Unit4

Unit4 Cura is ontworpen om zorgverleners te helpen betere diensten te leveren, en tevredener cliënten te krijgen, tegen lagere overheadkosten. Er is geen enkele andere sector die meer onder druk staat om de kosten te verlagen en tegelijkertijd de kwaliteit te verbeteren of waar meer te winnen valt uit het verbeteren van processen.

Neem de touwtjes in handen in deze tijden van veranderende regelgeving. Implementeer nieuwe technologie om tegemoet te komen aan de veranderende demografie en verbeter cliëntgerichte zorg zodat cliënten de regie krijgen. Onze schaalbare oplossingen vormen de ultieme partner voor organisaties in de gezondheidszorg bij het verbeteren van hun dienstverlening.

Vereenvoudig uw technologie

Verbeter het gebruiksgemak van de technologie die mensen binnen uw organisatie met elkaar verbindt

Stap over op digitaal

Verlaag de overheadkosten, minimaliseer de administratie en verbeter de gecoördineerde dienstverlening richting de cliënt

Bouw een ecosysteem

Deel informatie binnen de organisatie, met cliënten, hun familie en externe zorgverleners. Zorg tegelijkertijd voor de bescherming van gevoelige gegevens.

Geef cliënten meer zeggenschap

Bied diensten die aansluiten op de behoeften en prioriteiten van uw cliënten 

Wat als u de acceptatie van IT binnen uw organisatie zou kunnen vereenvoudigen?

Toon Verberg

Unit4 Cura is ontworpen om te werken op de manier waarop uw mensen werken. Bij elke fase van het zorgproces zijn meerdere belanghebbenden betrokken - van primaire zorgverleners tot administratief ondersteunend personeel tot financiële controller. U hebt één oplossing nodig die is afgestemd op de afzonderlijke functies, maar die tegelijkertijd alle bij de cliënt betrokkenen met elkaar verbindt. Met gebruiksvriendelijke maar krachtige tools die zijn afgestemd op elke functie in uw organisatie, ondersteunt Unit4 Cura uw medewerkers slimmer en efficiënter te werken. Zo kunnen ze zich richten op het leveren van de best mogelijke zorg.

Zorg verantwoorden via de iPad

"Dankzij de cloud kunnen onze medewerkers nu in de wijk, via de iPad de verleende zorg verantwoorden." 

Els Kuipers, Projectleider ICT bij De Pieter Raat Stichting

Geef uw cliënten de regie over hun zorg

De verwachtingen van cliënten nemen toe. Nieuwe technologieën, gepersonaliseerde geneeskunde en klantgerichte modellen betekenen dat cliënten van hun zorgverleners verwachten dat ze evenveel belang hechten aan hun behoeften en doelen als aan de traditionele prioriteiten van medische behandelingen.

Het leveren van deze mate van zorg vereist coördinatie binnen uw gehele team, van frontlijn zorgverleners, tot ondersteunende administratieve medewerkers en financiële controllers. Unit4 Cura stelt uw organisatie in staat superieure diensten te leveren, met een mensgerichte technologie die uw teams en professionals de mogelijkheid biedt de zorg af te stemmen op de cliënt.

Door uw organisatie op een digitaal platform samen te brengen, helpen wij u de hoeveelheid administratieve taken te verminderen, de naleving van wet- en regelgeving te verbeteren en de overheadkosten te verminderen via een efficiëntere verwerking en real-time uitwisseling van informatie. Dankzij intuïtieve tools die zijn aangepast aan elke functie in uw organisatie, maakt Unit4 Cura tijd vrij voor uw medewerkers zodat ze zich kunnen richten op het leveren van de best mogelijke zorg.

Wat als u met digitale technologie betere zorg zou kunnen leveren tegen lagere kosten?

Toon Verberg

Zorgverleners worden geconfronteerd met een ongekende druk om kosten te besparen en de administratieve overheadkosten te verlagen. De best practices bedragen gemiddeld minder dan de helft van het in de sector gebruikelijke percentage van 14% aan overheadkosten. Hoe kan uw organisatie de overheadkosten verminderen en tegelijkertijd voldoen aan de wet- en regelgeving en goede dienstverlening bieden? De digitale technologie van Unit4 Cura helpt uw organisatie het aantal handmatige taken te verminderen, processen te automatiseren, slimmer te plannen en real-time service-updates te krijgen. Directe middelen die de administratieve lasten terugdringen en tijd vrijmaken voor hoogwaardige dienstverlening tegen lagere totale kosten.

Functies

 • Van complexiteit naar eenvoud

  • HEAD - Van kostenbeheersing naar het vergroten van zakelijke mogelijkheden
   Kosten-transparantie, betrouwbare budgettering, kostenoptimalisatie en de volledige verantwoording
  • Zorgmanager - Van taakbeheer naar meer mogelijkheden voor de afdeling
   Effectieve schema's, betrouwbare rapportage en een ontmoeting-gebaseerde ICT-oplossing
  • Zorgprofessional - Van uitvoerder van taken naar zelfsturende medewerker
   Administratieve overheadkosten tot wel 40%, met gegevens uitsluitend gebaseerd op uw aanwezigheid, niet op de inhoud van uw zorg
  • Cliënt - Van passieve ontvanger naar actieve deelnemer
   Word beoordeeld door autoriteiten en krijg aanwijzingen van de huisarts, zonder een actieve bemoeienis
  • Autoriteiten - Van governance naar partnerschap
   Centrale budgettering en financiële controle
 • Van handmatig naar digitaal

  • HEAD - Van kostenbeheersing naar het vergroten van zakelijke mogelijkheden
   Continue budgettering op basis van bedrijfsinformatie om overheadkosten te verminderen
  • Zorgmanager - Van taakbeheer naar meer mogelijkheden voor de afdeling
   Slimme planning met voorspellend capaciteitsbeheer om bij te dragen aan de coördinatie van meerdere disciplines
  • Zorgprofessional - Van uitvoerder van taken naar zelfsturende medewerker
   Plan de doelen en taken voor zorg met real-time updates waardoor de administratieve overheadkosten worden verlaagd
  • Cliënt - Van passieve ontvanger naar actieve deelnemer
   Toegang tot informatie via een cliëntenportaal
  • Familie-/gezinsleden - Van toeschouwer naar teamlid
   Ontvang uitgebreide rapportage en communiceer via digitale kanalen
  • Autoriteiten - Van governance naar partnerschap
   Aanpak van kostendruk, kwaliteitsbeheer en veiligheidscontrole
 • Van silo's naar ecosystemen

  • HEAD - Van kostenbeheersing naar het vergroten van zakelijke mogelijkheden
   Slimme geïntegreerde automatisering voor de administratie van primaire processen
  • Zorgmanager - Van taakbeheer naar meer mogelijkheden voor de afdeling
   Gebeurtenis-gedreven planning, professionele samenwerking via ICT en efficiënte processen die zijn afgestemd op de gehele organisatie
  • Zorgprofessional - Van uitvoerder van taken naar zelfsturende medewerker
   Integrale self-assessment, met zelfsturende teams die gegevens andere zorgorganisaties opnemen
  • Cliënt - Van passieve ontvanger naar actieve deelnemer
   Alle zorgprofessionals blijven goed op de hoogte en kennen de behoeften en doelstellingen van de patiënt
  • Familie-/gezinsleden - Van toeschouwer naar teamlid
   Toegang tot een zorgportal met geïntegreerde feedback naar familie-/gezinsleden
  • Autoriteiten - Van governance naar partnerschap
   Faciliteren en voeden van gezondheidsnetwerken en gegevensuitwisseling 
 • Van passagier naar bestuurder

  • HEAD - Van kostenbeheersing naar het vergroten van zakelijke mogelijkheden
   Toekomstgerichte activiteiten, met geïntegreerde automatisering en verantwoording aan patiënten en hun familie
  • Zorgmanager - Van taakbeheer naar meer mogelijkheden voor de afdeling
   ICT helpt zorgprofessionals kennis op te bouwen en weloverwogen beslissingen te nemen op basis van de behoeften en doelstellingen van patiënten
  • Zorgprofessional - Van uitvoerder van taken naar zelfsturende medewerker
   Meerdere organisaties en zorgprofessionals werken samen aan de zorg voor de cliënt
  • Cliënt - Van passieve ontvanger naar actieve deelnemer
   ICT helpt de patiënt zelfstandig beslissingen te nemen, met de mogelijkheid van 'a la carte' diensten en toegang tot persoonlijke medische gegevens
  • Familie-/gezinsleden - Van toeschouwer naar teamlid
   Actieve deelname via digitale kanalen, met verantwoordelijkheid voor beslissingen
  • Autoriteiten - Van governance naar partnerschap
   Decentrale verantwoordelijkheden en budgettering, met bevordering van prognoses en preventie

Wat als u processen zou kunnen integreren binnen de organisatie, zonder gegevensbarrières?

Toon Verberg

Het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg vereist coördinatie binnen uw organisatie. Unit4 Cura stelt u in staat administratieve processen te integreren en te automatiseren, met inbegrip van inkoopgegevens van andere gezondheidsorganisaties. Door het elimineren van gegevenssilo's die teams gescheiden houden en de stroom van informatie beperken, kan uw organisatie een netwerk opbouwen waarin elke cliënt als individu wordt behandeld. Door uw professionals toegang te verlenen tot één gezamenlijke bron van correcte informatie, kunnen zorgverleners zichzelf sturen bij het vervullen van de behoeften en doelstellingen van elke cliënt die zij behandelen.

Ervaringen van klanten

 • "De kosten van de administratieve ondersteuning zijn circa 10 procent omlaag gegaan, terwijl de direct beschikbare tijd voor de cliënt met circa 15 procent is toegenomen."

  hoofd bedrijfsvoering, Leviaan

 • "Philadelphia is binnen vijf maanden live gegaan met het elektronisch cliëntendossier van Unit4. Alle 400 locaties zijn aangesloten, waardoor meer inzicht in het complete zorgproces is ontstaan. Deze implementatie is uniek, het kan niet sneller."

  hoofd I&A, Philadelphia

 • "Dankzij de LEAN-methode en het gezamenlijk optrekken met Unit4, zijn de organisatieveranderingen succesvol doorgevoerd. Dit heeft geleid tot een gestegen medewerkerstevredenheid en een besparing van gemiddeld 171 uur per team."

  bestuurder, Stichting Sint Anna

Wat als cliënten zeggenschap zouden hebben over hun zorg, in plaats van deze alleen te ontvangen?

Toon Verberg

Vooruitgang in de technologie en gepersonaliseerde zorg creëren mogelijkheden om cliënten beter te behandelen. Deze behandelingsmogelijkheden zorgen ook voor een vraag naar meer betrokkenheid van de cliënt. Unit4 Cura biedt een mensgerichte oplossing die zorgverleners, beheerders en controllers verenigt bij het versterken van de invloed van de patiënt. Wanneer u overstapt van een top-down instelling naar een samenwerkingsmodel waarin cliënten zeggenschap hebben over hun eigen zorg, kunt u hun tevredenheid en hun resultaten verbeteren.

Aan de slag

Unit4 biedt zorgverleners een nieuwe keuze op het gebied van software: Tools gericht op samenwerking in een mensgericht kader. Eén digitaal platform verenigt alle professionals in de zorg - van zorgverleners tot financiële controllers en administratief personeel - met gepersonaliseerde tools voor elke functie. Lever betere zorg, met tevredener cliënten, terwijl u de totale kosten verlaagt. Software die u de volledige controle biedt over uw organisatie en cliënten helpt hun eigen resultaten te bepalen - daarom is Unit4 de ultieme partner voor organisaties in de gezondheidszorg.