Unit4

Unit4 Services dashboard voor Accountancy

De wereld van de accountancy is sterk in beweging: de digitalisering van het administratieve werk gaat steeds sneller. Hierdoor wordt niet alleen de markt steeds competitiever, ook de rol en daarmee het verdienmodel van de accountant verandert drastisch. De traditionele accountancydienstverlening wordt steeds meer een commodity en cliënten worden steeds kritischer. Dat betekent dat rendementen onder druk staan en cashflow extra aandacht krijgt. 

Scherp inzicht in bedrijfsvoering en direct actie nemen 

Om meer rendement uit uw organisatie te halen moet u weten hoe declarabel uw organisatie is: welke activiteiten worden uitgevoerd, wat kan ik factureren en waar ligt de hoogste marge.

Weet u op welke klanten u verlies maakt of winst? Wat de declarabiliteit is van de medewerkers, afdelingen en teams? U wilt precies weten wat de doorlooptijden zijn van uw werkprocessen en waar u deze nog kunt terugbrengen. Aan welke klanten u aandacht moet besteden en van welke klanten u liever afscheid neemt. En op welke werkzaamheden of bij welke medewerkers of klanten u regelmatig moet afboeken.

Veel kantooreigenaren hebben het antwoord op dit soort vragen niet direct paraat en missen het inzicht in de performance van hun kantoor. 

Direct inzicht in de ontwikkeling van de omzet in de tijd.
Klik hier voor een vergroting

Hét management informatie systeem voor accountancy

Unit4 Services dashboard is het management informatie systeem voor accountancy. Het dashboard is gericht op sturing van het kantoor zelf en het stroomlijnen van de (interne) werkprocessen.

U krijgt inzicht in o.a.:

  • (Gefactureerde) Omzet
  • Productie
  • Afboekingen
  • Saldo debiteuren 
  • Te factureren en onderhanden werk
  • Voortgang ten opzichte van begroting en / of vorig jaar

U krijgt antwoord op vragen als:

  • Hoe presteren de vestigingen onderling ten opzichte van vorig jaar of budget? 
  • Wat is de top 10 van de meeste afboekingen en per activiteit categorie?
  • Hoeveel staat er open per ouderdomscategorie? En welke debiteuren betreft dat? En bij welke relatiebeheerder? Wat zijn de details per openstaand factuurnummer?  
  • Wat is de nog te factureren omzet per project? 

Door de zeer dynamische interactie met de kerngetallen krijgt u inzicht in de resultaatsperformance van klanten(groepen), vestigingen, teams, medewerkers, per jaar en maand en periode-vergelijkingen, dienstcategorie, activiteiten en activiteitcategorie. 

Het Unit4 Services dashboard is tot stand gekomen door kennis en ervaring uit de accountancymarkt en heeft hierdoor een bewezen return on investment. Het dashboard is standaard aangesloten op Unit4 Declaratie en Unit4 Multivers Accounting, en is aan te sluiten op andere ERP-systemen in de accountancymarkt. 

Het Unit4 Services dashboard is een onmisbaar hulpmiddel voor accountskantoren!

Bekijk ons webinar voor een uitgebreide presentatie

Om meer rendement uit uw organisatie te halen moet u weten hoe declarabel uw organisatie is: welke activiteiten worden uitgevoerd, wat kan ik factureren en waar ligt de hoogste marge.

Met Unit4 Services dashboard weet u op welke klanten u verlies maakt of winst. Wat de declarabiliteit is van de medewerkers, afdelingen en teams. U weet precies wat de doorlooptijden zijn van uw werkprocessen en waar u deze nog kunt terugbrengen. Aan welke klanten u aandacht moet besteden en van welke klanten u liever afscheid neemt. En op welke werkzaamheden of bij welke medewerkers of klanten u regelmatig moet afboeken.

Tijdens dit webinar nemen we u mee in een live demo van het dashboard en kunt u zien met welke inzichten u de juiste acties kunt nemen en u meer rendabel kunt opereren.