Unit4

Omaha System

Het verlenen van zorg brengt voor zorgverleners altijd administratief werk met zich mee. Maar hoe registreer je de zorg? Dat is altijd al een flinke discussie geweest. Als iedereen er een eigen methode op nahoudt, vermindert dit de begrijpelijkheid en dat kan leiden tot verkeerde beslissingen met in het ergste geval een fatale afloop. Dat wil niemand en daarom is de Omaha System-methodiek.

Wat is Omaha System?

Omaha System is een classificatiesysteem dat zorgverleners helpt op een eenduidige en eenvoudige manier de zorgvraag vast te leggen in veel minder tijd dan nu vaak het geval is. De systematiek start met het vastleggen van de zorgvraag binnen een vaste set van 42 aandachtsgebieden die:

  • wetenschappelijk zijn bewezen
  • zijn getest in de praktijk
  • helpen om de zorg voor cliënten in kaart te brengen, uit te werken en te evalueren. 

Door aandachtsgebieden, interventies en uitkomsten in één gezamenlijke terminologie vast te leggen, vergemakkelijkt de systematiek de communicatie tussen professionals en met de cliënt.

Omaha System in Unit4 Cura ECD

Unit4 is uniek in het integreren van de methodiek Omaha System in de zorgsoftware. Het assessment en het plan zijn via workflow aan elkaar gekoppeld. Het assessment is de ‘bron’ voor het starten van de zorg. Het Omaha System Care Plan is het resultaat van het assessment. Tevens is dit zorgplan per cliënt uniek omdat alle individuele verbijzondering en toelichting vanuit het assessment terugkomt in het plan. Het zorgplan inclusief toelichting zijn direct beschikbaar nadat het assessment is afgenomen is. Dit scheelt de zorgverlener veel tijd omdat het handmatig aanmaken van een zorgplan niet meer nodig is.

  • Het Omaha assessment, het Omaha plan en de PDCA cyclus zijn ondergebracht in Unit4 Cura ECD en via workflow aan elkaar gekoppeld. Om dit te realiseren, is het Omaha assessment, het Omaha plan en de PDCA cyclus ondersteuning (het periodiek ‘scoren’ van cliënten) in nauwe samenwerking met vijf zorginstellingen ontwikkeld. 
  • De eenheid van taal is voor 100% geborgd. 
  • De PDCA cyclus is ondergebracht in het ECD. Zorgverleners kunnen op elk gewenst tijdstip volgens de Omaha-methodiek de cliënt scoren op status, kennis en gedrag. Hiermee is de cyclus rond en compleet ondergebracht in het ECD.

Voor wie is Omaha System?

Het classificatiesysteem is van toegevoegde waarde voor alle sectoren: intramuraal, extramuraal binnen de revalidatiezorg en VG.

Waarom Omaha System?

De staatsecretaris van het ministerie van VWS heeft gezegd dat zorgaanbieders per 1 januari 2017 de primaire verantwoordelijkheid hebben voor de implementatie van een geautomatiseerd classificatiesysteem. Omaha System is een mogelijkheid hiervoor. Het voordeel ten opzichte van andere classificatiesystemen is dat Omaha System het volledige verpleegkundige proces omvat: van aandachtsgebied tot interventie en uitkomst. Door ook de interventies en gewenste uitkomsten te integreren in het systeem, en de voortgang per cliënt vast te leggen, wordt het zorgproces meetbaar. Hierdoor sluit het Omaha System nauw aan bij de werkwijze van verpleegkundigen en bij het werken met een kwaliteitscyclus.

Eerder dit jaar vond er een bijeenkomst plaats bij Vecht en IJssel over het hoe en waarom van Omaha System. De Stichting Omaha System Support, Carintreggeland en Unit4 gaven presentaties. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.