Henkilöstöhallinnon ERP-ohjelmisto | Unit4

Mitä kuuluu onnistuneeseen henkilöstöstrategiaan? — 4U

Nosta odotuksiasi sen suhteen, mitä Human Capital Management (HCM) voi tehdä yrityksellesi. Unit4:n ratkaisut on suunniteltu takaamaan ylivoimainen henkilöstökokemus kaikilla organisaatiotasoilla.

Energisoi henkilöstösi

Unit4 Human Capital Management (HCM) merkitsee yksilöllisempää hallittavuutta ja selkeämmän käsityksen saamista paremman päätöksenteon varmistamiseksi. Hyödyt näkyvät nopeasti – ennennäkemättömän henkilöstökokemuksen ansiosta.

 • Icon - projector screen with green head and shoulders silhouett of a person in the middle

  Sitoutuneisuutta, samastumista ja mahdollistamista

  Tee valmennussessioista keskittyneempiä ja henkilökohtaisempia.

 • Icon - outline of a targetting crosshair with a green arrow in the middle

  Virtaviivaistamista, automatisointia ja tarkennusta

  Henkilöstön aikaa vapautuu merkityksellisempään työhön.

 • Icon - outline of a desk calendar page with grid of green squares in the middle

  Ymmärrystä, suunnittelua ja toimintaa

  Paremmin informoituna osaajista saadaan parhaat kyvyt esiin.

Unit4 Human Capital Managementin (HCM) hyötyjä

Unit4 Human Capital Management (HCM) -ratkaisu edesauttaa henkilöstön sitouttamista, tukemista ja inspiroimista hyödyntämällä saumatonta Unit4:n kehittyneen palkanlaskennan, henkilöstöhallinnon ja Intuo-osaamisenhallintaratkaisun yhdistelmää, joka on helppo integroida muihin tarpeellisiin kolmansien osapuolten sovelluksiin.

Palkanlaskennan hallinta

 • Työskentele yhdestä, yhteisestä henkilöstöhallinnon, palkanlaskennan ja taloushallinnon jakamasta totuudesta, mikä mahdollistaa paremman tarkkuuden ja vähemmän kaksoiskappaleita – varmistaen näin tehokkaammat prosessit.
 • Prosesseja voidaan virtaviivaistaa ja automatisoida, ja henkilöstö puuttuu asioihin vain tarvittaessa – näin tiimien arvokasta aikaa vapautuu tärkeämpiin töihin.
Screenshot of the Payroll Management module in Unit4 Human Capital Management

Henkilöstöhallinnon hoito

 • Henkilöstön koko työsuhteen elinkaari on nähtävissä ja hallinnoitavissa pääohjauskeskuksen ja tietokannan avulla.
 • Henkilöstöhallinnon tiimit saavat enemmän aikaa strategiseen työhön älykkäiden työnkulkujen ja henkilöstön itsepalvelun avulla – tämä vähentää manuaalisia prosesseja, kaksoiskappaleita ja inhimillisiä virheitä.
 • Työaikojen, läsnäolojen ja vapaiden hallinnan parantaminen – työntekijöiden on helpompi pyytää vapaata ja tarkastella poissaoloja.
Screenshot of the HR Management module in Unit4 Human Capital Management

Suorituksen johtaminen – Unit4 intuo

 • Koko prosessin ajan voidaan pyytää, antaa, koostaa ja käyttää sekä sisäistä että ulkoista palautetta.
 • Yrityksen strategia voidaan muuttaa läpinäkyviksi tavoitteiksi ja sovittaa yhteen jokaisen omien päämäärien kanssa.
 • Hyödyllisiä keskusteluja voidaan ottaa perehdytyshaastatteluista mukaan kehityskeskusteluihin.
 • Tietojen koostamisen ja analysoinnin avulla voidaan löytää huippusuoriutujat sekä tehdä järkeviä strategisia päätöksiä.
Screenshot of the Talent Management module in Unit4 Human Capital Management

Henkilöstön sitoutuminen – Unit4 intuo

 • Lähettämällä minikyselyitä yrityskulttuurin tilasta voidaan löytää mahdollisuuksia ja estää ongelmia.
 • Lämpökarttojen avulla on helppoa seurata sitoutumistietoja ja havaita suuntauksia koko organisaatiossa tai verrattuna eri hakukriteereihin.
Screenshot of Employee engagement Module in Unit4 Human Capital Management

Oppimisen hallinnointi – Unit4 intuo

 • Käyttäjäystävällisellä oppimisalustalla voidaan tähdätä sertifioituun ja kustannustehokkaaseen työ- ja tuotetuntemukseen.
 • Räätälöityjen kurssien laadinnalla ja järjestämisellä voidaan jakaa tietämystä tehokkaammin.
 • Tuen tarjoamisella verkossa, verkon ulkopuolella sekä monimuoto-oppimisella opetus voidaan viedä luokkahuoneen ulkopuolelle.
 • Voit antaa tunnustusta jokaisen henkilön saavutuksista helpon osaamisenhallinnan avulla.
Screenshot of Learning Management module in Unit4 Human Capital Management

Henkilöstösuunnittelu ja analytiikka

 • Paremmin tietoon perustuvia henkilölähtöisiä päätöksiä, mukaan lukien käyttöönotto.
 • ERP- ja HCM-järjestelmien tietoja voidaan soveltaa helposti koko organisaatioon.
 • Päätösten teossa kannattaa hyödyntää henkilöstölähtöisille organisaatioille räätälöityä analytiikkaa – näin oikeat ihmiset hoitavat aina oikeita asioita organisaation etenemisen vauhdittamiseksi.
Screenshot of the People Planning and Analytics module in Unit4 Human Capital Management

Erinomaisten osaajien houkuttelu, valinta ja palkkaaminen

 • Huippuluokan ehdokaskokemuksella voidaan tavoittaa osaajia, olla vuorovaikutuksessa heidän kanssaan ja luoda heihin yhteys heidän sijainnistaan riippumatta.
 • Vankkaa hakijoiden seurantaa täydentävät rekrytointipäällikön sitoutuneisuutta edistävät yhteistyötyökalut.
 • Digitaalisen tarjonnan hallinnan ja raportoinnin ansiosta uudet työntekijät ja rekrytoijat käyvät läpi saumattoman prosessin.
Image of young man - smiling and with arms folded

Parempien työskentelytapojen luominen

Unit4:n ”ohjelmisto palveluna” -alusta tarjoaa organisaatiollesi älykkäitä yrityssovelluksia, jotta yrityksessäsi voitaisiin innovoida ja saada upeita kokemuksia. Henkilöstösi saa joustavasti ja vapaasti tarvitsemansa tavasta, hetkestä ja paikasta riippumatta.

 • Nopeaa muutokseen sopeutumista helposti räätälöitävillä työkaluilla.

 • Hallinnollisten tehtävien automatisointi taustatoiminnoksi luo järkevämpiä työnkulkuja.

 • Jokapäiväisten tehtävien hoito vuorovaikutuksessa yrityksesi järjestelmien kanssa sujuu nopeasti puhetta ymmärtävän digitaalisen avustajan avulla. Optimoi päätöksenteko ja hallinto paremman näkyvyyden sekä yksinkertaistetun vaatimustenmukaisuuden avulla

LGSS video interview - image of rooftops to illustrate local area

Asiakkaan tarina: LGSS

Pilvipohjainen toiminnanohjausjärjestelmä auttaa erästä Britannian suurimmista julkisen sektorin yhteispalvelutoiminnoista tehostamaan kansalaisille suunnattua asiakaspalvelua.

Ihmisiä palvelevien organisaatioiden valitsema ympäri maailmaa

lgss logo City of Port Coquitlam logo Keyrus logo

Henkilöstön sitoutumisen suuntaukset

Osaamisenhallintaratkaisuista vastaavat Unit4 intuo -asiantuntijamme tutkivat, mikä vaikuttaa henkilöstön sitoutumiseen, mikä toimii ja ketkä priorisoivat henkilöstön sitouttamista vuonna 2020.

Etsitkö jotain muuta Unit4-ratkaisua?

Joidenkin Unit4-tuotteiden nimiä on muutettu hiljattain:

Puhutaanpa siitä, mitä henkilöstökokemus sinulle merkitsee.

Pyydä henkilökohtainen esittely joltain toimiala-asiantuntijoistamme.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink