Skip to main content

Unit4 Business Maturity Index legt urgente noodzaak voor organisaties bloot om een evenwichtige houding t.o.v. winst, productiviteit en mensen aan te nemen

London

januari 4, 2022

Nu bedrijven zien dat hun waardevolle talenten op zoek zijn naar nieuwe kansen, zullen organisaties met volwassen bedrijfs-, mens- en technologiestrategieën het beter doen dan hun concurrenten

Unit4,een toonaangevende leverancier van  enterprise cloud-applicaties voor mensgerichte organisaties, maakte vandaag de bevindingen bekend van een nieuw internationaal onderzoek, de Business Future Index.

Voor het onderzoek, dat werd uitgevoerd door Vanson Bourne, beantwoordden 3.350 besluitvormers en werknemers van middelgrote bedrijven vragen. De antwoorden leveren inzichten op in hoe bedrijven wereldwijd winst en productiviteit benaderen om hun bedrijf levensvatbaar te houden in deze economisch zware tijden.

In het onderzoek is het Business Maturity Model opgenomen, dat de maturiteit van aan het onderzoek deelnemende organisaties afzet tegen de algemene staat van hun bedrijf, hun vermogen om financiële processen te managen en hun strategieën op het gebied van mens en talent.

Maturiteitsmodel

Het rapport en Maturiteitsmodel houden een stevige waarschuwing in voor bedrijven die hun prioriteiten op het gebied van mensen, productiviteit en winst niet goed op orde hebben. Het Maturiteitsmodel analyseert de prestaties en strategie van de afgelopen paar jaar en classificeert organisaties als Optimizers, Embracers, Evaluators of Hesitators. Hesitators (twijfelaars) zijn het minst volwassen ten aanzien van prestaties en strategie en hebben de laagste mate van succes. Optimizers (optimaliseerders) zijn het meest volwassen. Een aantal belangrijke zorgen voor de groepen waren:

 • De grote leegloop: Hesitators gaven aan dat zij in de afgelopen 6 maanden personeel zijn verloren aan concurrenten. Dit geldt voor slechts 30% van de Optimizers.
 • Werkplekcultuur: Slechts 4% van de Hesitators zegt dat werkplaatscultuur een prioriteit is voor hun managementteams in tegenstelling tot 87% van de Optimizers.
 • Digitale transformatie: 45% van de Optimizers is zeer optimistisch over de robuustheid en veelomvattendheid van hun digitale transformatiestrategie. Dat geldt voor slechts 1% van de Hesitators.
 • Technologische innovatie:  51% van de Optimizers heeft AI en machine learning omarmd vergeleken met slechts 1% van Hesitators. En 56% van de Optimizers heeft real-time rapportagetools geïntroduceerd vergeleken met slechts 5% van de Hesitators.

Het waanidee van de besluitvormer

Het onderzoek legt een enorme kloof bloot tussen besluitvormers en werknemers in hun reactie op belangrijke zaken. Het idee onder respondenten dat hun organisatie het zo goed doet dat er geen ruimte is voor verbetering, wordt grotendeels verspreid door de mensen die de beslissingen nemen. De aantallen zakken tot bijna de helft als we kijken naar werknemers die vinden dat hun organisatie het heel goed doet:

 • 25% van de besluitvormers gelooft dat hun prestaties ten aanzien van het werven en vasthouden van talent zo goed zijn dat die niet hoeven te worden verbeterd. Maar dat geldt voor slechts 12% van de mensen die geen beslissingen nemen
 • 89% van de besluitvormers gelooft bovendien dat ze in de afgelopen drie jaar in ieder geval hebben voldaan aan de verwachtingen op het gebied van winstgevendheid of die hebben overstegen. Maar daar is niet meer dan 70% van de werknemers het mee eens.

Financieel management in het digitale tijdperk

Uit bevindingen van het internationale onderzoek blijkt dat er belangrijke zorgen zijn over de effectiviteit van financiële managementprocessen ter ondersteuning van organisaties. Dit onderstreept hoe belangrijk het is om technologie in te zetten om bedrijven te moderniseren en meer concurrentiekracht te geven. Dit gebied vertoonde grote gaten in het vermogen van bedrijven om wendbaar, efficiënt en nauwkeurig beslissingen te nemen:

Meer dan de helft (56%) vindt de financiële processen van zijn of haar organisatie te langzaam, waardoor lastige alledaagse taken zoals het betalen van leveranciers, het beheren van budgets en het aanmaken van bestelnummers en facturen lastig en ingewikkeld zijn

Vooral bij bedrijven die werden gekenmerkt als ‘twijfelaars’ zijn gedateerde processen en systemen (49%) en menselijke fouten (43%) een groot probleem

62% vindt dat een gebrek aan toegang tot de juiste informatie het vermogen van hun organisatie hindert om te plannen, risico’s te beheersen en goede beslissingen te nemen

55% vindt dat ze niet snel kunnen ingrijpen wanneer externe factoren hun bedrijf beïnvloeden.

Het is nu tijd om te handelen: De internationale talentencrisis

Het onderzoek laat zien dat bedrijven in de afgelopen jaren de prioriteit hebben gegeven aan overleving, d.w.z. winst en productiviteit. Maar kijkend naar de toekomst wordt duidelijk dat het aantrekken en behouden van talent de grootste zorg is. En toch blijkt dat, ondanks het feit dat mensen het belangrijkste kapitaal vormen van een bedrijf, ze vaak niet de meeste aandacht krijgen:

 • 90% van de organisaties geeft toe voor uitdagingen te staan in het vasthouden van talent, werving en de gevolgen van de coronacrisis. Het onderzoek heeft echter aan dat de drie grootste aandachtsgebieden voor de komende 12 maanden liggen in het verbeteren van de operationele efficiëntie, het verhogen van de productiviteit en het aantrekken van nieuwe klanten.
 • Prioriteiten met betrekking tot talent staan aanzienlijk lager op de lijst want slechts 17% zegt een succesvolle externe of hybride kantooromgeving belangrijk te vinden
 • Bijna zeven op de tien (69%) organisaties in de “Twijfelaarsgroep” zegt niets te doen om de werkplekcultuur te beïnvloeden, terwijl het leiderschapsteam zich bewust richt op werkplekcultuur in 95% van de “Optimaliserende” bedrijven.

Het Business Maturity Model geeft duidelijk aan dat als organisaties goed willen blijven presteren ondanks het tekort aan talenten, ze moeten zorgen dat ze wendbaarder worden en zich beter kunnen aanpassen. En dat betekent dat ze risico’s moeten willen nemen en innovatie moeten omarmen.

Mike Ettling

CEO, Unit4

“Het Business Maturity Model geeft duidelijk aan dat als organisaties goed willen blijven presteren ondanks het tekort aan talenten, ze moeten zorgen dat ze wendbaarder worden en zich beter kunnen aanpassen. En dat betekent dat ze risico’s moeten willen nemen en innovatie moeten omarmen”, zegt Mike Ettling, CEO van Unit4. “De rol die technologie speelt in deze organisationele en culturele verschuiving zal van vitaal belang blijken in de mate van succes. Organisaties moeten branchespecifieke technologiestrategieën inzetten die passen bij hun activiteiten. Want zoals ons onderzoek aantoont, profiteren organisaties die het op de juiste manier aanpakken van een positieve impact op talentwerving en -behoud, werkplekcultuur en vertrouwen in hun leiderschap.”

Nu bedrijven competitiever willen worden en hun inspanningen op het gebied van digitale transformatie vergroten, bestaat een eenvoudige eerste stap eruit te nepalen of je een ‘Hesitator’, een ‘Optimizer’ of iets daartussen bent. Unit4 heeft een benchmark ontwikkeld waarmee organisaties kunnen bepalen hoe goed ze zijn voorbereid op de komende vijf jaar. Om te zien hoe uw bedrijf het doet, gaat u naar de Unit4 Business Future Index benchmark – waar staat u?

Optimizers zijn het rolmodel

Het onderzoek identificeerde een aantal kenmerken van goed presterende organisaties ten opzichte van organisaties die het minder goed doen.

 • 95% maakt plannen voor een extern of hybride werkmodel in tegenstelling tot slechts 24% van de Hesitators
 • Ze zijn meer bereid te investeren in het verbeteren van financiële managementprocessen, waarbij 57% zich richt op meer investering in technologie vergeleken met slechts 22% van de Hesitators
 • 59% van de Optimizers investeert meer in technologie om hun voorspellingsvermogen te verbeteren ten opzichte van 23% van de Hesitators.

Aanvullende middelen:

 • Op verzoek kunt u een kopie van het volledige rapport ontvangen.
 • Infographics bij het rapport zijn hier te downloaden
 • Doe de Business Future Index benchmark om te zien waar u staat

Onderzoeksmethodologie

Unit4 vroeg Vanson Bourne, een onafhankelijk marktonderzoekspecialist voor de technologiemarkt, het kwantitatieve onderzoek uit te voeren waarop dit rapport is gebaseerd. Ze interviewden in totaal 3.350 respondenten in juni en juli 2021, uit 11 regio’s: de V.S. (1.000), Canada (250), Engeland (400), Duitsland (400), Frankrijk (250), Nederland (250), Noorwegen (200), Denemarken (106), Zweden (94), Australië (200) en Singapore (200).

De respondenten zijn werkzaam in alle private en publieke sectoren (waaronder IT en technologie, business en professionele , educatie, en liefdadigheid en nonprofit), en bij organisaties met 200-20.000 werknemers.

Er zijn respondenten uit alle afdelingen en senioriteitsniveaus ondervraagd en de data werd ook gebruikt om een maturiteitsmodel op te stellen teneinde inzicht te krijgen in maturiteit voor elk van de volgende bedrijfsgebieden: bedrijfsstrategie en -prestaties, financieel management en vooruitplanning, en mens-/talentstrategieën. Hiertoe is aan alle 3.350 respondenten scores toegewezen op basis van hun antwoorden op verschillende vragen in het onderzoek. De respondenten zijn daarna gegroepeerd op basis van die scores, wat leidde tot vier verschillende maturiteitsgroepen zoals eerder in het rapport werd aangegeven.

Voor meer informatie u kunt https://www.unit4.com/ bezoeken, en volg ons op Twitter  @Unit4global, of ons LinkedIn pagina.

Perscontact

Lisa Stassoulli
Global Communications Manager
[email protected]
+44 (0)7870 916827

[email protected]