Toimialakohtainen toiminnanohjausjärjestelmä | Unit4
Skip to main content

Toimialakohtaiset ohjelmistot yrityksille ja organisaatioille

Unit4 on erikoistunut ohjelmistotuotteiden tuottamiseen palvelupainotteisille organisaatioille, joissa ihmiset ovat ratkaisevassa asemassa.

Ihmisten auttamiseksi työskenteleville organisaatioille parempi henkilöstökokemus tarkoittaa parempia tuloksia.

Unit4:n teknologia suunnitellaan toimimaan palvelemiemme organisaatioiden ytimessä: parantamassa tehokkuutta ja tuottavuutta sekä muuttamassa työntekoa mielekkäämmäksi ja inspiroivammaksi kokemukseksi henkilöstöllesi.

Asiantuntijapalvelut

Unit4:n ratkaisujen ansiosta asiantuntijat voivat toteuttaa asiakkaiden tarpeita vastaavia, tuottavia ja ennakoitavissa olevia projekteja ja samalla vauhdittaa omaa ammatillista ja henkilökohtaista kasvuaan.

Unit4 - Professional Services Software Solutions
ulkinen sektori

Unit4:n ratkaisut vapauttavat virkamiehet vähemmän tärkeistä byrokraattisista tehtävistä, jotta he voivat keskittyä auttamaan kansalaisia ja yhteisöjä menestymään.

Unit4 Industries - Public Sector
Yleishyödylliset yhteisöt

Unit4:n ihmiskeskeiseen työhön räätälöityjen ratkaisujen ansiosta organisaation edustajat voivat keskittyä oleelliseen: ihmisten elämän parantamiseen.

Unit4 Industries - Not-for-Profit
Korkeakoulut ja yliopistot

Unit4 auttaa instituutioita parantamaan operatiivista ja hallinnollista tehokkuutta, jotta kaikki voivat keskittyä varsinaiseen tehtävään: opiskelijoiden kouluttamiseen.

Unit4 Industries - Higher Education

Kumppani huippuosaamisessa

Unit4:n ratkaisut tukevat kaikenlaisia henkilökeskeisiä palveluorganisaatioita ympäri maailman, tarjoten lyömätöntä toimialakohtaista osaamista ja toiminnallisuutta. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä keskeisistä aloista ja palvelusektoreista, joilla Unit4 auttaa muuttamaan ihmisten työskentelytapaa.

Asiantuntijapalvelut

Architecture, Engineering anArkkitehti - ja insinööritoimistot sekä rakennusliikkeet

Sub-industry icon Architecture, Engineering and Construction

Yritys- ja asiantuntijapalvelut

Sub-industry icon Professional and Business Services

IT- ja ohjelmistokonsultointi

Sub-industry icon IT consultancy

Liikkeenjohdon konsultointi

Sub-industry icon Management consultancy

Julkinen sektori

Julkishallinnolle ja viranomaisorganisaatioille

Sub-industry icon - central government

Alue- ja paikallishallinto

Sub-industry icon - government

vTerveydenhuolto

Sub-industry icon - healthcare

Pelastustoimi ja poliisi

Sub-industry icon - emergency services

Puhutaanpa siitä, mitä henkilöstökokemus sinulle merkitsee.

Pyydä henkilökohtainen esittely joltain toimiala-asiantuntijoistamme.