Overslaan en naar de inhoud gaan
Home
balance sheet

FP&A en balansanalyse kunnen strategische groei stimuleren en financiële teams tijd besparen

Balansen zijn cruciale documenten waarmee financiële managers op de hoogte blijven van de financiële positie van een organisatie. Ze vormen een momentopname van de financiële gegevens op een bepaalde datum en helpen financiële trends van een organisatie te identificeren. Met name wat betreft de relaties met belanghebbenden zoals banken, investeerders, klanten en leveranciers. Een balans kan nodig zijn voor fiscale, juridische of wettelijke doeleinden en kan worden gebruikt om financiële managers te helpen bij het monitoren van de activa, verplichtingen en eigen vermogen van een bedrijf. 

De informatie in een balans wordt meestal georganiseerd volgens de volgende vergelijking: Activa = Verplichtingen + Eigen Vermogen. Een balans moet altijd in evenwicht zijn. Activa moeten altijd gelijk zijn aan verplichtingen plus eigen vermogen. Eigen vermogen moet altijd gelijk zijn aan activa minus verplichtingen. Verplichtingen moeten altijd gelijk zijn aan activa minus eigen vermogen. 

Wat is strategische groei? 

Strategische groei is opzettelijke groei. Een groeistrategie is het plan van een organisatie om huidige en toekomstige uitdagingen aan te pakken en haar doelen voor uitbreiding te verwezenlijken. Doelen voor groeistrategie kunnen onder meer het vergroten van marktaandeel en omzet, het verwerven van activa en het verbeteren van de producten of diensten van de organisatie omvatten.  

De belangrijkste soorten groeistrategieën zijn uitbreiding, verticale integratie, diversificatie, fusie, overname en joint venture.   

Click to read FP&A product brochure (NL) (gated)

Dus, hoe kan een balansanalyse strategische groei bevorderen? 

Wanneer balansen worden geanalyseerd, kunnen de gegevens worden gebruikt door om effectievere organisatiestrategieën te ontwikkelen en processen aan te passen om organisatiedoelen beter te bereiken.  

Een balans is altijd gebaseerd op historische gegevens, en hoewel investeerders en belanghebbenden de gegevens van een balans kunnen gebruiken om toekomstige prestaties te voorspellen, garandeert eerdere prestatie niet noodzakelijkerwijs toekomstige resultaten, vooral in de onzekere wereld van vandaag. De datum op de balans van een bedrijf is een van de belangrijkste voor financiële teams, bedrijfsleiders, regelgevers of potentiële investeerders om te begrijpen, zodat ze weten of een bedrijf worstelt of gedijt.  

Er zijn meerdere strategieën en tactieken die bijdragen aan de groei van een bedrijf, maar een belangrijke eerste stap is het begrijpen van de groeimogelijkheden van een organisatie. De balans kan deze informatie verstrekken. De relatie tussen de activa van het bedrijf en de omzet wordt activa-omzet genoemd. Activa-omzet meet de dollars aan omzet die worden gegenereerd voor elke euro aan geïnvesteerde activa. Het vermogen om meer omzet te genereren is rechtstreeks gerelateerd aan het niveau van activa.  

Een hefboomwerking beïnvloedt ook het vermogen van een bedrijf om de omzet te vergroten. De financiële hefboom is het totaal van verplichtingen en eigen vermogen dat de activa van het bedrijf financiert. Hefboomwerking meet hoeveel euro’s aan activa een bedrijf controleert voor elke euro aan eigen vermogen die is geïnvesteerd. Met de juiste mix van eigen vermogen en verplichtingen kan een organisatie haar vermogen om activa te verwerven maximaliseren, wat leidt tot een verhoging van de omzet. Te veel hefboomwerking kan roekeloos zijn, maar te weinig hefboomwerking kan ook slecht zijn omdat dit impliceert dat een bedrijf mogelijk niet het meest efficiënte gebruik maakt van zijn eigen vermogen.  

Hoewel noch activa-omzet noch hefboomwerking tot de kern van de zaak komen om strategische groei te stimuleren, kunnen ze wel aangeven of een organisatie het potentieel heeft om te groeien en of ze het meeste halen uit hun investeringen in activa en eigen vermogen.  

Financiële planning en analyse en strategische groei  

Softwareoplossingen voor financiële planning en analyse (FP&A) omvatten alle aspecten van planning en geven organisaties een duidelijk overzicht van hun werkelijke cijfers, evenals mogelijkheden voor prognoses, analyses en rapportage die zijn aangepast aan verschillende doelgroepen. De juiste FP&A-oplossing zal de planning en prognose versnellen en geïntegreerde resultaten- en verliesrekening, balans en kasstroomgegevens bevatten, waardoor een geïntegreerd overzicht van feitelijke cijfers, middellange en lange termijn planning en prognoses ontstaat.  

FP&A groeit steeds verder dan zijn oorsprong als discipline, en de recente versnelling van digitalisering heeft FP&A de mogelijkheid gegeven om te plannen met gegevens die afkomstig zijn van de hele organisatie, in plaats van alleen de financiële afdeling. Financiële teams maken een verschuiving in hun kerncompetenties mee, van het registreren en evalueren van data naar een veelzijdige discipline en strategische business partners die zich richten op bedrijfsbesluitvorming.  

FP&A wordt snel van centraal belang bij het bevorderen van organisatiestrategie op grote schaal. De juiste FP&A oplossing helpt:  

  • De cijfers eenvoudig delen en interpreteren door gebruik te maken van grafische visualisaties en dashboards. 
  • Grotere deelname mogelijk maken in de planning in de hele organisatie. 
  • Zich richten op de belangrijke aspecten van financiële planning en analyse. 
  • De cijfers vertrouwen door alle zakelijke gegevens in één geïntegreerd financieel plan te brengen. 
  • De snelheid en kwaliteit van het budgetteringsproces verhogen. 
  • Aanzienlijke tijdsbesparingen realiseren tijdens planningscycli en snellere gegevensverwerking mogelijk maken. 
  • Een transparant overzicht krijgen van de voortgang en resultaten van alle planningscycli. 
  • Reageren op verandering en onzekerheid door verschillende scenario's te simuleren. 

Hoe Unit4 jouw organisatie kan helpen  

Onze intelligente FP&A-softwareoplossingen stellen financiele teams in staat om meer tijd te besteden aan het leveren van inzichten en waardecreatie voor het bedrijf. We helpen cijfers dieper te begrijpen en die inzichten om te zetten in actie voor betere bedrijfsresultaten. Hiermee kun je de kracht van volledig afgestemde teams en de intelligente FP&A-software van Unit4 benutten om succes te behalen.  

Onze oplossingen helpen je door geautomatiseerde, door AI geïnfundeerde financiële planning en analyse, budgetbeheer en financiële prognoses te combineren met zeer interactieve dashboards en krachtige, vooraf geconfigureerde modellen.  

Onze cloudoplossing voor FP&A-software geeft medewerkers betere, snellere manieren om de cijfers te benutten - door slimmer te plannen, budgetteren, prognosticeren, rapporteren, visualiseren en analyseren. Je organisatie kan een flexibele, geïntegreerde aanpak volgen voor al je financiële planningsbehoeften, of het nu gaat om het plannen van kasstromen, het beheren van operationele budgetten of het voorspellen van omzet, kosten en inkomsten.  

Organisaties kunnen hun bedrijfsvoering beter beheren met toonaangevende software voor financiële planning en analyse (FP&A), Enterprise Resource Planning (ERP) en Human Capital Management (HCM). 

Bekijk hier meer informatie over de Unit4 People Experience-suite.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte