Unit4
Blogi
Man with glasses

Mitä palveluliiketoiminnan alalla parhaimmin pärjäävät yritykset tekevät toisin kuin muut?

Julkaissut  Sam Ehnholm

Uusimman toimiala-analyysin mukaan parhaimmin pärjäävien asiantuntijapalveluorganisaatioiden Top 5 -yritykset omaksuvat uutta teknologiaa ja investoivat työntekijöihinsä enemmän luodakseen avoimemman ja yhteistyökykyisemmän yrityskulttuurin.

Tämänvuotisessa Professional Services Maturity Benchmark -raportissa vertaillaan parhaiten pärjänneiden yritysten suoriutumista muihin. Tutkimuksessa havaittiin, että huippuyritykset panostavat enemmän työntekijöihinsä mm. etujen, koulutuksen ja palkkauksen suhteen. Mitä muuta he sitten tekevät? Vastaus on yksinkertainen: omaksuvat uutta teknologiaa.

”Rekrytointi ja kykyjenhallinta on ensisijainen painopiste ja kuuma aihe kaikille palveluliiketoiminnan yrityksille”, tutkimusyhtiö Service Performance Insightin raportissa kerrotaan. ”Kiristyneillä rekrytointimarkkinoilla huippuyritykset keskittyvät entistä enemmän työnantajabrändiinsä. Organisaatiot omaksuvat uutta teknologiaa, joka auttaa niitä luomaan työpaikan uudelleen sellaiseksi paikaksi, jossa tiedon jakaminen, tiimin rakentaminen, läpinäkyvyys ja yhteistyö ovat arkipäivää.”

“SPI Research näkee uuden vuosituhannen työvoiman, jota on kasvatettu teknologialla, siirtyvän nyt vetovastuuseen.”

Uusimmassa raportissa todetaan, että verrattaessa Top 5 -yrityksiä muihin, näiden toimialansa huippusuoriutujien työntekijöistä entistä useammat suosittelisivat yritystään muille. Heidän koulutukseensa panostetaan ja he tarttuvat herkemmin uusiin urakehitysmahdollisuuksiin yrityksen sisällä.

”Jokainen Top 5-yritys korosti yrityskulttuurin merkitystä”, raportti kertoo. ”Kulttuurilla tarkoitetaan jotain muuta, kuin hienojen korulauseiden keksimistä yrityksen uudeksi missioksi. Sen on oltava ainutlaatuista ja tarpeeksi inspiroivaa, jotta yritys saa houkuteltua itselleen juuri ne oikeat konsultit ja asiakkaat.”

Parhaat organisaatiot tarjoavat enemmän taattuja koulutuspäiviä työntekijää kohti (12,7 päivää verrattuna 8,6 päivään). Niillä on lyhyempi viive uusien työntekijöiden tuottavuuteen (57 vuorokautta verrattuna 59 vuorokauteen) ja korkeampi työntekijöiden laskutettava käyttöaste (75 prosenttia verrattuna 69 prosenttiin).

Tutkimus osoittaa, että osa näiden parhaimmin menestyneiden yritysten salaisuudesta on luottaminen projektinhallinnan automatisointiin (PSA). ”He luottavat, että PSA parantaa resursointia, projektinhallintaa, ajan ja kulujen raportointia ja laskutusta, jotka johtavat korkeampiin käyttöasteisiin ja siihen, että projektit valmistuvat ajallaan.”

Lue koko tutkimus – lataa tästä vuoden 2019 PSMB -raportti.                                      

 

Sam Ehnholm

Sam Ehnholm toimii Unit4 Oy:n maajohtajana. Sam on työskennellyt toiminnanohjausjärjestelmien parissa vuodesta 2001 alkaen niin paikallisena pre-sales -konsulttina kuin alueellisen Solution Engineers-tiimin johtajana. Sam on tehnyt työtään vuosien varrella Suomen lisäksi myös UK:ssa ja Australiassa.

Seuraa minua linkedin