Skip to main content

Nuclear Restoration Services (NRS) organisaation operatiivinen muutos

Täydellinen, integroitu Unit4-portfolio vahvistaa organisaation laajuista muutosta tässä ydinvoimaloita käytöstä poistavassa organisaatiossa (joka tunnettiin aiemmin nimellä Magnox).

Magnoxin, Unit4-asiakkaan tarinan kansikuva

Haaste

NRS (aiemmin Magnox), joka on Nuclear Decommissioning Authorityn tytäryhtiö Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, on Maentwrogin vesivoimalaitoksen sähkön tuotannon ja 12 muun Yhdistyneen kuningaskunnan ydinvoimalan käytöstä poistamisen hallinnasta ja toiminnasta vastaava urakoitsija.

Materiaalien ja energian nousevat kustannukset, julkisen talouden fiskaaliset paineet ja maailmanlaajuiset tapahtumat vaikuttavat yritysstrategiaan. Ydinenergiaan liittyvien ohjelmien toteuttamiseen tarvittavilla taidoilla on nyt runsaasti kysyntää, ja liiketoiminta kasvaa: Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on äskettäin ilmoittanut tehneensä sopimuksen EDF Energyn kanssa AGR-voimaloiden siirtämisestä NRS:n vastuulle tulevaa käytöstä poistoa varten.

Energiasektori

2 500 työntekijää

toimintaa eri puolilla Yhdistynyttä kuningaskuntaa

Ratkaisumme

Unit4 Enterprise Resource Planning (ERP)

Paranna työntekijöiden arkea täysin integroiduilla yrityssovelluksillamme

ERP-tuotekuvake

Financial Planning & Analysis

Tee parempia tehokkaita liiketoimintapäätöksiä nopeamminsti ja muunna suoriutumistiedot selkeiksi ja hyödynnettäviksi näkemyksiksi tiedoiksi

Unit4: Financial Planning & Analysis -ohjelmisto

Osaamisen johtaminen

Valjasta ihmiskeskeinen osaamisen johtaminen varustaaksesi esihenkilöt ja tiimit oikeanlaisilla työkaluilla parantaaksesi tuottavuutta, sitoutuneisuutta ja kasvua.

Unit4: Human Capital & Talent Management -ohjelmisto

Miten Unit4 auttoi?

  • Autoimme asiakasta ottamaan käyttöön Unit4 ERP-pilvialustan, jotta he voisivat tehdä ketteriä päätöksiä yhteistyössä ja toimimaan tehokkaammin.

  • Autoimme heitä automatisoimaan ja nopeuttamaan responsiivista, luotettavaa talousbudjetointia ja -suunnittelua Unit4 FP&A:n avulla.

  • Toteutimme Unit4 Talent Managementin avulla erinomaisen työpaikan ja yhteistyökulttuurin, mikä yhdistää NRS:n 2 500 työntekijää yrityksen tavoitteisiin ja auttaa heitä tuntemaan voimaantumista ja omistajuutta urastaan.

Saavutukset

Kasvun edistäminen

Unit4 auttaa NRS:ää sopeutumaan nopeammin haasteisiin, kuten nouseviin energiakustannuksiin, osaamisvajeeseen ja uusiin mahdollisuuksiin käytöstä poistossa.

Ihmiskeskeinen liiketoiminta

Embridge Consultingin muutoksenhallintatuki auttaa NRS:ää varmistamaan, että sen 2 500 työntekijää ovat sitoutuneempia ja suuntautuneempia organisaation tavoitteisiin ja yrityskulttuuriin.

Parempaa päätöksentekoa

Yhtenäinen taloushallinto edistää älykkäitä, asiantuntevia talousbudjetointi- ja -suunnittelupäätöksiä.

Talent Management auttaa ihmisiä tuntemaan voimaantumista ja omistajuutta urastaan. NRS on kuunnellut palautetta, ja Talent Managementin avulla sen henkilöstö voi käydä säännöllisesti kahdenkeskisiä yhteistyökeskusteluja urien kehittämiseksi.

Carina Care

Project Manager, NRS

Vaikutukset

NRS hyötyy nyt yhdestä yhdistetystä henkilöstö- ja taloustietojen näkymästä ja merkittävistä tehokkuussäästöistä:

2500

vuosittaista tuntia koko liiketoiminnassa – Talent Management säästää kaksi kertaa 30 minuuttia × 2 500 työntekijää vuodessa.

50

tuntia enemmän käyttöön kuukausittain taloustiimille – FP&A:n ennustetaan säästävän 50 FTE-tuntia kuukaudessa.

Videot ja lataukset

Voimme itse asiassa nähdä, missä osaajamme ovat ja mitkä ovat tavoitteemme, ja voimme sitten hyödyntää esimerkiksi seuraajasuunnittelua, ja voimme myös nähdä, missä on aukkoja.”

Mary Kent
Head of IT Programs Delivery

Katso tästä lyhyestä videosta, millainen oli NRS-tiimin (aiemmin Magnox) Unit4-kokemus.

Asiakastarina – 
yhteenveto

Katso lyhyt yksisivuinen yhteenveto tällä verkkosivulla käsitellyistä asioista.

Unit4:n asiakkaan Magnoxin yksisivuisen esimerkkitapauksen yhteenvedon kansikuva
Asiakastarina – 
täydellinen versio

Lue koko esimerkkitapaus siitä, miten Magnox muuttaa henkilöstönsä työtä Unit4:n avulla.

Unit4:n asiakkaan Magnoxin yksisivuisen esimerkkitapauksen yhteenvedon kansikuva

Keskustellaanpa siitä, mitä People Experience merkitsee sinulle.

Pyydä henkilökohtainen esittely toimialaan perehtyneeltä asiantuntijaltamme.