Unit4

Unit4 en GDPR / AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU

Voor Unit4 zijn privacy en effectieve databescherming van cruciaal belang. Compliancy met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU is daarin een volgende stap.

Wij zijn volop beziggeweest om onze mensen, producten en processen compliant te maken met de nieuwe regelgeving voordat deze in mei 2018 van kracht werd. Wij hebben daarbij niet alleen naar de AVG-regelgeving zelf gekeken, maar ook naar aanvullende nationale regelgeving die is blijven gelden.

Lees in deze whitepaper meer over de nieuwe AVG-regelgeving en welke acties Unit4 heeft ondernomen.

unit4 en GDPR

Whitepaper Verwerkersovereenkomst

De AVG maakt het noodzakelijk dat organisaties die persoonsgegevens van EU-Burgers verwerken, hun verwerkingsproces zodanig aanpassen dat deze in lijn is met de nieuwe privacyverordening. Dit houdt onder meer in dat de huidige bewerkersovereenkomst dient te worden omgezet naar een verwerkersovereenkomst die compliant is met de AVG.

In deze whitepaper wordt uitgelegd hoe Unit4 zijn verwerkersovereenkomst compliant maakt.

unit4 en GDPR