De vier soorten risicobeheer | Unit4
Skip to main content
business woman posing and smiling

De vier soorten risicobeheer

In veel opzichten zijn risico's de kosten van het zakendoen. Risico's doen zich voor bij elk aspect van commerciële activiteiten en worden het duidelijkst vastgelegd in het kader van de zakelijke-contractenverzameling. Zakelijke contracten regelen alle relaties en de geldstroom in de onderneming, dus de verzameling contracten van elk bedrijf biedt het meest uitgebreide overzicht van de risico's die men dagelijks loopt. Hieronder vallen werkgelegenheid, inkoop en acquisitie, financiën, verkoop en personeelszaken.

Risicobeheer gaat niet over het elimineren van risico's. Risico's kunnen bedrijven ten goede komen doordat ze productieve mogelijkheden creëren. Risicobeheer kan ook de efficiëntie van administratieve systemen zodanig verhogen dat het hele bedrijf er beter van wordt. Vervolgens kan de manier waarop je met risico's omgaat, het verschil betekenen tussen succes en moeilijkheden in een commerciële onderneming.

4 soorten risicobeheer

De vier soorten risicobeheer zijn heel verschillend en bestrijken een breed scala aan scenario's. Ze zijn niet voor elke risicobeoordeling even geschikt, maar ze vormen een belangrijk onderdeel van de eerste beslissingen over risicobeheer om te bepalen welke techniek moet worden toegepast. Hoewel de keuze soms duidelijk is, is het voor bedrijven belangrijk om risico's te onderzoeken in de context van bestaande systemen en processen.

  1. Risicovermijding: risicovermijding betekent zich terugtrekken uit een risicoscenario of besluiten niet deel te nemen.
  2. Risicovermindering: de techniek van risicovermindering wordt toegepast om het risico op een aanvaardbaar niveau te houden en de ernst van het verlies te verminderen.
  3. Risico-overdracht: risico kan worden verminderd of aanvaardbaarder worden gemaakt als het wordt gedeeld.
  4. Risicobehoud: wanneer risico is overeengekomen, aanvaard en verantwoord in de budgettering, wordt het behouden.

Bij alles in het bedrijfsleven komen op een gegeven moment contracten kijken. Naarmate de moderne wereldmarkt meer met elkaar verbonden is geraakt, zijn zakelijke contracten complexer geworden. Hoewel contracten de levensader van elk bedrijf zijn, zijn ze ook het bedrijfsonderdeel dat het meeste risico loopt. Risicobereidheid en risicotolerantie zijn elementen van het risicobeheerprogramma die voortdurend moeten worden getoetst, omdat ze fluctueren in relatie tot de financiële positie van de onderneming. De vier soorten risicobeheertechnieken zorgen ervoor dat alle risicoscenario's worden afgedekt door een protocol dat geschikt en effectief is. Deze relatie kan worden onderzocht door de lens van de vier technieken.

1. Risicovermijding

Er zijn vier elementen voor het vermijden van contractrisico's die ontstaan nadat het risico van een contract te hoog wordt geacht.

  • Afwijzing van het voorstel: als uit grondige bestudering blijkt dat het contractrisico in de eerste fase van de contractcyclus te groot is, zal het bedrijf het voorgestelde contract gewoon weigeren.
  • Nieuwe onderhandelingen: wanneer het risico in de loop van de contractcyclus is toegenomen, kan van de gelegenheid gebruik worden gemaakt om de voorwaarden te herzien en opnieuw te onderhandelen om nieuwe voorwaarden in te voeren ter voorkoming van nieuwe risico's.
  • Geen verlenging: aan het eind van de eerste contractcyclus kan het bedrijf weigeren het contract te verlengen als het risico te hoog wordt ingeschat.
  • Annulering: wanneer door omstandigheden het risico tijdens de looptijd van het contract en buiten de overeengekomen verlengingstermijn boven een aanvaardbaar niveau stijgt, kunnen annuleringsclausules worden toegepast.

2. Risicovermindering 

Een effectief systeem voor contract-lifecyclebeheer vermindert het contractrisico in de beginfase.

  • Contractonderhandelingen: indien nodig kan heronderhandeling in latere stadia van de contractcyclus effectief zijn om het contractrisico te beperken, ook in de verlengingsfase. Dit moet altijd gericht zijn op risicobeperking en verliesvermindering. 
  • Standaardisatie: het aanleggen van een bibliotheek van gestandaardiseerde voorwaarden en clausules is een belangrijke methode om contractrisico's te beperken. Het zorgt voor een samenhangende aanpak door alle medewerkers en stelt teams in staat contracten op te stellen met het vertrouwen dat de juridische taal vooraf is goedgekeurd en binnen het aanvaardbare risicoprofiel van het bedrijf valt.

3. Risico-overdracht 

De overdracht of deling van contractrisico bij contractbeheer vindt plaats door grondige bestudering van derde partijen en daaropvolgende uitbesteding. Dit is een effectieve strategie voor zowel productie- als dienstverlenende bedrijven waar bepaalde aspecten van de werkzaamheden kunnen worden uitbesteed aan een ander bedrijf.

4. Risicobehoud

Telkens wanneer een bedrijf een contract tekent, heronderhandelt of verlengt, is er een element van risicobehoud, omdat elk contract op een bepaald niveau risico's met zich meebrengt. Alle actieve contracten houden een contractrisico in, dus is het de taak van het bedrijf om dit op te nemen in de planning van het risicobeheer, de risicobeoordelingsprocessen en de regelmatige herziening van het kader voor risicobereidheid en -tolerantie.

Door de vier soorten risicobeheer in te bouwen in een cultuur van dagelijkse optimale werkwijzen geven commerciële ondernemingen aan derden de boodschap af dat ze veilig zijn om zaken mee te doen. Dit geldt zowel voor klanten als voor leveranciers. Wanneer entiteiten en personen weten dat hun belangen prioriteit hebben, profiteert het bedrijf van terugkerende zaken en loyaliteit. 

Hoe kan Unit4 je helpen?

Unit4 Source-to-Contract van Scanmarket bevat een volledig geïntegreerde module voor risico- en prestatiebeheer van leveranciers die je helpt de waarde tijdens de looptijd van een overeenkomst te maximaliseren, veel processen te automatiseren door het gebruik van sjablonen en geïntegreerde gegevens, en elementen van eerdere overeenkomsten te herhalen om voortdurend verbeteringen aan te brengen. Het helpen inbouwen van effectieve optimale werkwijzen voor risicobeheer in je source-to-contractaanpak, zonder dat dit invloed heeft op de manier waarop je mensen de taak benaderen. Om meer te weten te komen en te zien wat het voor jou kan doen, bezoek deze pagina of klik hier om een demo aan te vragen.

Sign up to see more like this