Unit4

Leikkaa veronmaksajien taakkaa

Tarjoamme ensiluokkaisia toiminnallisuuksia 

huomattavasti pienemmillä kokonaiskustannuksilla kuin muut.

 

Palvele kuntalaisia paremmin

Ohjelmistomme yhdistää intuitiivisen mobiiliteknologian tehokkaisiin rarportointi -ja analytiikkatyökaluihin työnteon tehostamiseksi.

 

Vapauta virkamiesten potentiaali

Prosessien automatisointien ja itsepalvelun avulla työntekijät voivat keskittyä monimutkaisempiin työtehtäviin, mikä tuottaa lisäarvoa ja parantaa työtyytyväisyyttä.

 

Käytä tietoa turvallisesti

Tarjoamme tietoturvariskitöntä läpinäkyvyyttä sekä pilvipalveluna että asiakkaan toimitiloihin asennettuna palveluna.

 

Kustannustehokkuutta ilman kompromisseja

Julkishallinnon organisaatiot voivat viimein nauttia joustavasta ja helposti skaalautuvasta ohjelmistoratkaisusta, joka palvelee käyttäjäänsä myös liikkeellä ollessa. 

Unit4 Business World -ratkaisu on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on rakennettu palvelulähtöisten organisaatioiden tarpeisiin loppukäyttäjäänsä – ihmistä – ajatellen. Käyttäjät voivat tehdä ohjelmistoon muutoksia itse, ilman IT-osaston väliintuloa tai tarvetta monimutkaisiin uudelleenkoodauksiin. 

Korkealuokkaiset back-office -toiminnot sisältävät ydintaloushallinnon lisäksi budjetoinnit, hankinnat, henkilöstöhallinnan ja palkkahallinnon. Back office -toimintojen virtaviivaistamisen ansiosta front-office -ratkaisuihin voidaan panostaa enemmän, jolloin organisaatiot saavat aikaan vähemmällä enemmän. 

 

Entäpä jos ohjelmistossasi olisi enemmän toiminnallisuuksia pienemmillä kustannuksilla?

Näytä Piilota

Unit4-ratkaisussa on laaja valikoima korkealuokkaisia toiminnallisuuksia huomattavasti pienemmillä implementointi- ja ylläpitokustannuksilla, kuin mitä perinteisempien ERP-ratkaisujen toimittajat pystyvät tarjoamaan.

Unit4 on jotain muuta, kuin pelkkä perusta back office -prosesseille. Sen intuitiiviset työkalut tehostavat työntekoa läpi organisaation - esimerkkinä itseohjautuvat kuluraportit ja vaivaton yhteistyön teko läpi projektien. Business World integroituu olemassa oleviin ohjelmistoihin saumattomasti ja säilyttää tiedon eheyden tietoturvallisesti.

Asiakasreferenssejämme

Unit4 tarjoaa ohjelmistoratkaisuja yli 1500:lle julkishallinnon organisaatiolle ympäri maailman.

 • "Olemme varmoja, että päätöksemme konsolidoida kaikki toimintomme yhteen järjestelmään vähentää kustannuksiamme merkittävästi, auttaa meitä olemaan kannattavampia ja parantamaan tehokkuutta läpi kaupungin."

  - Tukholman kaupunki

Entäpä jos voisit käyttää samoja työkaluja organisaation kehittämiseen ja liiketoiminnasta raportointiin?

Näytä Piilota

Unit4 Business World On! auttaa virtaviivaistamaan sisäisiä prosesseja ja toimittamaan täsmällisiä raportteja juuri silloin, kun niitä tarvitaan. Työkalumme tarjoavat ajantasaisen näkymän läpi osastojen ja projektien. Voit seurata organisaation tulosta säännöllisesti tai ad-hoc -raporttien avulla, jotka näyttävät taloudellisen tehokkuuden ja suorituskyvyn reaaliaikaisesti. Täsmällinen tieto kertoo liiketoiminnan todellisen tilan, eikä sen kerääminen ole koskaan aikaisemmin ollut näin helppoa - joko lyhyeen viikkopalaveriin tai laajempaan talousraportointiin. 

Suunniteltu palvelualalle

Joustavat ohjelmistoratkaisumme on rakennettu muutosta varten, joten uudelleenorganisoinnit, ulkoistamiset tai uusien toimintojen lisäämiset eivät aiheuta kalliita ja aikaavieviä ohjelmistomuutoksia.

Unit4 Business World tarjoaa yksilöllisen vaihtoehdon julkishallinnon ERP-ratkaisuksi. Toiminnanohjausjärjestelmämme sopeutuu muutoksiin nopeasti ja kustannustehokkaasti. Sen voi ottaa käyttöön joko pilvipalveluna tai omiin tiloihin asennettuna. 

Ohjelmistomme toimii tavalla, jolla ihmiset nykyään tekevät töitä – yritystietoihin päästään käsiksi sekä kiinteistä toimipisteistä toimistolta että mobiililaitteista toimiston ulkopuolelta. Lisäksi sen intuitiiviset työkalut ja automatisoidut prosessit vapauttavat työntekijöiden arvokasta aikaa manuaalisesta tiedonsyötöstä tärkeämpiin tehtäviin. 

Vapauta henkilöstön arvokasta aikaa tuottavampiin tehtäviin

Näytä Piilota

Kuntalaisten alati nouseviin asiakasodotuksiin on vastattavat entistä nopeammin. Julkishallinnon ammattilaisilla on yhä vähemmän aikaa toistuville toimenpiteille. Ohjelmistojen olisi suoriuduttava back office -toiminnoista ja hallinnollisista rutiinitoimenpiteistä helpommin, jotta henkilöstö voisi keskittyä tuottavampiin tehtäviin.

Itseohjautuva ERP-järjestelmä Unit4 Business World vapauttaa henkilöstön arvokasta aikaa ja resursseja front-line -palveluihin, jotka palvelevat kuntalaisia paremmin. Ja kun sääntöihin tai lakeihin tulee muutoksia,  ovat tutut työkalut valmiina kasvamaan organisaation mukana.


Tärkeimmät toiminnallisuudet

Katso, miten ratkaisumme voi palvella organisaatiotanne työkaluilla, jotka on suunniteltu tukemaan julkishallinnon tarpeita. 

 • Taloushallinto

  Ydintaloushallintoon sisältyvät toiminnallisuudet mahdollistavat budjettiseurannan reaaliajassa ja takaavat yleisten sääntöjen ja vaatimusten noudattamisen.

  Lue ratkaisusta lisää

 • Raportoinnit

  Standardiraportit valmistuvat vaivattomasti ja ne sopeutuvat muutoksiin sitä mukaan, kun niitä ilmenee.

  Lue ratkaisusta lisää

 • Reaaliaikaisen tiedon hallinta

  Taloustietoihin ja henkilöstöhallinnan tietoihin on reaaliaikainen pääsy mistä tahansa, milloin tahansa.

  Lue ratkaisusta lisää

 • Resurssien hallinta

  Suunnittele ja hallinnoi projekteja ja ohjaa oikeat ihmiset oikeisiin projekteihin oikeaan aikaan.

  Lue ratkaisusta lisää

 • Tiedon turvaaminen

  Ohjelmistossa on vankka tietoturva, valvottu sisäänpääsy (käyttäjäryhmän mukaan), sekä aukoton seurantajärjestelmä.

  Lue ratkaisusta lisää

 • Mobiilitoiminnot

  Julkishallinnossa työskentelevät henkilöt ja kuntalaiset voivat katsella ja syöttää dataa joko työasemilta tai mobiililaitteilta yhtä turvallisesti.

  Lue ratkaisusta lisää


Pilvipalvelut omassa tahdissasi

Täysin turvattu siirtyminen pilvipalvelumalliin - haluamassanne tahdissa.

 • Joustavuus: Sinä päätät jos, miten ja milloin sovelluksenne siirretään pilveen. 
 • Standardisointi: Helppo implementoida ja käyttää. Matalat implementointikustannukset. 
 • Heti käytettävissä: Ohjelmistoon pääsy mistä ja milloin tahansa, millä tahansa laitteella.
 • Liiketoiminnan jatkuvuus: Jatkuva hyötyminen uusimmista innovaatioista - ilman ylimääräisiä konfigurointeja tai laajempia testauksia.

Kun toteutat Pilvipalvelut omassa tahdissasi, on yrityksellänne täysi kontrolli siitä, mitä siirretään pilveen ja milloin.