Unit4

Unit4 Finance Dashboard voor de groothandel

Het is voor financiële afdelingen tijd om verder te kijken dan naar spreadsheets

Financiële afdelingen maken moeizaam de stap van  uitvoerder naar business partner wanneer er gewerkt blijft worden met spreadsheets. Natuurlijk kun je in spreadsheets alles instellen en aanpassen naar eigen behoeften; echter in de praktijk betekent dit vooral dat er veel tijd (en funding) gaat naar het creëren en onderhouden van modellen, data handling en controle. Bovendien gaan er al snel meerdere versies rond, heeft niet iedereen toegang en zijn er uiteindelijk een paar medewerkers die de modellen nog begrijpen en kunnen aanpassen. Welke oplossing heeft de financiële afdeling dan wel nodig om de volgende stap te maken?

Unit4 Finance Dashboard voor de groothandel
Klik hier voor een vergroting

Unit4 Business intelligence oplossingen op de juiste manier inzetten middels het Finance dashboard

Onze ervaring is dat financiële afdelingen gemiddeld 75% van hun tijd kwijt zijn aan het exporteren van de saldibalans per periode, het koppelen aan de jaarrekeningstructuur en het genereren van overzichten. Zo blijft er slechts 25% van de tijd over om gegevens te kunnen analyseren en strategische beslissingen te onderbouwen.  Maar hoe kan een financiële afdeling die volgende stap nemen en doorgroeien naar een strategisch gesprekspartner? Het antwoord van Unit4: Automatiseer kritische processen voor het aansturen van de bedrijfsvoering met een hedendaagse Business Intelligence oplossing. Dit betekent dat vertrouwde spreadsheets worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld en voor de planning, monitoring en beheersing van kritische processen voor het sturen van de bedrijfsvoering is Unit4 Finance dashboard de bewezen Business Intelligence oplossing. Resultaat: de financiële afdeling krijgt meer lucht om zich te richten op de toekomst en is volwaardig gesprekspartner met een toegevoegde waarde voor de strategie van het bedrijf. 

U krijgt o.a. inzicht in:

 • Resultaat per periode
 • Resultaat op totaal niveau met de mogelijkheid om in te zoomen op grootboekrekening niveau en mutatie niveau.
 • Profit & Loss overzicht tot op grootboekregelniveau
 • Profit & Loss overzicht per periode
 • Trend overzichten Profit & Loss
 • Grootboek subtotalen 
 • Juistheid en volledigheid van de financiële administratie

U krijgt antwoord op vragen als:

 • Wat is het resultaat van dit jaar in vergelijking met het voorgaande jaar?
 • Wat is het resultaat ten opzichte van het budget?
 • Wat is het resultaat tot op grootboekrekening niveau?
 • Welke trend is waarneembaar in omzet, bruto marge, kosten en resultaat?
 • Wat zijn de ontwikkelingen van de personeelskosten t.o.v. de omzet? 

Het Unit4 Finance dashboard is tot stand gekomen door kennis en ervaring uit de groothandelsmarkt en heeft hierdoor een bewezen return on investment. Het dashboard is standaard aangesloten op Unit4 Wholesale, Unit4 Multivers Extended en is aan te sluiten op andere ERP-systemen in de groothandelsmarkt. 

Het Unit4 Finance dashboard is een onmisbaar hulpmiddel voor Groothandelaren!