Unit4

Uutiset

Toimistotyöntekijät menettävät kolmasosan työajastaan hallinnollisiin tehtäviin

Tuoreen tutkimuksen mukaan 75% työntekijöistä uskoo uuden teknologian parantavan tuottavuutta merkittävästi

Vantaa, Suomi, 

Nopeasti kasvava ohjelmistoyhtiö Unit4 tarjoaa liiketoiminnan ohjausjärjestelmiä erityisesti palveluyrityksille, joiden toiminta perustuu ihmisten osaamiseen ja asiantuntemukseen. Yhtiö on julkaissut puolueettoman tutkimusyhtiön laatiman selvityksen kansainvälisellä palvelusektorilla toimivien työntekijöiden tuottavuudesta. Tutkimuksessa verrattiin toimistotyöntekijöiden hallinnollisiin tehtäviin ja varsinaisiin työtehtäviin käyttämää aikaa. Tutkimuksen mukaan toimistotyöntekijät kuluttivat 552 tuntia vuodessa hallinnollisten tai rutiininomaisten tehtävien suorittamiseen. Tämä vastaa 69:ää täyttä työpäivää tai kolmasosaa koko työvuodesta. 

Selvityksen mukaan tuottavuuden lasku maksaa globaalille palvelusektorille yli 5 biljoonaa USA:n dollaria vuodessa. Yhdysvalloilla ($2.87 biljoonaa) on suurimmat vuosittaiset hallinnolliset kulut verrattuna virallisiin lukuihin[1]. Singaporella ($26.3 miljardia) on puolestaan matalimmat hallinnolliset kulut.

Kaikkein tuottavimmat työntekijät löytyvät tutkimuksen mukaan Norjasta, jossa käytetään 81% työajasta varsinaisten työtehtävien suorittamiseen. Tiukasti perässä tulevat Ruotsi (78%) ja Ranska (76%). Singaporessa varsinaisiin työtehtäviin kului vain 60% työajasta, tosin singaporelaiset käyttivät myös vähiten aikaa toistuvien työtehtävien tekemiseen. 

Tutkimuksessa paljastuivat myös sukupolvien väliset erot työskentelytavoissa. Yli 41-vuotiaat asiantuntijat käyttivät enemmän aikaa varsinaisiin työtehtäviinsä, kuin 26–30-vuotiaat kollegansa. Samanaikaisesti yli 50-vuotiaat käyttivät eniten aikaa tiedon keräämiseen ja syöttämiseen. Tästä huolimatta 26–35-vuotiaat työntekijät kertoivat tukevansa automaatiota ja itseohjautuvuutta enemmän kuin 36–40-vuotiaat tai 56–60-vuotiaat. Nuorimmat tutkimukseen osallistuvat luottivat siihen, että automaatio parantaa työtyytyväisyyttä. He myös uskoivat, että itseohjautuvuutta ja automatisaatiota tukevaa uutta teknologiaa on saatavilla pian – jopa vuoden sisällä. 

Keskimäärin yhdeksän kymmenestä työntekijästä Espanjassa, Ruotsissa ja Alankomaissa kertoi luottavansa uuteen teknologiaan – kuten digitaalisiin assistentteihin – jonka avulla voitaisiin suoriutua toistuvista tehtävistä nopeammin. Alle kolme neljäsosaa saksalaisista ja australialaisista vastaajista ajatteli samoin. Kaiken kaikkiaan 67% vastaajista oli sitä mieltä, että uuden teknologian käyttöönotto olisi yrityksen kilpailukyvyn kannalta tärkeää. 26–40-vuotiaat olivat tätä mieltä merkittävästi enemmän kuin yli 56-vuotiaat. Myös vastaajat, jotka olivat esimiesasemassa, olivat myönteisempiä ajatukselle.

Tutkimuksen suoritti tutkimusyhtiö DJS Research huhti-toukokuussa 2017. Tutkimukseen osallistui toimistotyöntekijöitä Yhdysvalloista, Kanadasta, Isosta-Britanniasta, Australiasta, Singaporesta, Espanjasta, Ranskasta, Alankomaista, Saksasta, Norjasta ja Ruotsista. Tutkimukseen otettiin mukaan yli sadan hengen yrityksiä ja vastaajia oli yhteensä 1505. Tutkimuksen tulokset on tiivistetty oheiseen infograafiin. Raportti koko tutkimuksen tuloksista on saatavilla pyynnöstä.

 


[1] Hallinnollisiin työtehtäviin käytetty kokonaisaika x palvelualalla työskentelevien työntekijöiden prosenttiosuus kokonaistyövoimasta (OECD) x keskimääräinen tuntipalkka (World Bank).

Sosiaalinen media

Ota yhteyttä

Riikka Räisänen

markkinointipäällikkö, Unit4 Oy

riikka.raisanen@unit4.com

Twitter