Unit4

Uw kans om als CFO een voortrekkersrol te vervullen

In het digitale tijdperk is het succes van een organisatie sterk afhankelijk van hoe de top van de organisatie de impact van digitale technologie inschat en daarmee omgaat. De meeste bedrijfsgegevens zitten in diverse financiële systemen. De CFO is verantwoordelijk voor het beheren en beschikbaar stellen van deze business intelligence en heeft dus de mogelijkheid (en de plicht) om hierin een voortrekkersrol te vervullen. De CFO moet 24 uur per dag, 7 dagen per week up-to-date blijven en constant samenwerken met de rest van de organisatie om de prestaties verder te verbeteren.

 

Stop met wachten

Blijf 24/7 up-to-date door data te registreren op het moment dat ze beschikbaar komen. Zo geven uw gegevens altijd de actuele situatie weer.

Werk met iedereen samen

Weg met al die losse eilanden. Creëer een community en deel het management van taken over alle afdelingen. 

Breid uw gegevens uit

Laat stakeholders een concrete bijdrage leveren. Bezorg ze de tools waarmee ze data kunnen aanleveren die uw analyses nog beter maken.

Vertaal gegevens naar intelligentie

Kies voor automatisering en tools die u helpen beter aan de verslagleggingseisen te voldoen en uw resultaten verder te verbeteren

Wat als... u 24/7 verslag zou kunnen uitbrengen over de prestaties van de organisatie, in plaats van alleen achteraf een momentopname te maken?

Toon Verberg

Bijna alle financiële en controleafdelingen genereren managementrapporten. Een rapport maken is één ding. Actie ondernemen op basis van die informatie, is heel wat anders. Wanneer u over tools beschikt om data direct aan de bron vast te leggen, zijn uw gegevens en prognoses altijd gebaseerd op de actualiteit.

Continue rapportage is daarom de volgende logische stap in uw optimalisatieproces. Dagelijkse analyses bevatten voortaan dezelfde data als maand- of jaarrapporten. En deze manier van werken heeft het grote voordeel dat u de bedrijfsvoering kunt ondersteunen met sneller, vollediger en accurater inzicht in de huidige stand van zaken en met toekomstscenario’s.

Werp een frisse blik op uw huidige tools

Veel CFO’s werken al zo lang met dezelfde tools dat ze blind geworden zijn voor de beperkingen ervan. Een frisse blik leidt tot genoeg redenen om deze tools te heroverwegen.

 • Gebruikt u spreadsheets voor uw planning en rapportage? Wees u bewust van de beperkingen. Het gebruik van Excel voor uw processen als het verzamelen van gegevens, het bijhouden van modellen en het rapporteren van resultaten, is zeer tijdrovend. Om nog maar te zwijgen over het versiebeheer. Samenwerken in Excel is niet mogelijk. Bovendien is informatie vaak zeer versnipperd (en staan spreadsheets vaak vol fouten). Dat maakt sturing onmogelijk.
 • Gebruikt u e-mail voor uw samenwerking? Hoe weet u zeker dat iedereen tijdig en volledig is geïnformeerd? Bij communicatie via email is er een grote kans dat niet alle stakeholders  betrokken zijn. Incomplete of verouderde informatie heeft weinig tot geen waarde voor het besturen van de organisatie.
 • Gebruikt u PowerPoint voor uw rapporten? Dat is echt achterhaald. Uw presentaties zien er misschien wel gelikt uit, maar zodra uw informatie in PowerPoint zit, kunt u deze niet meer verder analyseren op basis van relevante brongegevens. Statische PowerPoint-gegevens lenen zich niet voor diepere analyse van resultaten en oorzaken.

In het digitale tijdperk zijn e-mail, spreadsheets en PowerPoint presentaties niet voldoende voor een effectieve bedrijfsvoering. Als CFO hebt u behoefte aan op samenwerking gerichte tools die aansluiten op alle verschillende rollen die de moderne CFO vervult: boekhouder, verbeteraar, voorspeller en business partner.

Download artikelen uit onze 'CFO Strategic Empowerment' serie:
Word een strategische partner
Financiële processen onder controle

Wat als... u uw financiële gegevens zou kunnen analyseren vanuit een geïntegreerde stroom real-time informatie?

Toon Verberg

De hele organisatie profiteert als financiële medewerkers en controllers toegang hebben tot informatie en deze op ieder moment kunnen delen.

CFO’s, controllers, financieel managers en auditors moeten dan ook toegang hebben tot documentatie in een centraal opslag- en beheersysteem. Informatie kan niet meer versnipperd op verschillende locaties (zoals lokale schijven, mappen op een server en e-mail) zijn opgeslagen. In een centraal te benaderen systeem zien betrokkenen op alle niveaus de gegevens binnenkomen. Iedereen kan vervolgens op een zinvolle manier met die data aan de slag. Alle informatie afkomstig uit één bron is bovendien een groot voordeel bij het uitvoeren van audits!

De rollen van de CFO

 • De CFO als dagelijkse boekhouder

  • Verkrijg gedetailleerd en efficiënt inzicht in uw basisgegevens
   Verkrijg real-time financieel inzicht in en controle over de processen en IT-systemen van uw organisatie. Een centrale database maakt afstemming van gegevens overbodig en kan een kostenbesparing van meer dan 50% opleveren. 
  • Eenvoudige verwerking van onkostendeclaraties
   Bekijk al uw transacties en de status van uw vorderingen in één scherm. Dien declaraties in op het moment dat u zakelijke uitgaven doet en vergroot daarmee de juistheid en volledigheid van uw financiële gegevens. 
  • Ervaar de voordelen van een snel intuïtief inkoopproces
   Breng de voordelen van e-commerce technologie naar uw organisatie. Koop via externe websites, raadpleeg uw eigen productcatalogus of werk met gepersonaliseerde boodschappenlijstjes. Het kan allemaal. Ook ziet u wat al besteld is door andere mensen.
  • Beheers en monitor uw periodieke processen
   Verkrijg gedetailleerd inzicht in uw terugkerende audit-, controle- en accountingprocessen. Zo voldoet u altijd aan interne richtlijnen en branchespecifieke voorschriften.
 • De CFO als prestatieverbeteraar

  • Gecentraliseerde financiële gegevens
   Een centraal systeem met krachtige analyse- en rapportagefuncties biedt meer inzicht in de financiële situatie van uw organisatie. 
  • Visuele informatie maakt het grotere geheel duidelijk
   Visualiseer en structureer uw gegevens op zo’n manier dat u meer inzicht krijgt en snel kunt inspelen op veranderende analysebehoeften.
  • Modellering en visualisering van organisatiestructuren
   Met een intuïtieve interface visualiseert u elke gewenste organisatiestructuur. Herstructurering van afdelingen gaat eenvoudig en foutloos door ze te verslepen. Organisatorische veranderingen plant u vooruit aan de hand van diverse toekomstscenario’s.
 • De CFO als prestatievoorspeller

  • Verbetering van uw cashflowplanning
   Stop met al die onbetrouwbare spreadsheets! Vereenvoudig en automatiseer uw cashplanning en consolideer uw prognoses en financiële middelen. 
  • Consolidatie van de rekeningen van meerdere bedrijven
   Stroomlijn integratie-, input-, afstemmings- en controleprocessen zodat u rekeningen van dochterondernemingen eenvoudig kunt combineren, optellen en analyseren conform de regelgeving. 
  • Een one-stop, flexibele budgetteringsoplossing
   Al uw budgettering- en forecastingprocessen bij elkaar op één centrale plaats. Informatie is eenvoudig te presenteren in de vorm van rapporten, grafieken en tekst.
 • De CFO als business partner

  • Taken prioriteren met collega’s
   Samenwerking met collega’s en tussen afdelingen kan eenvoudig als taken vanuit een centrale locatie worden weergegeven en zijn uit te voeren. Maak visueel duidelijk wat de belangrijkste en urgente taken zijn. 
  • Community’s om samen te werken
   Geen losse eilanden meer, weg met die tunnelvisie! Voortaan werkt u optimaal samen aan projecten over afdelingen heen. In één scherm ziet u wie aan het werk is, waarmee, en wat de status van het project is. 
  • Snelle en nauwkeurige rapporten
   Voor uw rapporten haalt u financiële gegevens uit verschillende ERP- en financiële systemen. Reduceer het foutpercentage in de wettelijk verplichte verslaglegging met maar liefst 75% en voldoe automatisch aan administratie- en rapportagerichtlijnen (IFRS of nationaal).

Download artikelen uit onze 'CFO Strategic Empowerment' serie:
Processen efficiënter waarborgen
Real-time analyses faciliteren

Wat als... u eenvoudig en foutloos toekomstgerichte budgetten zou kunnen genereren?

Toon Verberg

In het digitale tijdperk moeten CFO’s af van onbetrouwbare spreadsheets. Het hele planningsproces moet eenvoudiger! Wilt u analyse van de cashflow, consolidatie van de rekeningen van meerdere bedrijven of verschillende tools combineren? Dé manier om te komen tot een betere budgettering is integratie van gegevens. Die zijn daardoor juist, volledig, actueel en voor iedereen beschikbaar.

Wanneer u voor het verzamelen en verwerken van uw financiële gegevens over de juiste tools beschikt, houdt u meer tijd over voor het plannen van toekomstscenario’s en het genereren van realistische budgetten. Voortaan is uw organisatie beter voorbereid op de onvoorspelbare toekomst. 

Ervaringen van klanten

 • "Wij vormen een schoolvoorbeeld van een organisatie die voortdurend in verandering is. Onze software-systemen beschikten niet over de flexibiliteit om bij te blijven met deze veranderingen. Wij wilden de mogelijkheid hebben om zelf snel wijzigingen te kunnen doorvoeren. De oplossing van Unit4 biedt deze mogelijkheid, iets dat we nergens anders hebben gezien."

  Financieel directeur, Cranfield University

  Lees het hele verhaal

 • "Performance reporting heeft de voordelen van het consolidatiesysteem enorm vergroot. We kunnen nu snel resultaten bekijken; van budgeten prognoseafwijkingen op verschillende niveaus, tot en met elk individueel perceel."

  Group Controller, AB Sagax

 • "Vanwege de fusie tussen BNN en VARA kwam er al een hoop op iedereen af. Het op zijn kop zetten van de administratieve processen op datzelfde moment zou te veel verandering in korte tijd zijn. Door de aanpasbaarheid van oplossing Unit4 kunnen we proceswijzigingen nu alsnog gemakkelijk zelfstandig doorvoeren."

  controller, BNN-VARA

  Lees het hele verhaal

 • "De investering is bijzonder klein in vergelijking met de tijdbesparing die het oplevert. Het jaar nadat we Unit4 Audition zijn gaan gebruiken, hebben we zo'n 160 uur minder besteed aan de voorbereiding van wettelijk voorgeschreven en geconsolideerde jaarverslagen. En het proces is veel veiliger en betrouwbaarder."

  Deputy Manager, Finance, John T. Essberger

  Bekijk het referentiesheet

Wat als... u zou kunnen samenwerken over afdelingen en teams heen?

Toon Verberg

Een CFO die geïsoleerd opereert heeft geen succes. Er is samenwerking nodig: binnen de financiële afdeling en tussen afdelingen. Door gebruik van specifieke tools voor samenwerking met collega’s vanuit een centrale locatie kunt u de verschillende taken prioriteren. U zorgt er zo voor dat iedereen zich focust op de belangrijkste, meest urgente werkzaamheden.

Wees niet afhankelijk van e-mail. Tools om schermen en informatie real time te delen zijn veel handiger. Daarmee laat u anderen precies zien wat belangrijk is en wat ze moeten doen. Het is zelfs mogelijk om taken door middel van verslepen aan een collega toe te wijzen. Een goede samenwerking en communicatie zijn nog nooit zo belangrijk geweest voor zakelijk succes. Zorg dus dat u over de juiste tools beschikt om iedereen optimaal te laten samenwerken, organisatiebreed. 

Onze oplossingen voor de CFO

Kernoplossingen voor snel veranderende organisaties

 • Unit4 Business World On - geïntegreerd financieel management in het hart van uw ERP.
  Unit4 Business World On! biedt u financieel management als onderdeel van een suite aan rolgebaseerde, flexibele oplossingen die gebruikers in staat stellen het systeem eenvoudig aan te passen aan continue veranderingen.
 • Unit4 Financials - toonaangevende boekhouding met ongeëvenaarde interoperabiliteit.
  Unit4 Financials (voorheen Coda) integreert eenvoudig en kosteneffectief met uw andere bedrijfskritische systemen - de afzonderlijke applicaties zijn altijd probleemloos te wijzigen of vervangen.

Oplossingen voor specifieke processen

 • Unit4 prevero - financieel en strategisch Corporate Performance Management.
 • Unit4 Account Analysis - eenvoudige tools voor financiële analyse om financiële risico's, fouten en fraude op te sporen.
 • Unit4 Audit & Control - eenvoudige, nauwkeurige en consistente afhandeling van periodieke financiële processen.
 • Unit4 Statutory Reporting - gestandaardiseerde financiële rapportage, klaar voor afstemming op IFRS en lokale GAAP.