Skip to main content
money and chart

Financiële en people planning werken samen om organisatiegroei te maximaliseren

Het vermogen van Human Resources (HR) en Financiën om samen te werken en de rol van elk team te begrijpen kan van cruciaal belang zijn voor een organisatie. HR en finance zijn in veel bedrijven twee verschillende bedrijfsonderdelen die vaak in silo's opereren. Financiën helpt middelen toe te wijzen en bij te houden om de doelstellingen van een organisatie te ondersteunen, en een evenwicht te bewaren tussen kosten en inkomsten. HR neemt mensen aan, werft ze aan en motiveert ze om die doelen te bereiken. Dit deel van HR is vaak de grootste kostenpost van een organisatie. Hoewel het twee verschillende operaties zijn, is het essentieel dat ze effectief samenwerken, want zonder samenwerking is het moeilijk voor die verschillende operaties om de doelstellingen van de organisatie volledig en effectief te ondersteunen.

De argumenten voor een geïntegreerde personeelsplanning

Hoewel traditionele financiële en personeelsplanningsprocessen vertrouwd zijn en soms worden gebruikt om jaar- of kwartaalplannen op te stellen, volstaat deze statische aanpak niet langer in onze onzekere economische omgeving. Wanneer HR en financiën beide handmatige spreadsheets gebruiken of verouderde oude IT-systemen die niet goed integreren, worden samenwerking, nauwkeurigheid en zichtbaarheid extreem moeilijk. Handmatige, bewerkelijke taken, verouderde en vaak onvolledige gegevens en gefragmenteerde communicatie en besluitvorming tussen afdelingen resulteren in grillige planning, besluitvorming in silo's en verkeerd afgestemde doelen en prioriteiten.

Bedrijfsleiders moeten voortdurend zoeken naar nieuwe manieren om hun middelen te benutten. Met zoveel te begrijpen gegevens kan het tijdrovend en uitdagend zijn om de juiste informatie productief te verwerken. Een geïntegreerde softwareoplossing voor financiële planning zoals Unit4 FP&A (financiële planning en analyse) bestrijkt alle aspecten van de planning en geeft een duidelijk overzicht van de werkelijke cijfers, evenals prognosemogelijkheden, analyses en rapportage op maat voor verschillende doelgroepen. Het biedt een flexibele, geïntegreerde aanpak voor alle financiële planningsbehoeften van een organisatie, of het nu gaat om het plannen van de cashflow, het beheren van operationele budgetten of het voorspellen van omzet, kosten en inkomsten. Het biedt geïntegreerde P&L-, balans- en cashflowgegevens, een geïntegreerd overzicht van de werkelijke resultaten, middellange- en langetermijnplanning en -prognoses, en maakt multidimensionale weergaven mogelijk - op basis van regio's, producten of klanten.

Zo'n single source of truth die uit de FP&A-oplossing komt, moet uitstekend geïntegreerd zijn met het ERP-systeem. Dit zorgt ervoor dat de actuele gegevens van finance en HR altijd gesynchroniseerd zijn met het FP&A-systeem. Wanneer men naar de toekomst kijkt, zijn de FP&A-mogelijkheden om op verschillende granulatieniveaus te plannen van cruciaal belang voor HR. Sommige organisaties kunnen op een meer geaggregeerd niveau plannen, bijvoorbeeld per kostenplaats. Zij kunnen de ontwikkeling van FTE's (full-time equivalents) plannen en gemiddelde kosten per FTE toepassen. Voor andere organisaties is het belangrijk om expliciet individuele FTE's te plannen en vervolgens het aanwervingsproces en de kosten voor die individuele werknemers bij te houden.

Combineer dit met mogelijkheden voor human capital management (HCM), en organisaties kunnen hun personeelsprocessen optimaliseren, hun salarisadministratie vereenvoudigen en nauwkeuriger maken, en de productiviteit, betrokkenheid en groei van hun talent stimuleren. Het startpunt van de planning is altijd een zeer duidelijk beeld van de huidige HR-situatie. Hier is het PPA-model (people planning and analytics) van Unit4 FP&A voor personeelsplanning een grote hulp, omdat het potentiële gebieden laat zien waar investeringen en nieuwe teams nodig kunnen zijn.

Een geïntegreerd ecosysteem als dit helpt organisaties om beter geïnformeerde beslissingen te nemen door personeelsgegevens en financiën te verenigen. Het helpt organisaties te begrijpen hoe het bereiken van de juiste mix van mensen waarde kan opleveren en de financiële prestaties kan verbeteren. HR-leiders zullen belangrijke KPI's kunnen beoordelen die zorgen voor een zinvollere beleving van mensen, zoals salaris, dienstverband, vaardigheden, diversiteit en regionaal evenwicht. Dit integreert financiële en HR-gegevens om een volledig beeld te krijgen van de prestaties van de organisatie en hoe mensen en teams deze beïnvloeden.

Wendbaarheid en geïntegreerde planning

Het maken van personeelsplannen die jouw organisatie helpen wendbaar en effectief te blijven, zelfs in perioden van extreme onzekerheid, is de sleutel tot overleving en groei. Met wendbaarheid kunnen organisaties op koers blijven. HR- en financiële leiders die in silo's werken en niet op elkaar zijn afgestemd, moeten overstappen van tactische planning naar een meer strategische personeelsplanning die de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plaats zet. Geïntegreerde personeelsplanning stelt hen in staat plannen te maken in samenhang met andere belangrijke bedrijfsdoelstellingen, van bedrijfsstrategie tot financiën, bedrijfsvoering, afdelingsbudgetten en prognoses. Zo ontstaat een uitgebreid en dynamisch personeelsplan dat synchroon loopt met de strategische doelstellingen van de organisatie.

Geïntegreerde scenariomanagementplanning

Scenario management planning wordt in FP&A gebruikt om organisaties door aanzienlijke onzekerheid te loodsen, waarbij verschillende paden van mogelijkheden worden overwogen. Ondanks de beste pogingen zullen prognoses inherente fouten bevatten; de werkelijke resultaten zullen afwijken van de cijfers die organisaties hadden voorzien te treffen. Om bij verandering vooruitziend en wendbaar te blijven, kunnen organisaties een toekomstige realiteit creëren voordat de toekomstige realiteit zich voordoet.  Omstandigheden veranderen, dus in plaats van simpelweg mogelijke scenario's uit te werken, is het verstandig te simuleren hoe veranderende aannames en drijfveren bepaalde resultaten kunnen beïnvloeden. Hierdoor kan de organisatie overwegen hoe de richting van het bedrijf kan veranderen.

Door de lopende prestaties te volgen, wordt duidelijk of het waarschijnlijk is dat een van deze scenario's zal uitkomen. Wanneer het bedrijf weet hoe het ervoor staat ten opzichte van de verwachtingen, kan het de scenario's bijstellen en bijstellen. De meest bekwame en succesvolle bedrijven kunnen hun scenarioplanningsmodel in real time bijstellen wanneer de omstandigheden een verandering teweegbrengen.

Laten we een voorbeeld bekijken: Mensen maximaal plannen met Unit4 'Compensation Simulation' functionaliteit

Verschillende versies van salariswijzigingen kunnen worden bekeken met behulp van de 'Compensation Simulation' functionaliteit binnen Unit4 HCM. Het maakt de selectie van parameters mogelijk, bijvoorbeeld salarisverhoging %/£ zoals best/worst-case scenario, en kan worden gemodelleerd voor verschillende afdelingen en FTE's. Het maakt handmatige overschrijvingen mogelijk en HR-managers kunnen referentiesalarissen laden met behulp van gegevens van derden als basislijn. Met één klik krijg je toegang tot de HR-stamgegevens in het systeem, en na de simulatie kunnen de definitieve waarden worden geüpload naar Unit4 Compensation Planning als suggesties voor het eigenlijke salarisherzieningsproces.

Met deze simulatie met Unit4 FP&A kan een organisatie bepalen hoeveel budget voor verschillende scenario's nodig is voor salarisverhogingen. Deze gegevens kunnen vervolgens de basis vormen voor een bestuursbesluit over hoeveel geld er aan salarisverhogingen kan worden besteed. Vervolgens begint het proces in Unit4 Compensation Planning met het daadwerkelijk toekennen van verhogingen door de managers aan de individuele medewerkers.

De ruwe HR-gegevens worden uit het ERP/HCM-systeem gehaald, waardoor gebruiksvriendelijke dashboarding, visualisaties en multidimensionale of ad-hocanalyses mogelijk zijn. Het gebruik van FP&A helpt dan om een effectief overzicht te geven van historische gegevens om toekomstige planning te informeren met behulp van de reisfunctie. Compensation Planning is een kernfunctionaliteit van HCM voor het plannen, toewijzen en communiceren van beloningsbeslissingen. Het komt goed van pas in onzekere economische tijden, zoals de huidige crisis rond de kosten van levensonderhoud die alle werknemers treft, de hoge inflatie en het grote personeelsverloop. Het stelt organisaties in staat flexibeler te handelen en sneller te reageren op onzekere tijden.

In combinatie met andere bedrijfskosten, zoals energie en onroerend goed, geeft het een meer holistisch beeld en stelt het organisaties in staat om flexibel te blijven in hun dienstverlening door hun personeelsbehoefte op peil te houden.

Hoe kan Unit4 jouw organisatie helpen?

Onze bedrijfsoplossingen van de volgende generatie maken veel van 's werelds meest mensgerichte organisaties in het middensegment mogelijk. Ons state-of-the-art cloud platform, ERPx, brengt de mogelijkheden van Financials, Procurement, Project Management, HR en FP&A samen op een uniform cloud platform dat real-time informatie deelt en is ontworpen met een krachtige, mensgerichte aanpak, zodat medewerkers kunnen profiteren van beter inzicht en effectiever en steeds meer betrokken worden. Het ondersteunt snelle en voortdurende veranderingen en biedt klanten op schaal de juiste tools om de processen in hun organisatie te verenigen en hun mensen te verbinden.

Je kan onze reeks software oplossingen hier bekijken.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte