Hyppää pääsisältöön
Kotisivu
business woman posing and smiling

Riskinhallinnan neljä keinoa

Riski on monella tapaa kustannus liiketoiminnan harjoittamisesta. Riskiä syntyy kaupallisen liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla, ja se selviää parhaiten liiketoiminnan sopimussalkun avulla. Liiketoimintasopimukset säätelevät kaikkia suhteita ja rahavirtoja koko yrityksessä, joten minkä tahansa yrityksen sopimussalkku tarjoaa kattavimman yleiskuvan riskeistä, joita päivittäin kohdataan. Tähän kuuluvat työsuhteet, hankinnat ja ostot, talous, myynti ja henkilöstöhallinto.  

Riskienhallinnassa ei ole kyse riskien poistamisesta. Riski voi hyödyttää yrityksiä luomalla tuottavia mahdollisuuksia, ja riskienhallinta voi tehostaa hallinnollisia järjestelmiä niin, parannuksia saadaan aikaan kaikissa toiminnoissa. Ja se, miten riskiä hallitaan, voi ratkaista menestyykö liiketoimintaa harjoittava yritys vai joutuuko se vaikeuksiin. 

3 riskienhallintakeinoa  
 

Riskienhallinnan kolme keinoa ovat varsin erilaisia ja kattavat monenlaisia skenaarioita. Ne kaikki eivät sovellu yhtä hyvin jokaiseen riskiarviointiin, mutta ne ovat tärkeä osa riskienhallinnan alkuvaiheen päätöksiä määritettäessä, mitä tekniikkaa tulisi käyttää. Vaikka valinta on joskus selkeä, yritysten on tärkeää tarkastella riskejä olemassa oleviin järjestelmiin ja prosesseihin liittyen. 

 • Riskin välttäminen - Riskin välttäminen tarkoittaa vetäytymistä riskiskenaariosta tai päätöstä olla osallistumatta. 
 • Riskin pienentäminen - Riskin pienentämistekniikkaa sovelletaan riskin pitämiseksi hyväksyttävällä tasolla ja vakavien tappioiden pienentämiseksi. 
 • Riskin kantaminen - Kun riski on sovittu, hyväksytty ja otettu huomioon budjetoinnissa, se voidaan ottaa. 
   

Sopimukset liittyvät jossain vaiheessa kaikkeen liiketoimintaan. Kun nykyaikaiset globaalit markkinat ovat yhä enemmän yhteydessä toisiinsa, liiketoimintasopimukset ovat monimutkaistuneet. Vaikka sopimukset ovat jokaisen yrityksen elinehto, niihin liittyy myös eniten riskejä. Riskinottohalukkuus ja riskinsietokyky ovat riskinhallintaohjelman osia, joita tulisi tarkastella jatkuvasti, koska ne vaihtelevat suhteessa yrityksen taloudelliseen asemaan. Kolme erilaista riskinhallintatekniikkaa takaavat, että kaikki riskiskenaariot katetaan asianmukaisesti ja tehokkaasti. Tätä suhdetta voidaan tarkastella kolme tekniikan avulla.

1.  Riskin välttäminen

Sopimusriskien välttämiseen liittyy neljä osatekijää, jotka syntyvät sen jälkeen, kun sopimukseen liittyvä riski katsotaan liian suureksi.  

 • Ehdotuksen hylkääminen - Jos due diligence -menettely paljastaa, että sopimusriski on liian suuri sopimuksen elinkaaren ensimmäisessä vaiheessa, yritys yksinkertaisesti hylkää sopimuksen ehdotetussa muodossa. 
 • Uudelleenneuvottelu - Kun riski on kasvanut sopimuksen elinkaaren aikana, ehtoja voidaan yrittää tarkistaa ja neuvotella uudet, jotta vältetään uudet riskit. 
 • Uusimatta jättäminen - Sopimuksen alkuperäisen elinkaaren lopussa yritys voi kieltäytyä uusimasta sopimusta, jos riski arvioidaan liian suureksi.
 • Purkaminen - Jos olosuhteet aiheuttavat riskin kasvamisen yli hyväksyttävän tason sopimuksen elinkaaren aikana ja sovitun uusimisaikataulun ulkopuolella, voidaan ottaa käyttöön purkulausekkeet.
   

2.  Riskin pienentäminen 

Tehokas sopimuksen elinkaaren hallintajärjestelmä vähentää sopimusriskiä sen alkuvaiheessa. 

 • Sopimusneuvottelut - Tarvittaessa sopimuksen myöhemmissä elinkaaren vaiheissa, myös uusimisvaiheessa, käytävät uudelleenneuvottelut voivat vähentää tehokkaasti sopimusriskiä. Neuvottelujen tavoitteena tulisi aina olla riskin vähentäminen ja tappioiden pienentäminen.
 • Standardointi - Standardoitujen ehtojen ja lausekkeiden valikoiman luominen on tärkeä menetelmä sopimusriskien vähentämiseksi. Se varmistaa koko henkilöstön yhtenäisen lähestymistavan ja antaa tiimeille mahdollisuuden laatia sopimuksia ja olla varmoja siitä, että oikeudellinen kieli on ennalta hyväksyttyä ja että se kuuluu yrityksen hyväksyttävään riskiprofiiliin.
   

3.  Riskin kantaminen

Aina kun yritys allekirjoittaa sopimuksen, neuvottelee siitä uudelleen tai uusii sen, mukaan tulee riskinkanto, koska jokaiseen sopimukseen liittyy jollakin tasolla riski. Kaikki aktiiviset sopimukset sisältävät  sopimusriskinkantoa, joten yrityksen velvollisuutena on sisällyttää tämä riskinhallinnan suunnitteluun, riskinarviointiprosesseihin ja riskinottohalukkuuden ja riskinsietokyvyn säännölliseen tarkasteluun.

Rakentamalla näistä kolme riskinhallintakeinosta päivittäisten parhaiden käytäntöjen kulttuurin kaupalliset yritykset lähettävät kolmansille osapuolille viestin siitä, että niiden kanssa voi asioida luottavaisesti. Tämä koskee niin asiakkaita kuin toimittajiakin. Kun yhteisöt ja yksityishenkilöt tietävät, että heidän etunsa ovat etusijalla, yritys hyötyy toistuvasta liiketoiminnasta ja lojaaliudesta.  

Click to read Analyst & Influencers (For External Use) Gated

Miten Unit4 voi auttaa sinua?

Unit4 Source-to-Contract by Scanmarket sisältää täysin integroidun toimittajariskien ja -suorituskyvyn hallintamoduulin, jonka avulla voit maksimoida hyödyn koko sopimuskauden ajalta, automatisoida monia prosesseja valmiiden pohjien ja integroidun datan avulla sekä iteroida aiempia sopimuksia parantaaksesi niitä jatkuvasti. Auttaen rakentamaan tehokkaat riskienhallinnan parhaat käytännöt osaksi Source-to-Contract-lähestymistapaa ilman, että vaikutetaan siihen, miten työntekijäsi lähestyvät tehtävää.  Käy S2C-tuotesivulla täällä nähdäksesi, miten Source-to-Contract-ohjelmisto voi auttaa sinua klikkaa tästä pyytääksesi esittelyä.

Lisää samankaltaista sisältöä saat tilaamalla tästä uutiskirjeemme