News

Is uw HR-beleid up-to-date?

Utrecht, 

Er verandert veel in de wet- en regelgeving ten aanzien van verzuim en privacy. Deze veranderingen hebben een flinke impact  op HR-afdelingen de komende jaren. Bent u vanuit HR voldoende op de hoogte van al deze nieuwe wet- en regelgeving? En heeft u de HR-processen en uw HR-beleid al aangepast aan deze regels? Kortom, bent u compliant?

Nieuwe wet- en regelgeving

Per 1 juni 2017 is de nieuwe Arbowet, met wijzigingen op het terrein van verzuimbeheersing en preventie, van kracht. Verder geldt sinds 1 januari 2016 de meldplicht datalekken, met belangrijke gevolgen voor de informatiebeveiliging van personele gegevens. En vanaf 25 mei aanstaande wordt de nieuwe wetgeving rondom de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingevoerd, waarmee de impact van de nieuwe privacywetgeving op uw HR-processen nog groter wordt.

Onderzoeksrapport: Nieuwe wet- en regelgeving, bent u voorbereid?

Samen met HR Praktijk organiseerde Unit4 eind 2017 een onderzoek onder HR-professionals om inzicht te krijgen in hoeverre HR-afdelingen voorbereid zijn op de nieuwe wet- en regelgeving omtrent verzuim en privacy. De resultaten van dit onderzoek staan gebundeld in dit onderzoeksrapport: Nieuwe wet- en regelgeving, bent u voorbereid?

 

Mediabibliotheek

Social Media

Contact

Marije Dippel

Communications Manager

marije.dippel@unit4.com

Twitter