Unit4
Blogi

Kahdeksan palveluliiketoiminnan megatrendiä, joita et voi sivuuttaa

Julkaissut  Sam Ehnholm

Digitaalisuuden muokkaamilla uusilla markkinoilla kilpaillaan kasvavien asiakasodotusten ja käyttökokemusten viidakossa. Palveluliiketoiminnassa tämän aikakauden selviytyjiä ovat ne yritykset, jotka kykenevät vastaamaan toimialalla vallitseviin megatrendeihin.

Samalla kun pilvipalvelumaailmassa Everything as a Service (XaaS) yleistyy, ei yhdenkään yrityksen toiminta ole sujunut ilman häiriöitä.  Uutta teknologiaa on nyt omaksuttava joka vuosi entisten vuosikymmenten sijaan.

Ongelma on oikeastaan siinä, etteivät kaikki yritykset pysy tässä tahdissa mukana. Monet organisaatiot käyttävät yhä vanhentuneita toiminnanohjausjärjestelmiä ja niillä on perinteinen tapa työskennellä joustamattomien ja toisistaan irrallisten  prosessien mukaisesti.

Jaottelimme muutokset kahdeksaan megatrendiin. Ne yritykset, jotka jättävät nämä trendit huomiotta kärsivät todennäköisimmin negatiivisista seuraamuksista kilpailijoihinsa nähden – niiden työntekijät eivät ole sitoutuneita työhönsä, niiden tuottavuus on heikentynyt ja IT-kustannukset kasvaneet. Yhdessä nämä kaikki johtavat lopulta asiakastyytymättömyyteen ja jatkossa niiden on entistä hankalampi kilpailla muiden yritysten kanssa.

Kahdeksan megatrendiä

Tuoreimman XaaS -tutkimuksen mukaan kolme neljästä yrityksestä, jotka ovat muokanneet liiketoimintaansa alla listattujen trendien mukaisesti, ovat onnistuneet kasvattamaan tulostaan ja pitämään asiakkaistaan kiinni.

1. XaaSin tuomat muutokset

XaaS -ympäristö on mahdollistanut kilpailun kiristymisen: se on madaltanut esteitä, kasvattanut tilauksiin perustuvaa käyttöä, lisännnyt paikasta riippumattomuutta, sekä etä- ja keikkatöitä.

2. Uudet liiketoimintamallit

Kiristyneeseen kilpailuun vastatakseen palveluliiketoiminnan yritykset muokkaavat nyt liiketoimintamallejaan muuttuvien trendien mukaisiksi. Tämän tuloksena ollaan saatu ketterämmät prosessit, nopeammat toimitusajat, parantunut yhteistyö ja innovatiivisemmat palvelut.

3. Kasvaneet asiakasodotukset

Digitaalisempien liiketoimintamallien ansiosta palveluliiketoiminnan yritykset pystyvät nyt tarjoamaan asiakkailleen parempaa, henkilökohtaisempaa ja nopeampaa palvelua. Ja juuri tätä asiakkaat tänäpäivänä myös odottavat saavansa.

4. Sääntöjen ja vaatimusten noudattaminen digiaikana

Lakisääteisen raportoinnin on oltava yhä läpinäkyvämpää, säännöllisempää ja täsmällisempää. Tämä on tehnyt raportoinnista yhä monimutkaisempaa, integroinnit ovat entistä vaativampia ja yritysten, joilla ei ole oikeita työkaluja käytössään, on entistä hankalampi noudattaa sääntöjä ja vaatimuksia.

 5. Osaajien rekrytointi

Samalla kun XaaS on kiristänyt yleistä kilpailutilannetta,  myös osaavien asiantuntijoiden odotukset työnantajia kohtaan ovat kasvaneet. Työntekijät odottavat automaattisesti, että työnantaja tarjoaa heille markkinoiden käyttäjäystävällisimmät työkalut, jotka hyödyntävät uusinta teknologiaa.  

 6. Osaajien pysyminen yrityksen palkkalistoilla

Menestyneimmät palveluliiketoiminnan alan yritykset ovat ratkaisseet osaajapulansa lisäämällä läpinäkyvyyttä alati muuttuvaan dataan digitaalisen ERP:n kautta. Tämän tuloksena niiden laskutusasteet ovat muita paremmat ja asiakastyytyväisyys, sekä henkilöstön pysyvyys ovat balanssissa.

 7. Megajärjestelmät korvanneet mikropalvelut

IT:n rooli on määritelty uudelleen. Kaukana ovat jo ne ajat, jolloin jättiläismäiset, monopoliset järjestelmät hallitsivat ja määrittelivät yritysten liiketoimintaa. Niiden tilalle olemme saaneet alustoja ja arkkitehtuuria, jotka tarjoavat toisiinsa integroituja, yhteensopivia palveluja, jotka toimivat yhteisen infran kautta ja jotka ovat rajattomasti laajennettavissa uuden teknologian avulla.  

8. Automaatio, tekoäly ja koneoppiminen

Tekoäly ja koneoppiminen johtavat asioiden ja prosessien automatisointiin, joka tehostaa tuottavuutta. Se lisää henkilöstön ja asiakkaiden tyytyväisyyttä jokaisella toimialalla.

Tekoälystä tulee nopeampaa, kyvykkäämpää ja ja se muuttaa ohjelmistojen käytettävyyttä niin työ -kuin yksityiselämässämme. Digitaalisuus on muuttanut kilpailukenttää ja odotuksia niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin keskuudessa. Kiristyneessä kilpailussa tulevat pärjäämään ne yritykset, jotka kykenevät vastaamaan XaaSin tuomiin muuttuviin asiakas -ja henkilöstötarpeisiin.

 

LUE LISÄÄ AIHEESTA:

A new frontier for services organizations — digital opportunity or traditional working?

How can I help? The long-awaited rebranding of ERP

Organizations embracing XaaS business model changes show significant service and revenue improvements

Sam Ehnholm

Sam Ehnholm toimii Unit4 Oy:n maajohtajana. Sam on työskennellyt toiminnanohjausjärjestelmien parissa vuodesta 2001 alkaen niin paikallisena pre-sales -konsulttina kuin alueellisen Solution Engineers-tiimin johtajana. Sam on tehnyt työtään vuosien varrella Suomen lisäksi myös UK:ssa ja Australiassa.

Seuraa minua linkedin