Unit4

Algemene Leveringsvoorwaarden

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing met betrekking tot de aankoop van de softwareoplossingen en -diensten van Unit4.