Skip to main content

Redovisning för Ideella föreningar

Våra lösningar för ideella organisationer är mycket användarvänliga och hjälper era team att göra mer av det som verkligen är viktigt och betyder något: att åstadkomma positiv förändring i världen.

Används av ideella organisationer över hela världen

Unit4 ERPx customer logo - Americares
Catholic Mission
Heifer International
Medical Teams International
Logo for Unit4 customer - Oxfam North America
Save the Children logo
War Child logo

Unit4-molnlösningar
för ideella organisationer

Våra ändamålsenliga lösningar förändrar arbetet så att er personal får tid och flexibilitet att fokusera på att uppnå ert uppdrag.

Se hur vi kan hjälpa er organisation att maximera resurserna, minska kostnaderna och öka ansvarsskyldigheten.

Er partner för ideell verksamhet

Driv er verksamhet framgångsrikt.

Våra lösningar som sätter medarbetaren i centrum är ändamålsenligt skapade för ideella organisationer, med en blandning av branschledande programvaror för Enterprise Resource Planning (ERP), Human Capital Management (HCM) och Financial Planning & Analysis (FP&A).

 

  Modernisera och behåll uppdragsfokus

  • Rationalisera, automatisera och modernisera processerna
  • Ge medarbetare information i realtid
  • Spara IT-supportkostnader och leverera värde på kort tid
  • Minska de administrativa kostnaderna
  • Utnyttja den moderna tekniken för att tillfredsställa bidragsgivarnas förväntningar

  Läs mer

  Happy woman in blue jumper clasping hands

  Maximera tillgänglig finansiering

  • Vår ideella bokföringsprogramvara optimerar och spårar finansieringskällor över flera komplexa program, projekt och rapporteringsperioder.
  • Frigör budget för ytterligare effektfulla initiativ.
  • Skydda återbetalningsbara medel och säkerställ snabb återbetalning.
  • Stärk relationerna med bidragsgivarna genom bättre bidragshantering

  Läs mer

  Ta mer effektiva beslut

  • Centralisera dina data för att läsa det förflutna, planera framtiden och skapa en omfattande ekonomisk plan.
  • Ge alla era team åtkomst till data och insikter i realtid
  • Vår programvara för ekonomisk redovisning effektiviserar och minskar revisionskostnaderna med automatiserade planerings- och rapporteringsverktyg.
  • Få ökad insyn för att kunna fördela resurser mer effektivt

  Läs mer

  Happy woman celebrating while holding phone

  Bygg förtroende och ansvarsskyldighet

  • Öka transparens, lev upp till allmänhetens förtroende och uppfyll lagstadgade skyldigheter och krav från bidragsgivare.
  • Spåra alla transaktioner, dokument och verifieringskedjor.
  • Se till att din icke-statliga organisation fortsätter att följa bidragsbegränsningar och lagkrav.
  • Använd en plattform som är utformad kring specifika ideella myndighetskrav som IATI eller FAS 116 och 117.

  Läs mer

  Happy man in blue shirt smiling and winking while looking to the left

  Byt ut omoderna system

  Skapa möjligheter för er verksamhet att utvecklas i framtiden samtidigt som ni levererar på ert uppdrag idag. Det finns många positiva effekter av att byta ut omoderna system både för användarna och för den verksamhet ni bedriver.

  Medarbetarnas tid ska självklart användas på bästa sätt för att få mer tid över till att leverera värde. Ni behöver också uppfylla de ökande kraven från tillsynsmyndigheter och bidragsgivare. Så låt inte äldre system som kräver en stor arbetsinsats med manuella processer hålla er tillbaka.

  Gör era team mer produktiva samtidigt som ni får den ökade insyn och kontroll ni behöver för att fullfölja ert uppdrag – med Unit4 People Experience Suite.

  33%

  av varje arbetsår ägnas åt administrativa eller repetitiva uppgifter*

  * Unit4:s globala produktivitetsstudie

  Med fokus på hjälporganisationer

  Läs mer om hur Unit4 kan stötta hjälporganisationer med gedigen branschkunskap och en implementeringsmall som ökar produktiviteten och gör implementeringen smidig. 

  Cover image for white paper about Unit4's shared vision with humanitarian organizations
  Skapa permanent positiv förändring

  Läs mer om nästa steg för ideella organisationer, som påskyndade sin digitala omvandling i kölvattnet av covid-19. 

  Cover image for whitepaper "Creating permanent positive change"

  Unit4 People Experience Suite

  Sätt det värdeskapande arbetet i centrum och automatisera resten. Släpp loss potentialen inom er organisation med våra användarvänliga systemlösningar för den ideella sektorn.

  Enterprise Resource Planning - ERP

  Förbättra personalens arbete med ett helt integrerat och ändamålsenligt ERP-paket som är byggt för ideella organisationer.

  Unit4 - ERP Solutions

  Financial Planning & Analysis

  Få tydliga insikter och fatta välinformerade, framtidsinriktade beslut med intelligent planering, budgetering och prognostisering.

  Financial Planning with Unit4 Enterprise Software

  Human Capital Management

  Rekrytera, behåll och anlita toppkompetens som är engagerad i ert uppdrag med avancerade lösningar för lönehanterings- HR- och kompetenshantering.

  Human Capital Management with Unit4 Enterprise Software

  Några av våra kunder

  Som en aktiv deltagare i det Microsoft-ledda initiativet Tech for Social Good Common Data Model och med ett starkt engagemang i Humentum och NetHope hjälper Unit4 ideella organisationer, föreningar och stiftelser runt om i världen att uppfylla sina uppdrag.

   

   Kundintervju: Heifer International

   Tack vare en förbättrad hantering av bidragsfinansieringen och kostnaderna kan detta ideella team nu tillbringa mer tid för att stödja det globala jordbruket.

   Läs mer

   Kundintervju: War Child

   Denna globala ideella organisation kan nu ägna mer av sin värdefulla tid och resurser åt att uppnå visionen om en värld där inget barns liv slits sönder av krig.

   Läs mer

   Kundintervju: Åtgärder mot hungersnöd

   Lär dig av FD Mathias Horchers erfarenhet av Unit4 Enterprise Resource Planning (ERP), teamets övergång till molnet och vad de planerar för framtiden. (På spanska med engelska undertexter)

   Kundintervju: CGIAR

   Tack vare en förbättrad hantering av bidragsfinansieringen och kostnaderna kan detta ideella team nu tillbringa mer tid för att stödja det globala jordbruket.

   Läs mer

   Kundberättelse: Oxfam America

   Denna globala ideella organisation har inlett ett samarbete med Unit4 och ITK Solutions för att accelerera sin förändringsresa.

   Ladda ned PDF-filen

   Cover image of Unit4 customer story - Oxfam America

   Vad innebär "People Experience" för dig?

   Boka en personlig demo med en av våra branschexperter.