Unit4

Unit4 Zorg App

Meer tijd en aandacht voor de cliënt met de Unit4 Zorg App

 

Digitale verwerking van informatie in één centrale bron, niet meer achteraf

Cliëntgegevens en zorginformatie veilig altijd en overal benaderen, ook offline

 

Heldere insteek: één cliënt en één dossier

Efficiënte planning door direct verwerking van wijzigingen in routes

Zorgprofessionals willen zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan zorgregistratie. Zij willen hun uren namelijk vooral besteden aan het realiseren van de beste zorg voor deze cliënt.

Toch is het belangrijk dat de documentatie in het zorgproces goed uitgevoerd wordt en dat de relevante cliëntinformatie altijd en overal beschikbaar is. De app biedt een eenvoudig en gebruiksvriendelijk platform waarbij de zorgprofessional op locatie veilig informatie kan raadplegen én nieuwe informatie  kan toevoegen, zonder dat dit ten koste gaat van het cliëntcontact.

Zorgprofessional in control over zorgregistratie

De Unit4 Zorg App is speciaal gemaakt voor zorgprofessionals. Het is onmiddellijk duidelijk hoe hij werkt. Een training is niet of nauwelijks nodig. De relevante informatie wordt op het mobiele apparaat beschikbaar gesteld vanuit het Unit4 Cura Elektronisch Cliënten Dossier (ECD), waarin nieuwe gegevens ook weer gemakkelijk direct opgeslagen worden. Hierdoor blijven cliëntgegevens en zorginformatie dus altijd actueel. Het resultaat: een vermindering van de administratieve last na de zorgverlening, in- en overzicht en meer waardevolle tijd en aandacht voor aan de cliënt.

Zorgproces maximaal ondersteund vanuit ECD, ook offline

Is er geen internetverbinding? Geen probleem! Ook zonder internet werkt de app prima. Zodra er weer verbinding is, vindt synchronisatie plaats met het ECD en zijn alle gegevens weer up-to-date.

Meer weten? 

 

Van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'

Zorgregistratie moet efficiënt, snel en foutloos gaan. De Unit4 Zorg app kan zorgprofessionals hierbij ondersteunen. Deze slimme zorgtool kan op elk mobiel apparaat geïnstalleerd worden. Registratie via de app vind direct plaats bij de cliënt en wordt direct verwerkt in het ECD. Zorginformatie is dus altijd actueel. Geen administratieve romslomp achteraf en dus meer waardevolle tijd over voor de cliënt. Bekijk hoe werkt!

Drie manieren die je helpen de kwaliteit van zorg te verbeteren
Download de whitepaper

De belangrijkste voordelen

Rapporteren in de zorg, zo efficiënt mogelijk

Zorgregistratie moet goede zorg niet in de weg staan. Ervaren zorgprofessionals vinden dat de Unit4 Zorg App effectiever en sneller werken mogelijk maakt. De cliënt ervaart dat de zorgprofessional goed geïnformeerd is en snel extra benodigde informatie beschikbaar heeft. Dat is voor beiden prettiger en zorgt voor een verbetering van de relatie tussen cliënt en zorgprofessional.

Meer inzicht - voor zorgprofessional en cliënt

Cliëntgegevens moeten altijd up-to-date en inzichtelijk zijn. Door de actuele cliëntinformatie zijn zorgprofessionals met de Unit4 Zorg App voortdurend op de hoogte van de status van hun cliënten. Hierdoor kunnen ze de best mogelijke zorg bieden op de meest efficiënte wijze. Ook de cliënt ervaart dat gewijzigde gegevens direct verwerkt worden en andere zorg-professionals altijd op de hoogte zijn.

Thuiszorg verlenen met efficiënte planning

Door directe verwerking van informatie of last minute wijzigingen in de routes naar cliënten worden zorgprofessionals zo efficiënt mogelijk ingezet. Daardoor zijn zorgprofessionals minder tijd kwijt aan reizen en hebben zij meer tijd voor het leveren van goede zorg.

 

Zelfsturing teams

Hoe zelfstandiger zorgprofessionals werken, hoe minder sturing ze nodig hebben. Niet alleen alle administratieve vastlegging rondom de cliënt, maar ook de volledige planning is binnen de Unit4 Zorg App beschikbaar. Dit ondersteunt de doorontwikkeling van zelfsturing van wijkteams, ambulant en intramuraal.

Eén dossier voor iedere zorgmedewerker

Per cliënt is er één dossier beschikbaar met alle benodigde informatie, waar alle collega’s tegelijk in kunnen werken. Op die manier houd je het zorgproces en de opslag van informatie erover overzichtelijk. Ook als er van behandelaar wordt gewisseld weet men meteen wat de situatie van de cliënt is.  

 

Eén centrale informatiebron

Alle relevante gegevens worden opgeslagen in één systeem waarin informatie direct verwerkt wordt. Zo is de administratie altijd meteen op peil voor alle gebruikers. 

Optimale beveiliging

Werken met privacygevoelige informatie vereist een sluitende beveiliging. Tools met zeer adequate mogelijkheden voor dataencryptie en het beheer op afstand zorgen voor een goede beveiliging. Bij diefstal of verlies kunnen gegevens snel worden gewist.

Vereenvoudiging ICT-beheer

De Unit4 Zorg App werkt op verschillende apparaten en is geïntegreerd met de Unit4 Cura Suite. Werken met de app schept duidelijkheid voor ICT-beheer, ondersteunt heldere ICT-strategieën en creëert een simpele beheeromgeving met flexibele werkplekondersteuning.

Meer informatie