Unit4
Blog

WZD: Stappenplan via Cura

Door:  Heike Brandes

Met ingang van 1-1-2020 zal de Wet Zorg en Dwang (WZD) onder andere de wet BOPZ gaan vervangen. Het jaar 2020 zal een overgangsjaar zijn. Het uitgangspunt van deze wet is: Dwang, alleen als het niet anders kan. De invoering van deze wet zal een ingrijpende verandering zijn voor veel van onze klanten; daar waar dwangmaatregelen nu alleen nog binnen een BOPZ erkende instelling plaats kunnen vinden, kunnen deze met de komst van de WZD overal plaatsvinden waar de cliënt is, dus ook in de thuiszorg, of op het dagverblijf. Tevens introduceert deze wet een tweetal nieuwe functionarissen: de Zorgverantwoordelijke en de WZD-functionaris.

Met de komst van de WZD wordt er ook een nieuw stappenplan geïntroduceerd, wat gevolgd moet worden door de zorgverantwoordelijke en de WZD-functionaris. Dit stappenplan zal, inclusief workflow en rapportage, gestandaardiseerd beschikbaar komen in Unit4 Cura. Gestandaardiseerd houdt in dat de werking voor alle klanten gelijk is, en er geen mogelijkheid is om het stappenplan naar eigen wens aan te passen. Daarbij ligt de verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de content aansluit op wet- en regelgeving, bij Unit4. Het is uiteraard wel aan de zorginstelling hoe de autorisaties worden ingericht.

Dit houdt in dat zorgorganisaties niet zelf zorg hoeven te dragen voor de benodigde content om zaken rondom de WZD vast te leggen in Unit4 Cura, maar dat gebruik gemaakt kan worden van de door Unit4 beschikbaar gestelde content. Dit hoeft echter niet, het staat klanten uiteraard vrij hier eigen specifieke content voor te (laten) ontwikkelen.

Unit4 is op dit moment al druk bezig met het ontwikkelen van content. Dit wordt gedaan met verschillende zorgorganisaties uit zowel de VG als de VVT sector. Deze vormen samen een werkgroep waarin onder andere beleidsmedewerkers, gedragsdeskundigen, Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialisten en Geneesheer Directeuren aan deelnemen. Zo maken we maximaal gebruik van de kennis en kunde van onze klanten en dragen we gezamenlijk zorg voor een werkbare oplossing die in zijn geheel binnen de Wet Zorg en Dwang valt.

De content zullen we in het najaar voor zover als mogelijk gereed hebben. Nog niet alle informatie is bekend maar we weten wel hoe de zaken er in grote lijnen uit gaan zien.  Elke klant heeft straks dan ook  de mogelijkheid om vanaf 1-1-2020 te gaan werken volgens de Wet Zorg en Dwang. Tevens is Unit4 voornemens om vanaf het najaar knoppentrainingen te gaan verzorgen waarbij gebruik gemaakt zal gaan worden van de content op dat moment gereed is. Daarmee garanderen we dat de trainingen aansluiten bij de content die ook daadwerkelijk gebruikt zal gaan worden bij de vastlegging van onvrijwillige zorg in Cura.

In de afgelopen periode zijn naar aanleiding van de WZD een tweetal blogs geschreven door onze productmanagers, je vindt ze hier en hier.

Heike Brandes

Heike Brandes is 14 jaar werkzaam geweest in de zorg voor verstandelijk gehandicapten, waar ze de laatste jaren een grote interesse ontwikkelde voor de ondersteunende rol van ICT aan het zorgproces. Het was dan ook een logische stap richting Unit4 Gezondheidszorg waar ze, na jaren als consultant gewerkt te hebben, nu werkt als Productmanager Zorg.

Volg mij