Unit4
Blog

Adviezen van huisarts zijn niet bedoeld voor de werkvloer

Door:  Richard van der Kamp

Voelt een werknemer zich niet goed, dan gaat hij in veel gevallen eerst langs de huisarts om te bespreken wat er aan de hand is. De bedrijfsarts komt vaak pas enkele weken daarna om de hoek kijken. De huisarts kan de werknemer in de tussentijd adviseren om het rustiger aan te doen en minder of niet te gaan werken. Dat brengt je als werkgever in een lastige situatie, want moet je dit advies overnemen?

Van wie is het domein?
Eigenlijk mag de huisarts geen advies geven die samenhangt met het werk van zijn patiënten. Hij is namelijk niet opgeleid om te oordelen over de relatie tussen ziekte, werk en belastbaarheid. Dat is echt het domein van de bedrijfsarts. De huisarts kan wel vaststellen wat er met de werknemer aan de hand is en wat de werknemer nog wel kan doen. Alleen over dit laatste kun je als werkgever informatie krijgen, het ziektebeeld is privé. Vervolgens kun je samen met de werknemer bespreken welke passende werkzaamheden je hieraan kunt koppelen. De huisarts speelt hierbij dus geen rol.

Bedrijfsarts eerder inschakelen
Een voorbeeld. Stel, de werknemer komt bij de huisarts en blijkt een lichte hersenschudding te hebben. Hij kan de werknemer dan aanraden om televisie en computer een paar dagen te mijden. Toch mag hij niet zeggen dat de werknemer geen beeldschermwerk mag verrichten. Hierover moet de bedrijfsarts oordelen. Dus als een huisarts iets afraadt wat ook voor de werkvloer kan gelden, kun je het beste meteen advies inwinnen bij de bedrijfsarts. Als de werknemer toestemming geeft, ontvangt de bedrijfsarts de medische gegevens van de huisarts over de zieke werknemer.

In de praktijk
De scheiding lijkt helder; de huisarts diagnosticeert en de bedrijfsarts oordeelt over de belastbaarheid. De praktijk is weerbarstiger. Dat zit vooral in het feit dat de bedrijfsarts doorgaans pas na zes weken ziekteverzuim wordt ingeschakeld. Bij een dringende situatie, zoals de werknemer met een hersenschudding, kan de werknemer het beste met de bedrijfsarts bespreken wat zijn belastbaarheid is op de korte termijn. Vervolgens kun je samen bespreken welke werkzaamheden de werknemer gaat doen.

Arbeidsmogelijkheden in kaart
Hoewel het advies van de bedrijfsarts leidend is bij de werkhervatting, is het niet bindend. Net als voor de probleemanalyse, die de bedrijfsarts na zes ziekteweken opstelt, kan hij na een gesprek met de werknemer de arbeidsbeperkingen en -mogelijkheden in kaart brengen. Vervolgens kan hij een inschatting maken of de werknemer zijn oude werk kan oppakken en binnen welke termijn dat is en of er eventuele alternatieven zijn.

Andere aanpak motiveren
Heb je advies ingewonnen bij de bedrijfsarts, dan kan het zijn dat je samen met de werknemer besluit toch voor een andere aanpak te gaan. Dit moet je dan wel goed kunnen beargumenteren. Als de werknemer namelijk toch lange tijd uit de roulatie is, zal UWV het re-integratieproces beoordelen. Kun je dan niet goed motiveren waarom je van het advies bent afgeweken, kan UWV beslissen om het re-integratietraject te verlengen met alle verplichtingen die daarbij horen, zoals de loondoorbetalingsplicht. Extra kosten dus voor je organisatie.

Korte communicatielijnen
Zoals je ziet, spelen meerdere partijen een rol bij zowel kortdurend als langdurend ziekteverzuim. Om te voorkomen dat kortdurend ziekteverzuim overgaat in langdurend ziekteverzuim, is goede communicatie tussen de partijen en een directe aanpak onmisbaar. De werknemer voelt zich dan serieus genomen en je kunt samen snel aan de slag met de werkhervatting. Unit4 VerzuimSignaal helpt in combinatie met het Werknemerportaal om de lijntjes kort te houden en de communicatie soepel te laten verlopen tussen werkgever, werknemer en bedrijfsarts of arbodienst.

Over Unit4 VerzuimSignaal
Unit4 VerzuimSignaal wil werknemers veilig, gezond en duurzaam inzetbaar houden. Dat doen wij door samen met onze klanten de meest flexibele, complete en gebruikersvriendelijke software te ontwikkelen voor verzuimbegeleiding en het inzetbaar houden van werknemers. Daarbij geloven wij in de kracht van eenvoud, connectiviteit en data.

Wil je meer informatie of met ons sparren over hoe Unit4 VerzuimSignaal en het Werknemersportaal je kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van goed verzuimbeleid en verzuimbegeleiding? Je vindt onze gegevens op onze website.

Richard van der Kamp

Richard van der Kamp is Product Marketing Manager bij Unit4 VerzuimSignaal. Het betrekken van gebruikers bij nieuwe ontwikkelingen is voor hem een van de belangrijkste speerpunten omdat je alleen dan de juiste waarde kunt leveren voor gebruikers. Het VerzuimSignaal-team ontwikkelt software voor verzuimbegeleiding, verzuimpreventie en het stimuleren van duurzame inzetbaarheid om Nederlandse werknemers veilig, gezond en inzetbaar te houden.