Skip to main content
hero background video play pause toggle icon

Ohjelmistoratkaisut yleishyödyllisille yhteisöille

Yleishyödyllisille yhteisöille suunnitellut yritys-, henkilöstö-, hankinta- ja taloussuunnitteluratkaisumme auttavat vapauttamaan humanitääristen tai uskontoon liittyvien asioiden, ympäristöasioiden, eläinten hyvinvoinnin ja tutkimuksen parissa työskentelevien organisaatioiden tiimit keskittymään siihen, mikä on tärkeää: vaikuttamaan maailmaan myönteisesti.

Ohjelmistoratkaisut yleishyödyllisille yhteisöille

Yleishyödyllisille yhteisöille suunnitellut yritys-, henkilöstö-, hankinta- ja taloussuunnitteluratkaisumme auttavat vapauttamaan humanitääristen tai uskontoon liittyvien asioiden, ympäristöasioiden, eläinten hyvinvoinnin ja tutkimuksen parissa työskentelevien organisaatioiden tiimit keskittymään siihen, mikä on tärkeää: vaikuttamaan maailmaan myönteisesti.

Johdai yleishyödyllisiä projekteja, ohjelmia, apurahoja ja rahoitusta paremmin

  Intuitiivinen ja joustava pilvipalveluna toimiva alustamme auttaa lisäämään tehokkuutta, optimoimaan resursseja ja vahvistamaan luottamusta.

  Katso, miten voimme auttaa organisaatiotasi lisäämään prosessien läpinäkyvyyttä ja mission vaikutusta ihmislähtöisillä prosesseilla.

  Käytännölliset ja helppokäyttöiset työkalumme on suunniteltu erityisesti yleishyödyllisten yhteisöjen taloussuunnittelu- ja analyysitarpeisiin.

  Katso, miten organisaatiosi voi yhdistää operatiivisen datan FP&A:n strategisen suunnittelun ominaisuuksiin hyödyntämällä tehokasta, valmiiksi konfiguroitua ERP-integrointia.

  Päivitä operatiivisia toimintoja, jotta vaikutus on suurempi ja vapauta työntekijät hallinnollisista tehtävistä nopeilla ja tehokkailla prosesseilla ja luotettavalla automaatiolla.

  • Vähennä manuaalisia prosesseja automatisoimalla työnkulut, päättämällä kirjnpitokaudet nopeammin ja hyödyntämällä raportointityökaluja.
  • Säästä IT-tuen kustannuksissa ja hyödynnä helppoa itse tehtävää käyttöönottoa, jotta voit reagoida nopeasti kriisitilanteissa.
  • Varmista tietojen tarkkuus ja vähennä aikaavieviä hallinnollisia tehtäviä, jotka hidastavat ohjelmien toteuttamista.

  Optimoi kaikki järjestösi resurssit tekemällä avustusten hallinnasta, varojen käytöstä ja lahjoittajaraportoinnista mahdollisimman tehokkaita saadaksesi aikaan suurimman mahdollisen vaikutuksen.

  • Optimoi ja seuraa rahoituslähteitä useissa monimutkaisissa ohjelmissa ja eri raportointijaksojen aikana.
  • Lisää rahoituksen kohdentamistarkkuutta ja jätä budjettiin varaa tulevia vaikuttavia hankkeita varten.
  • Turvaa takaisin maksettavat varat ja nopeuta takaisinmaksua vaatimustenmukaisen avustusten hallinnan avulla.
  • Vahvista lahjoittajasuhteita tehostamalla varojen käyttöä ja oikea-aikaista rahoitusraportointia.

  Varmista, että sinulla on näkyvyys koko organisaatioon ja tarjoa päättäjille heidän päätöksenteon tueksi tarvitsemansatyökalut, jotta he voivat tehdä oikeat ratkaisut oikeaan aikaan.

  • Keskitä tiedot, jotta voit analysoida menneisyyttä, suunnitella tulevaisuutta ja luoda yhden kattavan taloussuunnitelman.
  • Huomaa, miten voit käyttää useita toimintoja integroitujen tietojen avulla, ja luo päätöksenteon vaikutusten visualisointiin raportteja, joiden pohjalta toimia.
  • Virtaviivaista ja vähennä tilintarkastuskustannuksia automatisoiduilla suunnittelu- ja raportointityökaluilla, jotka on suunniteltu käsittelemään monimutkaisia rahoitusmalleja, joissa on sekä suoria että epäsuoria kustannuksia.

  Yksinkertaista lakisääteisten vaatimusten noudattamista, seuraa aukottomia kirjausketjuja ja pidä huolta läpinäkyvyydestä lahjoittajille ja yleisölle.

  • Lisää läpinäkyvyyttä, vähennä tilintarkastettavaan raportointiin käytettyä aikaa ja osoita, että monimutkaiset rahoitusvaatimukset täyttyvät.
  • Käytä alustaa, joka on suunniteltu erityisesti yleishyödyllisten yhteisöjen lakisääteisten vaatimusten, kuten IATI FAS 116, 117 ja IFR4NPO, pohjalta.
  • Varmista avustuksiin liittyvien rajoitusten ja lakisääteisten vaatimusten jatkuva noudattaminen hyödyntämällä tarkoitukseen suunniteltuja sisäisiä valvontatoimintoja ja joustavia kenttiä.
  • Varmista hallinto ja vastuullisuus helposti tarkistettavilla ja hyväksyttävillä, aukottomilla kirjausketjuilla.

  Lue lisää

  Katso esittelyvideostamme, miten yleishyödylliset yhteisöt voivat sitouttaa ja lisätä digitaalisesti osaavaa henkilöstöä.
  • Vähennä työntekijöiden vaihtuvuutta ja paranna työtyytyväisyyttä.
  • Anna henkilöstöllesi paremmat työskentelymahdollisuudet tarjoamalla heille oikeat digitaaliset työkalut.
  • Intuitiivinen ERP-käyttökokemus jossa on luotettava etäkäyttö.
  • Ota käyttöön tekoälyavusteinen rekrytointi ja sitoutuneisuuden seuranta.

  Toiminnan tukena:

  Yleishyödyllisten yhteisöjen luottovalinta ympäri maailmaa

  Americares
  Catholic Mission
  Heifer International
  Medical Teams International
  Oxfam North America
  Save the Children
  War Child

  Uusi Unit4 People Experience Suite

  Aseta merkityksellinen työ etusijalle ja automatisoi loput. Vapauta organisaatiosi potentiaali yleishyödyllisille yhteisöille suunnitelluilla henkilöstölähtöisillä yritysratkaisuillamme.

  Enterprise Resource Planning

  Paranna työntekijöiden arkea yleishyödyllisille yhteisöille suunnitellulla täysin integroidulla ERP-ohjelmistopaketilla

  Unit4- ERP-ratkaisut

  Financial Planning & Analysis

  Hyödynnä selkeitä näkemyksiä ja tee asiantuntevampia, tulevaisuuteen suuntautuvia päätöksiä älykkäällä suunnittelulla, budjetoinnilla ja ennusteilla

  Taloussuunnittelu Unit4:n yritysohjelmistolla

  Human Capital Management

  Palkkaa, säilytä ja sitouta yhteisön missioon sitoutuneita huippuosaajia edistyneillä palkanlaskennan, henkilöstöhallinnon ja osaamisen johtamisen ratkaisuilla

  Inhimillisen pääoman hallinta Unit4:n yritysohjelmistolla

  Hankintaprosessien hallinta

  Pienennä riskejä, lisää nopeutta ja vähennä yrityskustannuksia kussakin hankintaprosessin vaiheessa markkinoiden johtavilla tuotteillamme.

  Hankintaprosessien hallinta Unit4 Enterprise -ohjelmistolla

  Lisämateriaalit

  Yhteinen visio humanitaaristen järjestöjen kanssa

  Katso, miten Unit4:n toimialaosaaminen ja valmiit toiminnallisuudet parantavat tuottavuutta, vaikutusta ja lahjoittajien tyytyväisyyttä.

  Kansikuva raportille, joka käsittelee Unit4:n yhteistä visiota humanitaaristen järjestöjen kanssa
  Pysyvän myönteisen muutoksen luominen

  Lue lisää koronapandemian myötä digitalisaatiotaan vauhdittaneiden yleishyödyllisten yhteisöjen uusista haasteista.

  Creating permanent positive change (Pysyvän myönteisen muutoksen luominen) -asiantuntijaraportin kansikuva
  Unit4:n malli yleishyödyllisille yhteisöille

  Lue, miten Unit4:n talous- ja henkilöstöhallintoratkaisut auttavat yleishyödyllisiä yhteisöjä käyntiin tuplasti nopeammin. Näin voidaan maksimoida resurssit, vähentää kustannuksia ja lisätä vastuullisuutta, jolloin saadaan aikaan suurempi vaikutus.

  Yleishyödyllisten yhteisöjen mallin yleiskatsauksen kansikuva
  Auttamassa yleishyödyllisiä yhteisöjä toteuttamaan missiotaan

  Lue, miten Unit4:n Nonprofit FP&A -ratkaisu auttaa organisaatioita maksimoimaan käytettävissä olevan rahoituksen, vahvistamaan luottamusta ja vastuullisuutta sekä tekemään vaikuttavia päätöksiä.

  Yleishyödyllisten yhteisöjen Unit4 FP&A -mallin yhteenvedon kansikuva

  Asiakkaiden menestystarinoita

  Unit4 on osallistuu aktiivisesti Microsoftin johtamaan Tech for Social Good Common Data Model -hankkeeseen, ja olemalla vahvasti Humentumin ja NetHopen toiminnassa mukana Unit4 auttaa eri puolilla maailmaa sijaitsevia kansalaisjärjestöjä ja yleishyödyllisiä yhteisöjä toteuttamaan missiotaan.

   Asiakkaan haastattelu: Heifer International

   Avustusrahoituksen ja kulujen hallintaa parantamassa, jotta tämän yhteisön tiimit voivat keskittyä maatalouden tukemiseen maailmanlaajuisesti.

   Lue lisää

   Asiakkaan haastattelu: War Child

   Tämä maailmanlaajuinen yleishyödyllinen yhteisö voi nyt käyttää enemmän aikaa ja resursseja visioonsa maailmasta, jossa yhdenkään lapsen elämä ei tuhoudu sodan vuoksi.

   Lue lisää

   Asiakkaan haastattelu: Action Against Hunger

   Talousjohtaja Mathias Horcher kertoo Unit4 ERP -kokemuksestaan, tiimin siirtymisestä pilvipalveluun ja yhteisön tulevaisuudensuunnitelmista. (espanjaksi englanninkielisellä tekstityksellä)

   Asiakkaan haastattelu: CGIAR

   Avustusrahoituksen ja kulujen hallintaa parantamassa, jotta tämän yhteisön tiimit voivat keskittyä maatalouden tukemiseen maailmanlaajuisesti.

   Lue lisää

   Asiakastarina: Oxfam America

   Tämä merkittävä maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon organisaatio tekee yhteistyötä Unit4:n ja ITK Solutionsin kanssa polkaistaakseen muutosstrategiansa i käyntiin.

   Lue lisää

   Unit4:n asiakkaan Oxfam American asiakastarinan kansikuva

   Yleishyödyllisten yhteisöjen luottovalinta ympäri maailmaa

   Katso, miten tuotteemme ja palvelumme auttavat oman organisaatiosi kaltaisia organisaatioita muuttamaan sekä liiketoimintatapojaan että työntekijöidensä työtyytyväisyyttä.

   Lue lisää

   Hymyilevä nainen riemuitsee kädet yhdessä ylhäällä

   Keskustellaanpa siitä, mitä People Experience merkitsee sinulle.

   Pyydä henkilökohtainen esittely toimialaan perehtyneeltä asiantuntijaltamme.