Unit4

Unit4 Cura

Geïntegreerd zorginformatiesysteem voor verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg.

Uw cliënt staat centraal bij het plannen, leveren en verantwoorden van zorg. Vanwege cliëntvolgende bekostiging, Zorgzwaartepakketten en DBC’s werkt u in de zorg met specifieke financiële processen. De privacygevoelige informatie van uw cliënt wilt u veilig en in één keer vastleggen in het elektronisch cliënten dossier (ECD). En u wilt een efficiënte oplossing voor de complexe hrm in de zorg.

Met Unit4 Cura, gespecialiseerde software voor zorginstellingen, optimaliseert u uw zorgproces.

 • Eenvoudig inzicht in zowel managementinformatie als organisatieprocessen
 • Gebruiksvriendelijke totaaloplossing die perfect aansluit op uw organisatie
 • Tijdbesparend door eenvoudige rapportages en processignalering
 • Efficiënt door communicatie tussen de verschillende modules, zo hebt u bijvoorbeeld inzicht in het beschikbare personeel bij het plannen van cliënten
 • Veilig informatie uitwisselen en eenmalig vastleggen van gegevens
 • Gegevens online inzichtelijk voor de medewerker, de cliënt, of zijn verwanten
 • Uitgebreide inrichtingsmogelijkheden

Belangrijkste functionaliteit

Elektronisch Cliënten Dossier (ECD)

Het zorgen voor elkaar wordt steeds belangrijker. Daardoor zijn er meer personen betrokken bij de zorg voor en het welzijn van de cliënt. Als organisatie wilt u dit zorgproces in goede banen leiden. U hebt daarbij behoefte aan een ICT-oplossing die u hierin volledig ondersteunt, die soepele en betrouwbare informatie-uitwisseling tussen de betrokkenen faciliteert, die cliënten en verwanten de mogelijkheid biedt de regie in eigen hand te nemen en die het werk van uw zorgverleners makkelijker maakt. Unit4 biedt software in de vorm van een elektronisch cliënten dossier (ECD), dat naadloos aansluit op uw wensen en behoeften en op die van de cliënt.
Lees meer over Unit4 Cura ECD

Human Resource Management

Vrijwilligers en zorgmedewerkers vormen het 'werkkapitaal' van zorgorganisaties. Een toenemende zorgvraag en niet-proportioneel stijgende middelen, zorgen ervoor dat meer taken bij vrijwilligers en mantelzorgers terecht komen. Anderzijds krijgen care-organisaties te maken met complexere vormen van zorg. Deze veranderingen hebben invloed op zorgmedewerkers. Inzetbaarheid, planning, productiviteit en zelfsturing zijn onderwerpen waar IT de individuele medewerker in ondersteunt. Of u nu de werving en selectie, de salarisadministratie of het maken van de roosters in uw takenpakket hebt, Unit4 heeft een speciaal voor de zorg gemaakte hrm oplossing.
Lees meer over Unit4 Cura HRM

Financieel beheer

Uw zorgorganisatie moet steeds bedrijfsmatiger werken. Uw kosten en opbrengsten moeten in balans zijn. Met de financiële software van Unit4 bewaakt u de budgetten. U legt mutaties efficiënt vast in een decentraal kasboek en scant inkoopfacturen snel in waarna ze automatisch geboekt worden. De administratie van uw logistieke processen integreert u met uw financiële applicatie. Uw medewerkers hebben meer tijd om gegevens te analyseren en intern te rapporteren. En u hebt weer grip op de zaak.

Door uw financiële applicatie te koppelen met een rapportgenerator specifiek voor de zorgsector, stelt u eenvoudig de jaarrekening samen.
Lees meer over Unit4 Audition voor de zorg

Stuurinformatie

U verwerkt veel informatie over cliënten, financiën en personeel. Met Unit4 Cura beschikt u altijd over actuele en relevante stuurinformatie. U werkt met betrouwbare gegevens en deelt de informatie makkelijk met medewerkers, cliënten, zorgmanagers, budgethouders en zorgkantoren.

U hebt op elk moment van de dag inzichtelijk hoe uw organisatie, afdeling of team ervoor staat. De informatie wordt uit diverse databases gefilterd en op een overzichtelijke wijze aan u getoond. U koppelt de gegevens gemakkelijk met uw doelstellingen, of u nu directeur, manager, teamleider of zorgmedewerker bent.
Lees meer over Unit4 Cura Zorgmonitor

Integratie van systemen

Goede informatie-uitwisseling waarborgt de continuïteit van zorg. Alleen als de verschillende zorgverleners goed op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken van de cliënt, kunnen ze de zorg naadloos van elkaar overnemen en worden incidenten voorkomen.

Behalve zorginformatie wisselt u ook productiegegevens uit met diverse partijen ten behoeve van de facturatie en declaratie van de geleverde zorg. Ook voor deze stromen is het belangrijk dat de uitwisseling soepel, veilig en tijdig verloopt. 

Unit4 koppelt en integreert uw informatie veilig met de Unit4 Cura Systeem Integratie Suite. U werkt efficiënt en zonder zorgen.

Mobiel werken

In nauwe samenwerking met zorgprofessionals heeft Unit4 een app ontwikkeld ter ondersteuning van zorgprofessionals in de ouderen- en gehandicaptenzorg: de Unit4 Zorg App. Met deze gebruiksvriendelijke app kunnen zorg ter plekke, bij de cliënt, zorg registreren - efficiënt en zorgvuldig.
Lees meer over Unit4 Zorg App

 

Belangrijkste voordelen

Unit4 heeft vergaande kennis van processen op het gebied van zorg, verantwoording, HRM, planning, persoonlijke ontwikkeling en salarisadministratie. Wij spreken uw taal en ondersteunen uw zorgorganisatie zoals u dat wenst.

Onze oplossingen voor de zorg bieden u:​

 • Kwaliteit van zorg
  Doordat informatie inzichtelijk is voor managers, medewerkers en cliënt en ze zelf aan de bron gegevens kunnen invoeren of corrigeren, verbetert de kwaliteit van gegevens. Digitalisering en de bijbehorende invoer- en volledigheidscontroles leiden bovendien tot minder fouten. Gegevens zijn dus correct en up-to-date en dat is van groot belang voor de kwaliteit van zorg die u levert.
 • Betrouwbare gegevensuitwisseling
  Gegevensuitwisseling tussen de diverse disciplines en in de keten is eenvoudiger en sneller en gebeurt op een veilige manier. Dit leidt tot betere onderlinge afstemming en samenwerking tussen
  formele en informele medewerkers van uw en andere organisaties. 
 • Zelfstandige medewerkers
  Altijd en overal toegang tot de juiste gegevens vergroot de zelfredzaamheid van uw medewerkers  en maakt zelfsturing mogelijk. Ook zijn beslissingen eenvoudiger decentraal te nemen. Dat leidt tot efficiëntere en effectievere werkwijzen.
 • Continuïteit
  Unit4 Cura is beschikbaar vanuit de cloud, waardoor u verzekerd bent van continuïteit. Daarbij hebt u geen omkijken naar beheertaken: de Unit4-professionals verzorgen het complete IT-beheer en voeren de updates, onderhoud en back-ups uit. Hierdoor beschikt u altijd over een toekomstbestendige IT-omgeving waarin uw data gegarandeerd veilig zijn.
 • Efficiency
  Met Unit4 Cura richt u uw werkprocessen op een uniforme manier in, volgens uw eigen methodiek, en koppelt daar standaardtaken en -procedures aan. Daardoor verlopen processen sneller en zijn er minder handmatige controles nodig. U legt gegevens eenmalig vast aan de bron en na akkoord automatische vindt verwerking van uw mutaties plaats. Deze digitalisering van werkprocessen maakt papieren documenten overbodig. Informatie is op ieder moment beschikbaar, waardoor uw medewerkers de werkzaamheden goed op elkaar kunnen afstemmen.

Ervaringen van klanten

 • "Het management had besloten om POS en SIS als methodieken in te voeren. Dankzij de flexibiliteit konden we Unit4 Cura ECD volgens deze methoden inrichten. De andere pakketten die we hadden bekeken, hadden deze mogelijkheid niet of via een kostbare omweg."

  medewerker kwaliteit, Radar

 • "De kosten van de administratieve ondersteuning zijn circa 10 procent omlaag gegaan, terwijl de direct beschikbare tijd voor de cliënt met circa 15 procent is toegenomen."

  hoofd bedrijfsvoering, Leviaan

 • "Het ECD van Unit4 Cura bespaart de medewerkers veel tijd, omdat ze bij aanvang van hun dienst direct alle dossiers kunnen lezen. En ze kunnen het dossier, op de tablet of laptop, meenemen naar de kamer van de cliënt. Ze voeren de gegevens direct in het zorgleefplan in. Hierdoor is dit altijd up-to-date en hoeft er niets meer achteraf geregistreerd te worden."

  manager zorg, Mosae Zorggroep

 • "Philadelphia is binnen vijf maanden live gegaan met het elektronisch cliëntendossier van Unit4. Alle 400 locaties zijn aangesloten, waardoor meer inzicht in het complete zorgproces is ontstaan. Deze implementatie is uniek, het kan niet sneller."

  hoofd I&A, Philadelphia

 • "Dankzij de LEAN-methode en het gezamenlijk optrekken met Unit4, zijn de organisatieveranderingen succesvol doorgevoerd. Dit heeft geleid tot een gestegen medewerkerstevredenheid en een besparing van gemiddeld 171 uur per team."

  bestuurder, Stichting Sint Anna

Meer informatie

Unit4 anticipeert op veranderingen in de gezondheidszorg. Samen met zorgorganisaties en (ICT-)partners, ontwikkelen we oplossingen voor de zorg en voor de ondersteuning van mensen die het nodig hebben. Ook uw organisatie wordt hier beter van.

Met onze oplossingen:

 • ontlast u uw zorgmedewerkers. Zij hebben meer tijd voor de zorg en het welzijn van de cliënt. Dit leidt tot rust en meer tevredenheid onder zowel medewerkers als cliënten.
 • creëert u meer betrokkenheid onder formele en informele medewerkers, cliënten en hun netwerk. Zij hebben meer inzicht en krijgen dankzij de selfservice-tools verantwoordelijkheid over hun eigen gegevens.
 • is uw stuurinformatie volledig up-to-date en toegankelijk voor zowel managers als zorgmedewerkers. Ze kunnen sneller en beter acteren op afwijkingen in het werkproces.

Kortom, u hebt meer tijd om u bezig te houden met dat waar het om draait: goede en passende zorg en ondersteuning bieden aan mensen die het nodig hebben.