Unit4
Blogi

Osaajapulman ratkaiseminen uuden teknologian avulla

Julkaissut  Sam Ehnholm

Asiantuntijapalvelualaa analysoivan Service Performance Insightin (SPI) mukaan nykyajan moderni työvoima arvostaa työssään yhteistyön tekemisen mahdollisuutta ja uutta teknologiaa enemmän kuin turvallisuutta tai palkkaa. SPI:n vuoden 2018 Professional Services Maturity Benchmark -raportissa* kerrotaan, että tämä uusi työvoima on muutoksen kärjessä.

SPI raportoi, että osaajapulman ratkaisemiseksi menestyneimmät asiantuntijapalveluorganisaatiot ottavat käyttöön uutta teknologiaa uudistamalla työympäristöään niin, että se vastaa nykyajan tarpeita. Käyttämällä oikeita työkaluja organisaatiot kykenevät yhdistämään asiantuntijat sopivimpiin tehtäviin.

Työntekijöille tarjotaan mobiilityökaluja automaattista työajan ja matkakulujen etäkirjaamista varten. Näin vähennetään hallintoon kuluvaa aikaa ja luodaan itseohjautuvia projekteja. Automatisoinnin ansiosta projektit ovat tuottavampia ja resurssien käyttö optimoidumpaa.

Työnantajabrändi

Muutoksen kärjessä olevat palveluliiketoiminnan organisaatiot käyttävät uusinta teknologiaa työntekijöiden loppuun palamisen estämiseksi ja yrityksen tuottavuuden parantamiseksi. Niissä keskitytään työantajabrändiin ja hyödynnetään mobiiliteknologiaa, joka muistuttaa työntekijöiden yksityiselämässään käyttämiä sovelluksia. Näin parannetaan tiedonjakoa, tiimihenkeä, läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä.

Mitä tästä seuraa asiantuntijapalveluorganisaatioille? Uupumista esiintyy huomattavasti vähemmän ja työntekijät ovat entistä tyytyväisempiä. Työntekijöiden laskutettavan työn osuus on 78 prosenttia.* Tutkimuksen mukaan näiden yritysten työntekijät saavat muita enemmän palkkaa, ja heistä useammat suosittelisivat työnantajaansa muille.

Oikeat työkalut merkittävässä roolissa

Tällaisia tuloksia ei voida saavuttaa, jos organisaatiossa käytetään edelleen Excel-taulukoiden kaltaista erillistä, työlästä ja ikääntynyttä ohjelmistoa. 

Kun käytössä on oikea, integroitu projektinhallintaratkaisu (PSA), joka kokoaa tiedot yhteen ja samaan paikkaan, voidaan nopeasti arvioida, ketkä tiimin jäsenet sopivat projektiin. Se myös mahdollistaa uusien projektien luomisen automaattisesti. Integroiduilla henkilöstöhallinnan työkaluilla voidaan puolestaan havaita työntekijöiden koulutuksessa olevat puutteet. Oikean PSA-ratkaisun avulla voidaan käyttää projektinäkymässä reaaliaikaisia taloustietoja, jotka on synkronoitu työajanseurantatiedoista ja pääkirjasta. 

SPI havaitsi myös, että näkyvyyden lisääminen estää käyttäjiä kiinnittämästä henkilöstöä laskutettaviin tehtäviin ”varmuuden vuoksi”. Se estää osaajasiilojen muodostumisen tuomalla osastoja yhteen, sallii vapaamuotoiset projektit ja nostaa käyttöasteita. Tämä kaikki johtaa siihen, että projektit valmistuvat useammin ajallaan. 

Lue lisää e-oppaastamme: "Solving the talent puzzle to optimize billable staff utilization".

*Lähde: 11th annual Professional Services Maturity Benchmark report 2018, by third-party research firm, Service Performance Insight.

Sam Ehnholm

Sam Ehnholm toimii Unit4 Oy:n maajohtajana. Sam on työskennellyt toiminnanohjausjärjestelmien parissa vuodesta 2001 alkaen niin paikallisena pre-sales -konsulttina kuin alueellisen Solution Engineers-tiimin johtajana. Sam on tehnyt työtään vuosien varrella Suomen lisäksi myös UK:ssa ja Australiassa.

Seuraa minua linkedin