Hyppää pääsisältöön

Toimialakohtaiset ohjelmistot yrityksille ja organisaatioille

Unit4 on erikoistunut ohjelmistotuotteiden tuottamiseen palvelupainotteisille organisaatioille, joissa ihmiset ovat ratkaisevassa asemassa.

Lyhyempi käyttöönottoaika

Käyttövalmis toimialakohtainen sisältö

Ennalta luodut toimialakohtaiset raportit ja koontinäytöt

Kumppanisi, kun haluat olla parhaiden joukossa

Ratkaisuissamme yhdistyvät lyömätön toimialakohtainen tietämys ja tehokas teknologia, jotka ovat keskeisiä palvelemillemme organisaatioille ja jotka parantavat tehokkuutta ja tuottavuutta, auttavat tekemään työstä merkityksellisempää sekä tarjoavat inspiroivan kokemuksen henkilöstölle.

Toimialamallimme nopeuttavat arvon tuottamista asiakkaillemme ja vähentävät ratkaisujen käyttöönottoaikaa. Tuemme monia keskeisiä toimialoja räätälöidyillä käyttövalmiilla prosesseilla, työnkuluilla, raporteilla ja koontinäytöillä.

Organisaatioille, jotka keskittyvät ihmisten auttamiseen,  
parempi henkilöstökokemus tarkoittaa parempia tuloksia

Ratkaisumme tukevat kaikentyyppisiä ihmislähtöisiä palveluorganisaatioita ympäri maailmaa. Tässä on muutamia 
keskeisiä toimialoja ja palvelusektoreita, joiden henkilöstön työskentelytapojen muutoksessa olemme mukana. 
 

Asiantunti-japalvelut

Unit4:n ratkaisujen ansiosta asiantuntijat voivat toteuttaa asiakkaiden tarpeita vastaavia, tuottavia ja ennakoitavissa olevia projekteja ja samalla vauhdittaa omaa ammatillista ja henkilökohtaista kasvuaan.

Asiantuntijapalveluiden kirjanpito-ohjelmistot

Julkinen sektori

Unit4:n ratkaisut vapauttavat virkamiehet vähemmän tärkeistä byrokraattisista tehtävistä, jotta he voivat keskittyä auttamaan kansalaisia ja yhteisöjä menestymään.

Työnhallinta ja operatiiviset toiminnot julkisella sektorilla

Yleishyödylliset yhteisöt

Unit4:n ihmiskeskeiseen työhön räätälöityjen ratkaisujen ansiosta organisaation edustajat voivat keskittyä oleelliseen: ihmisten elämän parantamiseen.

Kolmannen sektorin organisaatioiden taloushallinto

Korkeakoulut ja yliopistot

Unit4 auttaa instituutioita parantamaan operatiivista ja hallinnollista tehokkuutta, jotta kaikki voivat keskittyä varsinaiseen tehtävään: opiskelijoiden kouluttamiseen.

Yritysjärjestelmät ja -ohjelmistot yliopistoille ja korkeakouluille

Puhutaanpa siitä, mitä henkilöstökokemus sinulle merkitsee.

Pyydä henkilökohtainen esittely joltain toimiala-asiantuntijoistamme.