Skip to main content

2024 CFO Insight: Kehitä joustavuutta ja turvaa tulevaisuuden kasvu digitaalisilla työkaluilla

kirjoittaja  huhtikuu 24, 2024 | 5 min lukuaika

Vuonna 2024 talousjohtajat ovat optimistisempia tulevaisuuden suhteen kuin viime vuosina. Digitaalisen muutoksen omaksuvat voivat luoda perustan kestävälle kasvulle ja organisaation ketteryydelle.

Inflaatio on vähitellen hidastunut Euroopassa ja selvemmin Yhdysvalloissa. Samaan aikaan BKT kasvaa, mikä johtaa vakaampaan ympäristöön pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna. 

Tästä huolimatta eräät keskeiset geopoliittiset tekijät luovat levottomuutta markkinaolosuhteisiin. Tämä lisää talousjohtajien vastuuta, sillä heidän on nyt oltava strategisempia, ennakoivampia ja keskityttävä saamaan aikaan joustavuutta ja kestävyyttä tulevaisuutta varten. Se on mahdollista, mikäli heillä on luotettavaa organisaatiotietoa saatavillaan ja sitä osataan tulkita. Silloin he voivat tehdä perustellumpia päätöksiä ja samalla uudistaa ja suunnitella.

Tässä blogissa tarkastelemme lähemmin haasteita, joita talousjohtajat saattavat kohdata vuonna 2024, ja sitä, miten digitaalinen muutos voi tarjota dataan perustuvia näkemyksiä, joita johtajat tarvitsevat kasvun edistämiseksi.

Ennakoi häiriöitä strategisilla ratkaisuilla

Viime vuosina toimitusketju on kohdannut haasteita erilaisten ulkoisten tekijöiden vuoksi. Sen sijaan, että talousjohtajat reagoisivat ongelmien ilmetessä, heidän on oltava ennakoivia ja investoitava ratkaisuihin selvitäkseen tulevista häiriöistä. Pilviteknologian avulla hankinta- ja taloustiedot voidaan yhdistää selvemmän kuvan saamiseksi.

Kun organisaatiot sopeutuvat uusiin työskentelytapoihin, ne löytävät tapoja voittaa toimitusketjun esteet ja parantaa tehokkuutta minimoimalla kustannukset. Talousjohtajien tulisi keskittyä saamaan eri osastojen tiedot ja niiden näkyvyys hallintaansa sekä integroida ne muihin toimintoihin, erityisesti hankintaan ja henkilöstöhallintoon.

Strateginen ajattelu on avainasemassa, mutta talousjohtajien on tehtävä siitä helpompaa tekemällä yhteistyötä HR: n kanssa, jotta heillä olisi käytettävissään ennusteiden laatimiseen erikoistunutta henkilöstöä, hyödyntämällä digitaalisia työkaluja tulevien trendien ennakointiin ja keskittymällä joustavan liiketoiminnan rakentamiseen.

Tietoratkaisu, joka pystyy vastaamaan nykypäivän haasteisiin ja mahdollistaa skenaariosuunnittelun, ennusteiden laatimisen ja innovoinnin, on ratkaisevan tärkeä talousjohtajille, jotta he voivat hoitaa roolinsa strategisina neuvonantajina.

Tekoäly voi lisätä tehokkuutta ja ratkaista osaamisvajeen

Taloustoiminnoissa tekoälyn (AI) käyttö voi olla suureksi avuksi talousjohtajille strategisten päätösten tekemisessä. Tekoälyllä on myös potentiaalia lisätä tehokkuutta ja tuoda esiin osaamisvajetta.

Vaikka jotkut ovat huolissaan siitä, että tekoäly voisi korvata ihmisten työpaikat, se voisi itse asiassa vapauttaa talousasiantuntijat yksitoikkoisista manuaalisista tehtävistä ja jättää heille enemmän aikaa suorittaa tärkeämpiä strategisia tehtäviä, kuten tulevien suuntausten ennustamista ja analysointia.

Integroimalla tietoja pilveen talousjohtaja voi jakaa näkemyksensä työvoimasta HR:n kanssa ja varmistaa, että parhaista osaajista pidetään kiinni räätälöidyn ja kilpailukykyisen palkitsemisen avulla.

Lisäksi tekoäly voi parantaa strategista ajattelua digitaalisilla innovaatioillaan. Kehittyneet raportointiominaisuudet, tietojen visualisointitekniikat ja mahdollisuus helppoon ratkaisujen kehittämiseen (low-code-kehitys) ovat kaikki arvokkaita työkaluja eri toimintojen välisen yhteistyön ja proaktiivisuuden edistämisessä.

EY:n tutkimuksen mukaan 85 % kyselyyn vastanneista talousjohtajista uskoo, että tekoäly muuttaa talousosastojen työskentelytapaa seuraavan viiden vuoden aikana. Kuitenkin vain 25 prosenttia heistä ilmoittaa, että heillä on selkeä visio ja suunnitelma tekoälyn käyttöönottamiseksi.

 

 

Paranna yhteistyötä integroitujen tietojen avulla löytääksesi yhteisiä ratkaisuja eri toiminnoille

Talousjohtajan strategisen ajattelun tukeminen on tärkeää, mutta tehokkaimmassa strategiassa on mukana useita osastoja.

Jakamalla ja hyödyntämällä tietoja organisaation eri osien välillä voidaan merkittävästi parantaa yhteistyötä talousjohtajan ja talousosaston kanssa. HR voi hyödyntää näitä tietoja auttaakseen eri alueiden johtajia rakentamaan vahvoja suhteita, tekemään tehokkaampaa yhteistyötä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä havaitsemaan ja ratkaisemaan epäsuhtia liiketoiminnassa.

Selkeät vastaukset ESG- ja vastuullisuusraportoinnissa ovat yhä tärkeämpiä

Keskeinen painopistealue vuonna 2024 ovat tiukemmat vaatimukset ESG:lle (Environmental, Social and Governance) sekä vastuullisuusraportoinnille ja vaatimustenmukaisuudelle. On ratkaisevan tärkeää täyttää tiukentuneet vaatimukset dataan perustuvilla yhteistoiminnollisilla vastauksilla. 

Konsulttiyritys Dresner raportoi äskettäin, että yli 50% organisaatioista, koosta riippumatta, ei ole valmistautunut tuleviin raportointimääräyksiin, ja 75% vastaajista sanoo, etteivät he tiedä, mitä standardeja käytetään tai todennäköisesti käytetään.

On kuitenkin selvää, että integroitu, kaikkia toimintoja koskeva data pilvessä helpottaa huomattavasti uusien vaatimusten täyttämistä. Vanhoilla järjestelmillä voi olla vaikeuksia luoda ajantasaisia raportteja. Talousjohtajien on luotava selkeät määritelmät, standardit ja prosessit ESG-tietojen keräämiseksi, todentamiseksi ja julkaisemiseksi. Heidän on myös sovitettava ESG-tavoitteet liiketoimintastrategiaan ja kannustimiin, mitä voidaan yksinkertaistaa FP&A-ohjelmiston avulla.

Miten Unit4 voi auttaa talousjohtajia suunnittelemaan tulevaisuutta

Yksi merkittävimmistä opetuksista talousosastoille vuonna 2024 on tarve toimia strategisesti eikä vain tukea organisaatiota. Ja että organisaation tietojen hallintaan ja strategioiden suunnitteluun käyttämät työkalut vaikuttavat siihen, kuinka hyvin ne onnistuvat.

Markkinoiden ehtojen muuttuessa jatkuvasti ja vuoden 2024 ollessa poliittinen vaalivuosi merkittävälle osalle maailman väestöä, tiedonhallinnan ja analytiikan merkitys on yhä tärkeämpi organisaatioiden tehokkuuden ja tarkkuuden parantamisessa dataan perustuvissa päätöksissä.

Talousjohtajat tarvitsevat kokonaisvaltaisen näkemyksen koko organisaatiosta. Tämä on mahdollista integroimalla ohjelmistoja, kuten ERP, HCM ja FP&A. Pilvipohjainen ohjelmistomme on suunniteltu antamaan yrityksille työkalut, joita ne tarvitsevat optimoidakseen taloudellisen tuloksen ja päästäkseen kasvuun.

Unit4 FP&A auttaa laatimaan tarkkoja ennusteita ja ennustamaan tulevaa kehitystä. Integroimalla tietoja pilveen SaaS-ratkaisujen, kuten ERP:n, HCM:n ja FP&A:n, avulla talousjohtajat saavat käyttöönsä työkaluja, jotka lisäävät joustavuutta ja parantavat päätöksentekoa.

Lisää samankaltaista sisältöä saat tilaamalla tästä uutiskirjeemme