Affärssystem för Ideella föreningar | Unit4

Redovisning för Ideella föreningar

Våra lösningar för ideella organisationer är mycket användarvänliga och hjälper era team att göra mer av det som verkligen är viktigt och betyder något: att åstadkomma positiv förändring i världen.

A big U with Icons used by Unit4 to represent Nonprofit
Används av ideella organisationer över hela världen
Unit4 ERPx customer logo - Americares Catholic Mission Heifer International Logo for Unit4 customer - Medical Teams International (MTI) Logo for Unit4 customer - Oxfam North America Save the Children logo War Child logo

Din partner inom ideella organisationer
Programexcellens

Driv er verksamhet framgångsrikt.

Våra lösningar som sätter medarbetaren i centrum är ändamålsenligt skapade för ideella organisationer, med en blandning av Enterprise Resource Planning (ERP), Human Capital Management (HCM) och Financial Planning & Analysis (FP&A).

Modernisera och behåll uppdragsfokus

 • Rationalisera, automatisera och modernisera processerna
 • Ge medarbetare information i realtid
 • Spara IT-supportkostnader och leverera värde på kort tid
 • Minska de administrativa kostnaderna
 • Utnyttja den moderna tekniken för att tillfredsställa bidragsgivarnas förväntningar
Happy woman in blue jumper clasping hands

Maximera tillgänglig finansiering

 • Vår ideella bokföringsprogramvara optimerar och spårar finansieringskällor över flera komplexa program, projekt och rapporteringsperioder.
 • Frigör budget för ytterligare effektfulla initiativ.
 • Skydda återbetalningsbara medel och säkerställ snabb återbetalning.
 • Stärk relationerna med bidragsgivarna genom bättre bidragshantering

Ta mer effektiva beslut

 • Centralisera dina data för att läsa det förflutna, planera framtiden och skapa en omfattande ekonomisk plan.
 • Ge alla era team åtkomst till data och insikter i realtid
 • Vår programvara för ekonomisk redovisning effektiviserar och minskar revisionskostnaderna med automatiserade planerings- och rapporteringsverktyg.
 • Få ökad insyn för att kunna fördela resurser mer effektivt
Happy woman celebrating while holding phone

Bygg förtroende och ansvarsskyldighet

 • Öka transparens, lev upp till allmänhetens förtroende och uppfyll lagstadgade skyldigheter och krav från bidragsgivare.
 • Spåra alla transaktioner, dokument och verifieringskedjor.
 • Se till att din icke-statliga organisation fortsätter att följa bidragsbegränsningar och lagkrav.
 • Använd en plattform som är utformad kring specifika ideella myndighetskrav som IATI eller FAS 116 och 117.
Happy man in blue shirt smiling and winking while looking to the left
cover image for e-book about the Unit4 Nonprofit industry model
Unit4-modellen för ideella organisationer

Upptäck hur Unit4:s ekonomi- och HR-lösningar hjälper ideella organisationer att komma igång dubbelt så snabbt genom att maximera resurserna, minska kostnaderna och öka ansvarsskyldigheten för att uppnå en större genomslagskraft.

 • Leverera värde på kortare tid.
 • Motivera och stärk de människor som får allt att hända!

Byt ut omoderna system

Skapa möjligheter för er verksamhet att utvecklas i framtiden samtidigt som ni levererar på ert uppdrag idag. Det finns många positiva effekter av att byta ut omoderna system både för användarna och för den verksamhet ni bedriver.

Medarbetarnas tid ska självklart användas på bästa sätt för att få mer tid över till att leverera värde. Ni behöver också uppfylla de ökande kraven från tillsynsmyndigheter och bidragsgivare. Så låt inte äldre system som kräver en stor arbetsinsats med manuella processer hålla er tillbaka.

Gör era team mer produktiva samtidigt som ni får den ökade insyn och kontroll ni behöver för att fullfölja ert uppdrag – med Unit4 People Experience Suite. Läs mer

33 % av varje arbetsår ägnas åt administrativa eller repetitiva uppgifter*

* Unit4:s globala produktivitetsstudie

 

Unit4 People Experience Suite

Sätt det värdeskapande arbetet i centrum och automatisera resten. Släpp loss potentialen inom er organisation med våra användarvänliga systemlösningar för den ideella sektorn.

Unit4 - ERP Solutions

Enterprise Resource Planning - ERP

Förbättra personalens arbete med ett helt integrerat och ändamålsenligt ERP-paket som är byggt för ideella organisationer.

Financial Planning with Unit4 Enterprise Software

Financial Planning & Analysis

Få tydliga insikter och fatta välinformerade, framtidsinriktade beslut med intelligent planering, budgetering och prognostisering.

Human Capital Management with Unit4 Enterprise Software

Human Capital Management

Rekrytera, behåll och anlita toppkompetens som är engagerad i ert uppdrag med avancerade lösningar för lönehanterings- HR- och kompetenshantering.

Några av våra kunder

Som en aktiv deltagare i det Microsoft-ledda initiativet Tech for Social Good Common Data Model och med ett starkt engagemang i Humentum och NetHope hjälper Unit4 ideella organisationer, föreningar och stiftelser runt om i världen att uppfylla sina uppdrag.

Kundintervju: Heifer International

Tack vare en förbättrad hantering av bidragsfinansieringen och kostnaderna kan detta ideella team nu tillbringa mer tid för att stödja det globala jordbruket.

Still from video interview with Unit4 customer Heifer International

Kundintervju: War Child

Denna globala ideella organisation kan nu ägna mer av sin värdefulla tid och resurser åt att uppnå visionen om en värld där inget barns liv slits sönder av krig.

War Child - the global non-profit that can now dedicate more of its time and resources to achieving its vision

Kundintervju: Åtgärder mot hungersnöd

Lär dig av FD Mathias Horchers erfarenhet av Unit4 Enterprise Resource Planning (ERP), teamets övergång till molnet och vad de planerar för framtiden. (På spanska med engelska undertexter)

Still from video interview with Unit4 customer Action Against Hunger

Kundintervju: CGIAR

Tack vare en förbättrad hantering av bidragsfinansieringen och kostnaderna kan detta ideella team nu tillbringa mer tid för att stödja det globala jordbruket.

Still from video interview with Unit4 customer CGIAR
Person shouting into loud hailer on a background of a green circle and grey icons

Nyheter

Besök vår internationella nyhetssida för att få de senaste uppdateringarna och rubrikerna från Unit4-teamet.

Vad innebär "People Experience" för dig?

Boka en personlig demo med en av våra branschexperter.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink