Skip to main content

FP&A en risicobeheer

Het leiden van een bedrijf vereist onder andere het omgaan met ambiguïteit. Hoe je dit doet hangt af van de mensen, sommigen staan meer open voor uitdagingen, terwijl anderen liever doorgaan met oude praktijken en geloven dat de verandering geen stand zal houden. 

Het gedrag is niet exclusief voor een specifieke bedrijfstak; het heeft vooral te maken met de managementstijl van de mensen die het bedrijf leiden.   
FP&A kan het bedrijf beter ondersteunen in een omgeving waarin degenen die verantwoordelijk zijn voor het project openstaan voor het herkennen van onzekerheid en het aanpakken ervan. Als het gaat om planning en prestatiemanagement, zijn er twee soorten zaken om mee om te gaan: risico's en onzekerheden.

Click to read FP&A product brochure (NL) (gated)

De risico's

Risico's verschillen van de gebeurtenissen die als veronderstellingen in het basisplan zijn ingebouwd, maar kunnen onder normale omstandigheden worden geïdentificeerd. Deze kunnen zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor het bedrijf.   
Traditioneel pakt risicomanagement deze in wezen voorspelbare gevallen aan door de volgende principes toe te passen:

 • Focus op gebeurtenissen die van belang zijn voor jouw bedrijf  
 • Beoordeel de impact (bijv. financieel, organisatorisch) 
 • Beoordeel de waarschijnlijkheid van optreden     
 • Stel prioriteiten (risico's met de grootste impact en waarschijnlijkheid eerst aanpakken) 
 • Een actieplan overeenkomen  
 • Teamleaders benoemen  
 • De ontwikkeling volgen   
 • Waar nodig corrigerende maatregelen nemen   
 • Evalueer (d.w.z. eventuele nieuwe elementen om rekening mee te houden, veranderingen die in de tussentijd zijn gebeurd) 

Gewoonlijk geef je je CFO een mandaat om namens het bedrijf risicomanagement aan te sturen. Hij/zij zal doorgaans vertrouwen op de ondersteuning van FP&A-professionals, vooral als het gaat om het beoordelen van de gevolgen van risico's.

De onzekerheden 

Onzekerheden zijn gevallen die je meestal niet kunt voorspellen, maar die een aanzienlijke verstoring voor het bedrijf veroorzaken. Vaak kun je ze koppelen aan innovaties of verbeteringen in je systemen of processen.  
We hebben gezien hoe doorbraken zoals het internet en smartphones het bedrijfslandschap hebben veranderd. Maar doorbraken zijn niet exclusief voor onze eeuw. De industriële revolutie bracht veel veranderingen, en bedrijven verdwenen niet. Als een bedrijf succesvol wil blijven, is het dus geen absolute must om innovatief te zijn. In plaats daarvan moet het ervoor zorgen dat het zich snel genoeg kan aanpassen aan nieuwe omstandigheden. De mate waarin een bedrijf zich kan aanpassen hangt vooral af van de cultuur en de inzet van het management om open te staan voor verandering.  
Als we het over FP&A hebben, vereist de aard van het werk flexibiliteit. Hoe kun je anders enthousiast blijven over je werk en steeds opnieuw beginnen als je aan bedrijfsscenario's werkt? Als zodanig kan FP&A een pleitbezorger worden om de rest van het bedrijf comfortabel te maken en te houden met het implementeren van nieuwe manieren van werken of nieuwe projecten om zich op te richten.  
Er zijn verschillende activiteiten betrokken bij het herkennen van en reageren op de nieuwe realiteit: 

 • Monitor de externe omgeving, identificeer nieuwe trends en innovaties met de focus op de veranderingen die deze met zich meebrengen   
 • Bepaal het belang dat de geïdentificeerde verandering/innovatie heeft op het bedrijf en zijn belangrijkste stakeholders 
 • Afhankelijk van de mate van belangrijkheid, identificeren en prioriteren wat het bedrijf anders zou moeten en kunnen doen als reactie op deze veranderingen   
 • Definieer het actieplan, inclusief de rollen en verantwoordelijkheden van de personen   
 • Het actieplan uitvoeren   
 • De uitvoering van het actieplan bewaken     
 • De prestaties van de resultaten meten   
 • De update over de voortgang delen met relevante partijen   
 • Zo nodig corrigerende maatregelen nemen   
 • Blijf tegelijkertijd externe ontwikkelingen volgen en herhaal het proces 

Belangrijke veranderingen identificeren     

Om op een verandering te kunnen reageren, moet je je er eerst van bewust zijn. Daarom is het essentieel om de ontwikkelingen in de buitenwereld in de gaten te houden en te onthouden dat niet elke in eerste instantie aantrekkelijke uitvinding automatisch een belofte is voor de bedrijfsvoering. De polaroid camera was een aantrekkelijk product, maar zorgde niet voor een revolutie in de fotografie. De digitale camera heeft de fotografie echter voorgoed veranderd. 
  
De implicaties voor jouw bedrijf doen zich eerder voor wanneer een verandering de kwaliteit en flexibiliteit voor jouw gebruikers verhoogt en/of verder gaat dan de ervaring van een individu. De prijs is in veel gevallen ook een belangrijke factor geweest, het is een model waarop low-cost luchtvaartmaatschappijen en "one-dollar" winkels zijn gebouwd. Maar is het de juiste keuze voor jou? 

Afhankelijk van de branche zijn de kennis en ervaring van je mensen die in andere functies werken van onschatbare waarde voor een uitgebreide evaluatie van de mogelijke gevolgen. Het gaat er vaak om hoe klanten en consumenten reageren. Daarnaast is de samenwerking met marketing- en verkoopteams is essentieel. Deze afdelingen verwachten meestal potentiële ontwikkelingen in te schatten, zoals de bewegingen in vraag en consumptie. Tegelijkertijd draagt FP&A bij door die schattingen te beoordelen en waar mogelijk te herzien, waardoor het beeld wordt aangevuld met een financiële dimensie. 

“What if” scenario's   

Om je senior managers goede beslissingen te laten nemen, moet je een duidelijke business case presenteren. Toch is geen enkele voorspelling zeker als je te maken hebt met een onbekende toekomst. Om dingen in perspectief te helpen plaatsen, kan FP&A gekwantificeerde scenario's en financiële gevolgen van veranderingen in percentages bieden. Dit kan van alles zijn, van het effect op de verkoop en winst als je 1% marktaandeel verliest; het investeringsniveau dat nodig is om te upgraden of welke productiefaciliteiten en terugverdientijd je moet instellen bij de introductie van nieuwe producten, enz.

Projectgegevens en bedrijfscontinuïteit     

Als je eenmaal hebt besloten om door te gaan met een specifiek project, staat FP&A klaar om de projectleider te helpen zich te concentreren op de projectgegevens om de voortgang van het project bij te houden en vroegtijdige signalen te geven bij significante afwijkingen. Om dat goed te kunnen doen, heeft FP&A de nodige tools, praktijken en ervaring nodig. 
   
Tenslotte is het aan de mensen die je FP&A team leiden om te zorgen voor de juiste structuur en taakverdeling binnen hun team/strategische projecten zijn essentieel. Ze mogen echter niet vergeten dat FP&A ook veel andere output moet voorbereiden om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Hoe kan Unit4 FP&A je risicobeheer een boost geven? 

Onze smart FP&A softwareoplossing maakt je teams vrij om meer tijd te besteden aan het leveren van inzichten en het creëren van waarde voor je bedrijf. Wij helpen je de cijfers beter te begrijpen en dat inzicht om te zetten in actie voor betere bedrijfsresultaten. Neem vandaag nog een kijkje bij Unit4 FP&A en ontdek een wereld van automatisering, AI-gebaseerde financiële planning en analyse, budgetbeheer en financiële prognoses met zeer interactieve dashboards en krachtige, vooraf geconfigureerde modellen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte

image of Tijana Truong - Performance Management Specialist

Tijana Balotic Truong

Tijana Balotic Truong is een specialist op het gebied van prestatiemanagement en commerciële financiën, met meer dan 15 jaar internationale ervaring bij grote FMCG-bedrijven. Ze is sterk in risicomanagement en het ontwikkelen van zakelijke samenwerking binnen markten, regio's en hoofdkantoor, en helpt nu startups en het MKB op het gebied van strategie en financiën. Tijana is ook actief in de ngo-sector en richt zich vooral op het verbeteren van strategieën en programma's voor het werven van fondsen die het welzijn van kinderen verbeteren. Ze is global registeraccountant en Master of Management.

Meer van Tijana Balotic Truong