News

Allerzorg optimaliseert zorgproces met keuze voor de Unit4 Cura Suite

Utrecht, 

Zorgorganisatie Allerzorg gaat in het eerste kwartaal van 2018 verschillende oplossingen van Unit4 in gebruik nemen. Het Project Initiatie Document (PID) waarin de projectvereisten en verantwoordelijkheden vastgelegd staan om de samenwerking tot een succes te brengen, werd 13 november jongstleden door beide partijen ondertekend. “Met de ingebruikname van de Unit4 Cura Suite, waaronder het elektronisch cliëntendossier (ECD) van Unit4, maakt Allerzorg een logische stap om haar dienstverlening verder te kunnen innoveren en om de groei van de organisatie een solide basis te geven”, aldus Roy Rempe, bestuurder van Allerzorg.

"Met de ingebruikname van de Unit4 Cura Suite, waaronder het elektronisch cliëntendossier (ECD) van Unit4, maakt Allerzorg een logische stap om haar dienstverlening verder te kunnen innoveren en om de groei van de organisatie een solide basis te geven."

Roy Rempe, bestuurder van Allerzorg

Allerzorg werkt landelijk en levert specialistische zorg thuis. “Zorg zoals we die ook aan onze naasten zouden geven is ons motto. Daarbij past een elektronisch cliënten dossier dat ervoor zorgt dat cliënten altijd inzage hebben in hun gegevens. Door het verminderen van de administratieve werkzaamheden blijft er bovendien meer tijd over voor zorg”, vertelt Roy Rempe. ”Samen met onze verpleegkundigen hebben we gekeken welk pakket het beste bij Allerzorg past. In de Unit4 Cura Suite hebben we een passend ECD gevonden.”

“De toegevoegde waarde van Unit4 voor ons is de Suite-oplossing in een gecertificeerde Cloud met een geïntegreerd aanbod van oplossingen, waaronder de ondersteuning van het HR-, rooster-, salaris- en financieel proces binnen Allerzorg. Hiermee hebben we één aanspreekpunt bij wie we aan kunnen kloppen met al onze vragen. Bovendien sluiten de oplossingen van Unit4 goed aan op onze kwaliteitsnormen waardoor cliënten volledig centraal staan in de werkprocessen”, aldus Roy Rempe, bestuurder van Allerzorg.

"De toegevoegde waarde van Unit4 voor ons is de Suite-oplossing in een gecertificeerde Cloud met een geïntegreerd aanbod van oplossingen, waaronder de ondersteuning van het HR-, rooster-, salaris- en financieel proces binnen Allerzorg."

Roy Rempe, bestuurder van Allerzorg

“Allerzorg is een enorm professionele zorgorganisatie. We zijn als Unit4 dan ook blij dat we Allerzorg kunnen helpen bij het optimaliseren van werkprocessen en het vervangen van het elektronisch cliëntendossier. Door alle systemen te integreren, kan een goede informatie-uitwisseling plaatsvinden, wat continuïteit van de zorg waarborgt. Medewerkers van Allerzorg kunnen zo efficiënt en zonder zorgen werken”, zegt Olav van de Reijken, General Manager Healthcare Unit4.

Over Allerzorg
Allerzorg is een landelijke zorgorganisatie. Wij bieden specialistische zorg thuis zoals we die ook aan onze naasten zouden geven. Dat doen we onder andere op het gebied van wijkverpleging, kraamzorg, paliatieve terminale zorg, infusietherapie, intensieve kindzorg, specialistische begeleiding en wondzorg dermatologie. Allerzorg is partner van Wonen Bij September, kleinschalige woonhuizen voor ouderen met geheugenproblemen. September heeft in 2017 het 7de woonhuis geopend in Zevenaar en heeft de ambitie om de komende 5 jaar door te groeien naar zo’n 50 woonhuizen door heel Nederland. www.allerzorg.nl

Mediabibliotheek

Social Media

Contact

Marije Dippel

Communications Manager

marije.dippel@unit4.com

Twitter