The true cost of COVID on public services
Skip to main content
true cost of covid

De werkelijke kosten van COVID voor overheidsorganisaties

De COVID-crisis heeft, naast veel andere sectoren, ook  de publieke sector geraakt. De kosten en de onzekerheid die traditionele werkwijzen, voorschriften en processen met zich meebrengen, zijn toegenomen. En het grootste deel van deze kosten wordt gedragen door de burgers, voor wie de publieke sector geacht wordt te werken. Zij verwachten dat de publieke sector  werkgelegenheid  schept en  behoudt, en de economie op lokaal niveau nieuw leven weet in te blazen.

In deze  onzekere en veranderende tijd moeten publieke sector organisaties hard werken aan een nieuwe benaderingen voor de manier waarop zij werken. Het creëren van betere werkervaringen en werkomgevingen voor hun eigen mensen - van wie velen in de nabije toekomst wellicht op afstand zullen werken. Maar ook betere ervaringen en dienstverleningskanalen creëren voor de gewone burger. Door hen digitaal toegang te geven tot het soort responsieve dienstverleningservaringen die de afgelopen jaren in de particuliere sector gebruikelijk zijn geworden.

Helaas betekent dit dat de kosten van COVID ons waarschijnlijk veel langer zullen bijblijven dan de pandemie zelf. Overheidstrends en -doelstellingen van vóór 2020 zijn versneld, waardoor digitalisering minder een lange termijn project is geworden en meer een noodzaak om te overleven. Laten we eens kijken naar de veranderingen, de druk die ze op organisaties leggen, en de weg die voor ons ligt.

Verandering onder ogen zien

De plotselinge verschuiving naar werken op afstand heeft veel organisaties in de publieke sector gedwongen om de manier waarop zij belangrijke diensten leveren en ontwikkelen grondig te heroverwegen. Elk onderdeel van het takenpakket van de sector is beïnvloed, van gemeenschapsondersteuning tot nooddiensten en de manier waarop we allemaal ons particuliere en zakelijke leven leiden.

Naarmate deze economische, fiscale en sociale ontwikkelingen zich doorzetten, of deze nu door COVID of door onafhankelijke oorzaken worden veroorzaakt of verergerd, is één ding duidelijk. De overheid staat voor een hele reeks nieuwe financiële uitdagingen.

De nieuwe financiële uitdagingen voor de overheidssector

Organisaties staan onder druk om de productiviteit te verhogen en de kosten te verlagen, terwijl de arbeidskosten stijgen en de administratieve complexiteit toeneemt.

Overheidsorganisaties moeten reageren op de gevolgen van fundamentele veranderingen in de manier waarop mensen winkelruimtes, kantoorgebouwen en parkeergelegenheden gebruiken. Dat heeft consequenties voor het grondgebruik en de belastingen. Nu veel bedrijven hun winkels sluiten en online gaan, bedrijven hun vastgoedstrategie heroverwegen en minder mensen gebruik maken van parkeergarages, zijn de inkomsten gedaald en dat zal in de nabije toekomst waarschijnlijk zo blijven. Dat legt een enorme druk op de financiering in de hele sector.

De vraag naar diensten op het gebied van sociale huisvesting, jeugdhulpverlening en zorg voor ouderen en zieken neemt gestaag toe in lijn met de verwachte bevolkingsveranderingen en vergrijzing. De nieuwe druk op de economie en de snelle verschuivingen op de arbeidsmarkt, maken de druk alleen maar groter. Er is meer dan ooit behoefte aan nieuwe modellen voor deze diensten. En dat terwijl nog steeds moet worden voldaan aan de eisen om de kosten te verminderen.

Daarnaast is er de behoefte aan politiehervorming, in antwoord op de stijgende vraag naar dienstverlening bij incidenten en meer samenwerking als gevolg van de complexiteit van de misdaad. Ook op dit gebied wordt van organisaties in de publieke sector verwacht dat ze meer bereiken met minder. Dat geldt ook voor programma's voor gemeenschapsontwikkeling en bedrijfsondersteuning, waar ook steeds meer vraag naar zal komen naarmate de economie zich blijft aanpassen aan de gevolgen van de pandemie.

Technologie inzetten om de kloof tussen de verwachtingen en de economische realiteit te overbruggen

Bij Unit4 hebben we onze next generation mensgerichte technologische bedrijfsoplossingen ontwikkeld om de publieke sector te helpen het hoofd te bieden aan de schijnbare paradox van het reageren op een enorme toename van de vraag naar diensten, en van de verwachtingen van die diensten.

ERPx, ons volledig cloud-native ERP-systeem, is gebouwd om jouw backoffice systemen radicaal te vereenvoudigen. Het creëert één enkele werkomgeving en informatiebron voor de hele organisatie en het stelt je in staat om meerdere diensten en tools te integreren in één krachtig systeem. Een systeem dat altijd een intuïtieve gebruikerservaring biedt voor de eindgebruikers.

De AI- en machine learning-mogelijkheden bieden een basis voor de intelligente automatisering van veel van jouw dagelijkse workflows. De administratieve last van jouw personeel wordt weggenomen, zodat zij zich kunnen richten op een betere dienstverlening aan de burger. Dit bespaart de hele organisatie tijd en geld, dat weer kan worden ingezet op productievere gebieden. AI-gebaseerde data-analyse helpt ook om in real-time inzichten samen te stellen en middelen af te stemmen op behoeften. Zo kun je realistische en bruikbare prognoses te maken voor financiën, HR en de vraag naar diensten.

Gewapend met dit rijke, op feiten gebaseerde inzicht kunnen we ons personeelsbestand afstemmen op de vraag en betere resultaten bereiken voor burgers in heel Zuid-Wales.

Umar Hussain MBE

Hoofd Financiën

Omdat we begrijpen dat jouw organisatie onder enorme druk staat om te transformeren en om te gaan met de strenge eisen van de moderne dienstverlening, hebben we ERPx gebouwd als een volledig modulair systeem. Er is geen "standaard implementatie" van ERPx. Het systeem kan worden geïmplementeerd met zo veel of zo weinig functies als jouw transformatiestrategie vereist. Het is simpelweg een kwestie van op- en afschalen al naar gelang van de behoefte van de organisatie.

Omdat we de specifieke uitdagingen en behoeften van de publieke sector begrijpen, is ons speciaal ontwikkelde implementatiemodel gemaakt om het onboarding proces te stroomlijnen. Zo ben je er zeker van dat je jouw systeem sneller in gebruik kunt nemen, de time-to-value sneller bereikt en de voordelen op elk niveau merkbaar worden.

Ontdek waarom we ERPx hebben gebouwd op de manier waarop we dat hebben gedaan. Lees meer over de specifieke uitdagingen die het helpt aan te pakken. Krijg inzicht in het digitaliseringsproces in de publieke sector en hoe ons moderne, modulaire cloud ERP-systeem organisaties helpt om betere dienstverlening aan burgers te creëren, en tegelijkertijd kosten en administratieve complexiteit kan verminderen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte