Unit4

Maak doelen en mensen de kern van uw systeem

Bied uw medewerkers tools die werken zoals uw medewerkers dat doen, zodat u zich kunt focussen op het helpen van anderen.

Houd uw donateurs op de hoogte

Neem beter onderbouwde beslissingen en bied uw donateurs operationele transparantie om ze op de hoogte en betrokken te houden.

Verkrijg op elk gewenst moment inzicht in de financiële gezondheid van uw organisatie

Verkrijg altijd en overal real time inzicht in de financiële gezondheid van uw organisatie.

Focus u op het helpen van anderen

Stroomlijn administratieve processen en automatiseer workflows, zodat uw mensen zich kunnen richten op taken die waarde toevoegen.

Wat als uw bedrijfstoepassingen speciaal zouden zijn gebouwd voor AL uw mensen?

Uw medewerkers verdienen flexibele en schaalbare oplossingen die hen ondersteunen hetzelfde doel te realiseren, waar zij zich ook bevinden – op kantoor, op locatie, of onderweg.

Onze benadering van enterprise software is anders. Wij zijn van mening dat uw ERP uw strategische partner zou moeten zijn. Eén die met u samenwerkt om uw activiteiten te verbeteren en u helpt optimaal gebruik te maken van uw belangrijkste middelen - uw medewerkers en uw vrijwilligers.

Medewerkers verspillen veel tijd aan het invoeren van gegevens of aan statische software-tools. U kunt u ze ontlasten, zodat ze beter en slimmer kunnen werken. Met de uitgebreide, taak-specifieke tools en de mogelijkheid veranderingen door uw medewerkers zelf te laten doorvoeren, biedt u uw medewerkers toepassingen die hen in staat stellen hun doelen met passie te realiseren – ook tijdens dynamische situaties. 

Wanneer al uw medewerkers gebruik maken van dezelfde tools - ongeacht waar ze zijn, of de tools op locatie of in de cloud zijn geïmplementeerd en of deze toegankelijk zijn via desktop of mobiel - kunt u de interne activiteiten verbeteren. Daarnaast versterkt u de band met uw donateurs. Nog belangrijker is dat iedereen werkt aan het bereiken van het gezamenlijke doel - het helpen van anderen.

Hoe kunt u op een slimme manier het verband aantonen tussen donaties en het resultaat daarvan?

Toon Verberg

Houd uw donateurs op de hoogte over de hulp die zij bieden, volg fondsen en benchmark de resultaten, zonder de aandacht te verliezen of middelen weg te halen van uw kerntaak – anderen helpen.

Donateurs zullen meer geneigd zijn uw organisatie te blijven ondersteunen als ze bij uw missie betrokken blijven. De beste manier om de effectiviteit van uw missie te demonstreren is door hen het positieve resultaat te laten zien van hun donaties. Dankzij de volledige transparantie in de financiële keten, kunt u de donateurs laten zien waar en hoe u hun giften inzet. Benchmark de resultaten in periodieke verslagen waarin u aan de hand van duidelijke prestatie-indicatoren de financiële en sociale resultaten toont. Creëer daarnaast ad-hoc rapportages zonder de aandacht te verliezen of middelen weg te halen van uw kerntaak.
 

Download onze handleiding over de  levering van resultaten en hoe verantwoording af te leggen.

Download onze handleiding over het behalen van resultaat en hoe verantwoording af te leggen
Download de handleiding

Ervaringen

Als lid van ACEVO en dankzij onze sterke betrokkenheid bij Inside NGO en NetHope, heeft Unit4 aanzienlijke ervaring met meer dan 100 grote NGO's en non-profitorganisaties over de hele wereld:

 • "De oplossing van Unit4 laat toe onze activiteiten op een geïntegreerde manier te beheren. Dankzij de grotere efficiëntie en de automatisering kunnen we de groei van onze activiteiten aan met het bestaande team."

  Gedelegeerd bestuurder, Koning Boudewijnstichting

 • "De oplossing van Unit4 bezorgt ons een enorme tijdwinst. Tegelijk is de informatie die we over de projecten beschikbaar hebben ook van een betere kwaliteit. Dat is heel belangrijk, ondermeer in het kader van de fondsen die we bij de Vlaamse overheid en bij Europa verwerven."

  Finance & operations manager, iMinds

 • "De oplossing van Unit4 biedt ons de mogelijkheid snel en gericht te rapporteren. Tegelijk zorgt het systeem voor meer procesondersteuning en betere budgetopvolging."

  Teamverantwoordelijke boekhouding, Vlaamse Milieumaatschappij

 • "De wereldwijde implementatie van Unit 4 biedt ons de mogelijkheid ons te houden aan één van onze vijf kernwaarden: verantwoordelijkheid - wij nemen persoonlijke verantwoordelijkheid voor het efficiënte gebruik van onze middelen, het realiseren van meetbare resultaten en verantwoordelijkheid ten aanzien van donateurs, partners en, bovenal, kinderen."

 • "Met de oplossing van Unit4 ondersteunen we de toenemende behoefte aan strikte budgetcontrole en rapportering, terwijl we de afdelingen tegelijk meer financiële verantwoordelijkheid geven."

  Algemeen directeur, Bruxelles Formation

Verkrijg op elk gewenst moment real time inzicht in de financiële gezondheid van uw organisatie

Toon Verberg
 • Volg real-time de uitgaven van giften 
 • Zorg voor naleving op de verbonden voorwaarden betreffende de giften.
 • Krijg een snelle, accurate rapportage van uw tweeledige eindresultaat - de financiële gegevens en de missie-gegevens.
 • Borg een versie van de waarheid in uw informatievoorziening
 • Stroomlijn de verspreiding van informatie binnen uw gehele organisatie.
 • Werk naadloos en transparant binnen één gemeenschap of wereldwijd.
 • Houd een volledig controlespoor bij waarin zowel de verantwoordelijkheid als de goedkeuringen voor elk proces zichtbaar zijn.
 • Automatiseer de controle op budgetten, om de beschikbaarheid van middelen te volgen en er zeker van te zijn dat er geld beschikbaar is.
 • Beheer een wereldwijde groep personen, kapitaal en middelen en krijg tegelijkertijd volledig inzicht in uw activiteiten.

Download de infographic 'De nieuwe wereld van verantwoordelijkheid bij non-profit-organisaties'
Download infographic

Ontworpen voor uw mensen

Uw mensen moeten hun tijd niet verspillen aan herhalende handmatige processen en ad-hoc spreadsheets. Software-tools moeten back-office-taken en routinematige administratieve taken vergemakkelijken, zodat uw organisatie zich kan richten op diensten die waarde toevoegen.
 

Onze oplossingen vervangen inefficiënte, incompatibele systemen, zodat gebruikers toegang krijgen tot relevante organisatie-brede informatie. En wanneer de rapportagevereisten van meerdere donateurs, de wet- en regelgeving of uw kerntaken veranderen, groeien uw tools mee en passen zij zich aan om te voldoen aan de toekomstige prioriteiten.
 

Het zelfsturende ERP-systeem Unit4 Business World maakt mensen en middelen vrij voor frontline-diensten, zodat zij zich kunnen focussen op het uiteindelijke doel - anderen helpen.
 

Wat als u uw processen zou kunnen aanpassen aan de veranderende verwachtingen zodat u zich kunt focussen op het helpen van anderen?

Unit4 Business World biedt non-profitorganisaties een nieuwe keuzemogelijkheid voor bedrijfssoftware: inherent flexibele toepassingen die hen helpen effectief om te gaan met veranderingen en duurzame sociale vooruitgang te leveren.


De oplossing is ontworpen met u in gedachten. Door u te verbinden met de informatie die u nodig hebt wanneer u die nodig hebt en door uw administratieve rompslomp te verlagen, kunt u doelmatiger opereren. U kunt sneller, kosten-effectiever en zonder verstoringen inspelen op nieuwe kansen.

 • Verkrijg real-time accurate financiële en personeelsgegevens in, die voldoen aan de vereisten van uw donateurs.
 • Wees transparant – intern en extern - en laat donateurs duidelijk en voortdurend de resultaten zien van hun giften.
 • Voer gegevens in, stel rapporten op en geef reacties op informatie die u krijgt via uw desktop-browser of in het veld verwerkt via mobiele apps.
 • Maak gebruik van de mogelijkheden voor meerdere valuta en software-lokalisatie om te voldoen aan de rapportage-vereisten.
 • Stroomlijn administratieve processen en automatiseer workflows, zodat uw mensen zich kunnen richten op taken die waarde toevoegen.