorbeeld al met workflows, maar we verwachten dat met Research Management deze processen optimaal en meer geautomatiseerd gaan verlopen."

  Projectmanager, Wageningen University & Research Centre

 • "Zonder Unit4 Research Costing and Pricing, zou het opstellen van aanvragen zoiets zijn als vliegen met een 747 zonder instrumenten. Het neemt de stress weg bij audits en helpt ons onze nauwkeurige planning en kosten- en prijsberekening te tonen aan financiers."

  MIS Director en Director of Research Services, Universiteiten van Cambridge en Oxford

  Download de case study

 • "De kwaliteit van de financiële administratie is enorm verbeterd. Alle financiële informatie is inzichtelijk en de gerealiseerde efficiencyslag bedraagt na drie jaar werken met oplossing van Unit4 ongeveer 20 procent."

  hoofd financiën, ZonMw

  Lees het hele verhaal

 • FOM beoordeelde de oplossing van Unit4 na een zorgvuldig beoordelingstraject als beste, onder andere op basis van de kwaliteit. Die kwam tot uitdrukking in de gevraagde functionaliteit, flexibiliteit en aanpasbaarheid, efficiency voor workflow en documentopslag en digitalisering, rapportage- en analysemogelijkheden en de uitgevraagde wensen.

  Stichting FOM

 • NWO is positief over de flexibiliteit van de oplossing van Unit4, omdat de functionaliteit zelfstandig is aan te passen aan veranderende structuren en informatiebehoeften van de organisatie. Dit is van belang omdat NWO en haar stakeholders hoge eisen stellen aan financiële verantwoording, die eveneens regelmatig aan verandering onderhevig is.

  NWO

Cloud at your Speed

Geef uw team de volledige controle over een veilige overstap naar de cloud, in het tempo dat u wenst.

 • Flexibel: u kiest zelf of en wanneer u uw oplossingen overzet naar de cloud, met een minimale inspanning.
 • Gestandaardiseerd: eenvoudig te implementeren en te gebruiken, met lage implementatiekosten en een veel kortere terugverdientijd. 
 • Klaar voor gebruik: altijd en overal toegang tot de software, op elk apparaat zonder enige vertraging.
 • Bedrijfscontinuïteit: u profiteert voortdurend van de nieuwste innovaties met onze cloudopties, zonder extra configuratie of uitgebreide testen.

Met Cloud at your Speed hebt u de volledige controle over wat er gebeurt in de cloud en wanneer het daar komt.