Skip to main content
business woman posing and smiling

De drie soorten risicobeheer

Risico's doen zich voor bij elk aspect van commercieel zakendoen en worden het duidelijkst gedefinieerd in het kader van de verzameling van zakelijke contracten. Zakelijke contracten bepalen alle relaties en de geldstroom binnen de onderneming, dus de verzameling contracten van elk bedrijf biedt het meest uitgebreide overzicht van de risico's die dagelijks worden gelopen. Dit omvat werkgelegenheid, inkoop en acquisitie, finance, verkoop en personeelszaken.  

Risicomanagement gaat niet over het elimineren van risico. Risico's kunnen bedrijven ten goede komen door productieve mogelijkheden te creëren en risicomanagement kan de efficiëntie van administratieve systemen verhogen op een manier die verbeteringen oplevert in de hele bedrijfsvoering. En de manier waarop je risico's beheert kan het verschil betekenen tussen succes en strijd in een commerciële onderneming. 

3 soorten risicomanagement  

 De drie soorten risicomanagement zijn heel verschillend en bestrijken een breed scala aan scenario's. Ze zijn niet voor elke risicobeoordeling even geschikt. Ze zijn niet even geschikt voor elke risicobeoordeling, maar ze vormen een belangrijk onderdeel van de initiële risicomanagement beslissingen om te bepalen welke techniek moet worden gebruikt. Hoewel de keuze soms duidelijk is, is het voor bedrijven belangrijk om risico's te onderzoeken in de context van bestaande systemen en processen. 

  • Risicovermijding - Risicovermijding betekent dat men zich terugtrekt uit een risicoscenario of besluit niet deel te nemen.  
  • Risicovermindering - De risicoverminderingstechniek wordt toegepast om het risico tot een aanvaardbaar niveau te beperken en de ernst van het verlies te verminderen.  
  • Risicobehoud - Wanneer risico is overeengekomen, aanvaard en opgenomen in de budgettering, wordt het behouden. 

Alles in het bedrijfsleven heeft op een bepaald moment te maken met contracten. Omdat de moderne wereldmarkt steeds meer met elkaar verbonden is, zijn zakelijke contracten steeds complexer geworden. Hoewel contracten heel belangrijk zijn binnen elk bedrijf, zijn ze ook het bedrijfsonderdeel dat het meeste risico met zich meebrengt. Risicobereidheid en risicotolerantie zijn elementen van het risicomanagement programma die voortdurend in de gaten moeten worden gehouden omdat ze fluctueren in relatie tot de financiële positie van het bedrijf. De drie soorten risicomanagement technieken zorgen ervoor dat alle risicoscenario's worden afgedekt door een protocol dat geschikt en effectief is. Deze relatie kan worden onderzocht door de lens van de drie technieken.  

Click to read Analyst & Influencers (For External Use) Gated (NL)

1.  Risicovermijding  

Er zijn vier elementen om contractrisico's te vermijden die ontstaan nadat het risico verbonden aan een contract te hoog wordt geacht. 

  • Weigering van voorstel - Als due diligence uitwijst dat het contractrisico te hoog is tijdens de eerste fase van de levenscyclus van het contract, zal het bedrijf het contract zoals voorgesteld gewoon weigeren.  
  • Heronderhandeling - Als het risico in de loop van de levenscyclus van het contract is toegenomen, kan van de gelegenheid gebruik worden gemaakt om de voorwaarden te herzien en opnieuw te onderhandelen om nieuwe voorwaarden te introduceren die nieuwe risico's vermijden.  
  • Niet-verlenging - Aan het einde van de initiële contractlevenscyclus kan het bedrijf weigeren het contract te verlengen als het risico te hoog wordt ingeschat.  
  • Opzegging - Als door omstandigheden het risico tijdens de looptijd van het contract en buiten de overeengekomen verlengingstermijn boven een aanvaardbaar niveau stijgt, kunnen opzeggingsclausules worden opgenomen. 

2.  Risicovermindering   

Een effectief beheersysteem voor de levenscyclus van een contract vermindert het contractrisico in de eerste fasen.  

  • Contractonderhandeling - Indien nodig kan heronderhandeling in latere stadia van de contractlevenscyclus effectief zijn om het contractrisico te verminderen, inclusief in de verlengingsfase. Dit moet altijd gericht zijn op het beperken van risico's en het verminderen van verlies.  
  • Standaardisatie - Het creëren van een bibliotheek met gestandaardiseerde bepalingen, voorwaarden en clausules is een belangrijke methode om contractrisico's te beperken. Het zorgt voor een samenhangende aanpak door al het personeel en stelt teams in staat contracten op te stellen met het vertrouwen dat de juridische taal vooraf is goedgekeurd en binnen het aanvaardbare risicoprofiel van het bedrijf valt.   

3.  Risicobehoud  

 Elke keer dat een bedrijf een contract tekent, heronderhandelt of verlengt, is er een element van risicobehoud omdat elk contract op een bepaald niveau risico's met zich meebrengt. Alle actieve contracten houden risico's in, dus is het de taak van het bedrijf om dit op te nemen in de risicomanagementplanning, risicobeoordelingsprocessen en de regelmatige herziening van het risicobereidheids- en tolerantiekader. 

Door de drie soorten risicobeheer in te bouwen in een cultuur van dagelijkse best practices, geven commerciële bedrijven aan derden de boodschap dat ze veilig zijn om mee om te gaan. Dit geldt zowel voor klanten als leveranciers. Wanneer entiteiten en individuen weten dat hun belangen prioriteit hebben, profiteert het bedrijf van herhalingsaankopen en loyaliteit.   

Hoe kan Unit4 je helpen?  

Unit4 Source-to-Contract van Scanmarket bevat een volledig geïntegreerde module voor risico- en prestatiebeheer van leveranciers waarmee je de waarde tijdens de looptijd van een overeenkomst kunt maximaliseren, veel processen kunt automatiseren door het gebruik van templates en geïntegreerde gegevens, en eerdere overeenkomsten kunt herhalen om voortdurend verbeteringen aan te brengen. Het helpt je om effectieve best practices voor risicobeheer in te bouwen in je Source-to-Contract-aanpak zonder dat dit invloed heeft op de manier waarop je mensen de taak benaderen.  Bezoek de S2C productpagina hier om te zien wat Source-to-Contract software voor je kan betekenen klik hier om een demo aan te vragen. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte