Unit4

Beleidslijnen en Gedragscode

Unit4 hanteert een gedragscode die beschrijft welk gedrag er verwacht wordt als het gaat om integriteit en ethiek in zakelijk handelen. Deze vormt een leidraad voor beslissingen en handelingen van Unit4 in de gehele organisatie. 

Op deze pagina's vindt u meer informatie over o.a.