Henkilöstöhallinnon ERP-ohjelmisto | Unit4
Skip to main content

Mitä kuuluu onnistuneeseen henkilöstöstrategiaan? — 4U

Nosta odotuksiasi sen suhteen, mitä Human Capital Management (HCM) -ohjelmisto voi tehdä organisaatiollenne ja henkilöstöllenne. Unit4:n ratkaisut on suunniteltu takaamaan ylivoimainen henkilöstökokemus kaikilla organisaatiotasoilla.

Henkilöstön sitouttamista

Unit4:n HCM-paketti auttaa optimoimaan henkilöstöprosesseja, yksinkertaistamaan ja lisäämään palkanlaskennan tarkkuutta sekä lisäämään osaajien tuottavuutta, sitoutumista ja kasvua.

Katso kahden minuutin selostevideomme nähdäksesi, miten voimme auttaa sinua sitouttamaan henkilöstöäsi ja olemaan strategisempia kumppaneita yrityksellesi.

Ketterää osaamisen vapauttamista ja strategiaa

Nykynormaalin suunnittelua ja henkilöstön sopeuttamista

icon showing speed gauge with needle pointing to high

Parempaa työntekijöiden palveluksessa pitämistä

Henkilöstön sitouttamista ja heidän elinkaariarvonsa kasvattamista

icon showing trophy with a green star on the side

Nopeampaa oppimista

Henkilöstön taitojen kehittämistä ja lisäämistä

pair of "fast forward" arrows

Joustavuuden omaksumista

Parhaiden käytänteiden suunnittelun toteuttamista liiketoiminnallenne

infinity icon

Unit4 Human Capital Managementin (HCM) hyötyjä

Unit4:n Human Capital Management (HCM) -ratkaisulla organisaatio voi sitouttaa, tukea ja inspiroida henkilöstöään käyttäen saumatonta yhdistelmää Unit4:n kehittynyttä palkanlaskennan hallinnan järjestelmää, perustason henkilöstöhallinnon järjestelmää sekä osaajien hallinnan ohjelmistoa, jotka kaikki on helppo integroida muihin olennaisiin kolmansien osapuolten sovelluksiin.

  Perustason henkilöstöhallinto

  Organisaatiot voivat päästä eroon hallinnollisista rasitteista vankalla perustason henkilöstönhallinnon järjestelmällä, joka sisältää seuraavia:

  • Työvoiman hallinnointi: työvoimaa voidaan hallita ja analysoida pääohjauskeskuksen ja tietokannan avulla.
  • Poissaolojen hallinta: kaikentyyppisiä työntekijöiden poissaoloja voidaan kirjata, seurata ja raportoida.
  • Kulujen hallinta: esimiesten ja työntekijöiden suorittamat hallinnolliset tehtävät voidaan minimoida tarjoamalla täysin itseohjautuvia kulukirjauksia sekä automatisoimalla hyväksyntäprosessia ja kululaskentaa.

  Ohita lukeminen ja chattaa kanssamme

  Screenshot illustrating how Unit4 solutions help customers with core HR management

  Palkanlaskenta

  Yhden järjestelmän kautta voidaan synkronoida kaikki henkilöstöhallinnon tiedot palkanlaskennan hallintaohjelmiston kanssa, saada ketteryyttä sekä hallinnoida monimutkaisia laskutoimituksia:

  • Parempaa tarkkuutta ja vähemmän tietojen kaksoiskappaleita – tehokkaampaa palkanlaskennan hallintaa.
  • Palkanlaskentaprosesseja voidaan sujuvoittaa ja automatisoida – työntekijät puuttuvat tilanteeseen vain tarvittaessa.
  • Mukautettuja raportteja voidaan luoda käyttämällä kaikkia työntekijä- ja palkanlaskentatietoja. Lisäksi näkemyksistä voidaan luoda visuaalisia esityksiä sekä tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

  Chattaile nyt!

  Screenshot illustrating how Unit4 solutions help customers with payroll management

  Osaajien hallinta

  Esimiehille ja tiimeille voi antaa käyttöön osaajien hallinnan ohjelmiston tuottavuuden, sitoutumisen ja kasvun lisäämiseksi:

  • Työsuoritusten hallintaa: Unit4:n suorituksen johtamisen työkaluilla voidaan kehittää työvoimaa ja koota huippusuorituksiin yltäviä tiimejä.
  • Työntekijöiden sitouttamista: organisaatiot voivat ymmärtää työntekijöitään, havaita trendejä helposti sekä ennustaa työntekijöiden vaihtuvuutta lähettämällä säännöllisesti minikyselyitä koko organisaatiolle tai tietyille tiimeille.
  • Jatkuvaa oppimista: organisaatiot voivat kehittää ja kasvattaa työvoimaansa, laatia kursseja helposti, jakaa niitä kohderyhmälleen ja myöntää todistuksia.
  • Älykkäämpää rekrytointia: organisaatiot voivat houkutella, valikoida ja palkata upeita osaajia modernilla rekrytointiohjelmistolla.

  Vastauksia kaikkiin kysymyksiin

  Screenshot illustrating how Unit4 solutions help customers with talent management

  Raportointi ja analytiikka

  • Paremmin tietoon perustuvia henkilöstölähtöisiä päätöksiä, mukaan lukien käyttöönotto.
  • Päätösten teossa kannattaa hyödyntää henkilöstölähtöisille organisaatioille räätälöityä analytiikkaa – näin oikeat ihmiset hoitavat aina oikeita asioita organisaation etenemisen vauhdittamiseksi.
  • Organisaatiot voivat seurata, johtaa ja kasvattaa henkilöstön kykyjä ja valmiuksia sekä valmistaa heidät työnteon tulevaisuutta varten.

  Ohita lukeminen ja chattaa Unit4:n edustajan kanssa!

  Screenshot of the People Planning and Analytics module in Unit4 Human Capital Management

  Does your organization face any of these common compensation planning challenges?

  • Do you have all your data in one place to start your planning and budgeting process?
  • Can managers access the right information in making compensation decisions for their teams?
  • Are your tools flexible and do they provide enough insight into trends and outcomes?
  • Are your managers having well-informed compensation conversations with their team?

   

  Give your managers the tools to plan, allocate and communicate key pay decisions, while gaining the analytics and planning capabilities to support strategic workforce initiatives.

  Ota selvää, miten se tapahtuu

  Screenshot of the People Planning and Analytics module in Unit4 Human Capital Management

  Parempien työskentelytapojen luominen

  Unit4:n ”ohjelmisto palveluna” -alusta tarjoaa organisaatiollesi älykkäitä yrityssovelluksia, jotta yrityksessäsi voitaisiin innovoida ja saada upeita kokemuksia. Henkilöstösi saa joustavasti ja vapaasti tarvitsemansa tavasta, hetkestä ja paikasta riippumatta.

  • Nopeaa muutokseen sopeutumista helposti räätälöitävillä työkaluilla.

  • Hallinnollisten tehtävien automatisointi sekä henkilöstön työskentelykokemuksen parantaminen luo älykkäämpiä työnkulkuja.

  • Jokapäiväisten tehtävien hoito vuorovaikutuksessa yrityksesi järjestelmien kanssa sujuu nopeasti puhetta ymmärtävän digitaalisen avustajan avulla.

  • Optimoi päätöksenteko ja hallinto paremman näkyvyyden sekä yksinkertaistetun vaatimustenmukaisuuden avulla

  Lue lisää

  DPD

  Asiakkaan tarina: DPD

  Ota selvää, miten Unit4 auttaa DPD:tä parantamaan yleistä tyytyväisyyttä antamalla kaikille työntekijöille äänen sitoutumisen pulssin tunnustelujen ja keskustelujen avulla.

  Ihmisiä palvelevien organisaatioiden valitsema ympäri maailmaa

  dpd
  europabank
  hoople
  Keyrus logo
  port coquitlam

  Etsitkö jotain muuta Unit4-ratkaisua?

  Joidenkin Unit4-tuotteiden nimiä on muutettu hiljattain:

  Puhutaanpa siitä, mitä henkilöstökokemus sinulle merkitsee.

  Pyydä henkilökohtainen esittely joltain toimiala-asiantuntijoistamme.