Overslaan en naar de inhoud gaan
Home
issues facing finance

5 belangrijke kwesties waarmee finance vandaag wordt geconfronteerd

De transformatie versnelt in elk deel van de onderneming. Maar de meeste druk staat op de financiële afdeling als de bron van besluitvorming over belangrijke strategische investeringen. De financiële afdeling heeft echter ook haar eigen uitdagingen, zowel wat betreft het ondersteunen van de prioriteiten van de onderneming als het optimaliseren van haar eigen werk. Nu de druk van alle kanten komt, kan het moeilijk zijn om de juiste aandachtsgebieden te bepalen.

Een recent rapport van The Hackett Group belicht meerdere kwesties en prioriteitsgebieden voor financiële leiders in het komende jaar. Wij zijn van mening dat de volgende 5 gebieden de belangrijkste kwesties zijn om aan te pakken. Zowel in termen van het ontsluiten van waarde voor de organisatie, als in termen van het verbeteren van het vermogen van finance om belangrijke strategische adviezen te geven en partner te zijn voor andere afdelingen.

1. De positie innemen van een strategisch adviseur

Hackett benadrukt dat de toenemende rol van finance bij het bepalen van de strategische koers van het bedrijf is toegenomen dankzij de COVID-crisis. De behoefte aan realistische scenarioplanning heeft ertoe geleid dat financiële professionals steeds nauwer samenwerken met directies en management. Er is behoefte aan inzicht en informatie over de moeilijke keuzes die we het afgelopen jaar allemaal hebben moeten maken. Van de toewijzing van middelen tot de uitvoering van plannen.

Finance speelt een steeds grotere rol in dit soort beslissingen op hoog niveau. Met name op investeringsgebieden zoals digitale transformatie en het vergelijken van de relatieve waarde, risico's en rendementsprofielen van verschillende projecten. De behoefte aan strategisch advies van finance zal alleen maar toenemen nu de pandemie organisaties dwingt om digitalisering en de adoptie van nieuwe technologieën en capaciteiten in een stroomversnelling te brengen.

2. Verbetering van de financiële wendbaarheid

Door de snelle veranderingen wordt het steeds moeilijker om de financiële behoeften van morgen te voorspellen. Organisaties moeten in staat zijn om snel hun prioriteiten te heroverwegen, fondsen en middelen te herverdelen en zelfs van maand tot maand strategische keuzes te maken.

Deze verschuiving naar constante en snelle veranderingen betekent dat financiële afdelingen de druk voelen om af te stappen van traditionele prognoses. En om doorlopende forecasts en scenarioplannen te hanteren die de flexibiliteit en wendbaarheid creëren die nodig zijn om de prioriteiten van de hele organisatie aan te passen aan een verscheidenheid van mogelijke toekomsten.

De verwachting is dat deze trend zal leiden tot een grotere integratie van financiën met de rest van de onderneming via digitale operationele platforms, die het financiële team in staat stelt om nieuwe mogelijkheden te beheren, zoals analyses, slimme prognoses en bedrijfsbreed risicobeheer.

3. Modernisering van financiële softwareplatforms

Digitalisering is aan de orde van de dag, en in veel gevallen betekent dat het vervangen van de broze en verouderde systemen die flexibiliteit en integratie in de weg staan. De behoefte aan verbeterde mogelijkheden, zoals up to the minute data analytics, heeft al geleid tot een verwachte toename van de adoptie van cloud ERP (+ 25%).

De unieke mogelijkheden van de cloud, zoals vrijwel onbeperkte opslag, rekenkracht die geavanceerde analyses en op AI gebaseerde procesautomatisering mogelijk maken, verbeterde beveiliging en schaalbaarheid. Dit vormt allemaal een enorm voordeel voor financiële leiders. De integratie van verschillende bronsystemen en het mogelijk maken van een "single source of truth" in de hele onderneming voor een effectieve en wendbare besluitvorming.

4. Financiële strategieën verbinden met die voor capaciteiten en talent om de bedrijfsbehoeften te ondersteunen

Tot voor kort was talent geen belangrijke prioriteit voor de meeste CFO’s. Maar de snelle vooruitgang van data science en de rol ervan in corporate governance, nieuwe skillsets (van cybersecurity experts tot data analisten), heeft geleid tot een herbeoordeling van het belang van herscholing en upskilling om transformatie-inspanningen te ondersteunen, zowel in finance als in de bredere organisatie.

Deze nieuwe focus op talentmanagement vereist dat finance belangrijke strategische allianties aangaat met human resources, waarbij kennisbestanden en gegevens worden gecombineerd om te komen tot sterke langetermijnstrategieën om het benodigde talent aan te trekken en vaardigheden actueel te houden.

"Uit onderzoek van Gartner® blijkt dat vijf digitale competenties essentieel zijn en van toepassing op back-, middle- en frontoffice finance-werkzaamheden. Het gaat om technologische kennis, digitale vertaling, digitaal leren en ontwikkelen, digitaal biasmanagement en digitale ambitie".

5. Gebruik maken van nieuwe financiële technologieën

Volgens Gartner: blijven RPA en workflow automatisering van groot belang als een digitaliseringsinitiatief. Procesautomatisering heeft gezorgd voor snelheid, efficiëntie en kostenoptimalisatie in de financiële wereld. Gezien deze voordelen is het gebruik van robotic process automation (RPA), de facto automatiseringskeuze voor financiële teams, exponentieel gegroeid.

De Hackett Group schrijft de succesvolle transformatie van de financiële functie toe aan de bredere implementatie van RPA, AI, en cognitieve tools.

Wij geloven dat de toekomst van organisaties zal afhangen van de invoering van automatisering in complexe processen, die vervolgens financiën de ruimte, tijd en mogelijkheid geeft om nieuwe manieren te vinden om te innoveren en waarde te creëren. Dit zal helpen om de positie van het team als betrouwbare adviseur van de business veilig te stellen. Met het vermogen om de organisatie te helpen bij het identificeren van mogelijkheden om de inkomsten te verhogen, geld te besparen en  finance strategisch in te zetten om voortdurende groei te garanderen.

Hoe kan Unit4 je helpen op deze trends in te spelen?

Unit4 creëert bedrijfstechnologie die ontworpen is om nieuwe manieren van werken voor jouw teams te creëren. Onze FP&A-oplossing maakt gebruik van krachtige AI-gestuurde automatisering om financiële teams te helpen flexibele scenarioplannen, doorlopende forecasts en budgetten op te stellen die jouw organisatie helpen rekening te houden met een verscheidenheid aan mogelijke toekomsten. Ontdek waar onze oplossingen toe in staat zijn.

Bekijk FP&A hier of klik hier om een demo te boeken.


De Hackett Group is een toonaangevende analisten- en onderzoeksgroep die The CFO Agenda, Complimentary research, december 2020 heeft uitgevoerd. Vervolgens hebben Nilly Essaides, Tom Willman en Jim O'Connor (allen van de Hackett Group) "2021 CFO Agenda: 10 Key Issues Finance Needs to Act on Now" gecreëerd.

Sign up to see more like this