Unit4

Unit4 Business World –
pilvipohjainen ERP-ratkaisu palvelualan tarpeisiin

Unit4 Business World on palvelualan yrityksille rakennettu toiminnanohjausjärjestelmä (ERP). Se koostuu täysin integroidusta sarjasta yrityssovelluksia, jotka parantavat ihmisten päivittäistä työelämää automatisoimalla hallinnollisia tehtäviä. Rutiininomaisten ja aikaavievien tehtävien vähentyessä käyttäjät voivat keskittyä merkityksellisempään ja kehittävämpään työhön. Business World on helppokäyttöinen ohjelmisto, joka mukautuu joustavasti muuttuvan liiketoiminnan tarpeisiin. Ratkaisu edesauttaa taloushallinnon läpinäkyvyyttä ja sen ylläpito on edullisempaa verrattuna perinteisiin, tuotantopainotteisiin ERP-järjestelmiin.

Miksi?

Elämme nopean teknologisen kehityksen ja jatkuvien liiketoimintamuutosten aikakaudella. Asiakasodotukset ovat korkeammalla kuin koskaan. Samalla tavat, joilla olemme tottuneet toimimaan liike-elämässä ja kilpailemaan toisiamme vastaan, ovat kääntyneet ylösalaisin. Yksi asia kuitenkin on ja pysyy: palvelulähtöisten yritysten menestyksen takana ovat niiden työntekijät. ERP-ratkaisun on annettava henkilöstön keskittyä oleelliseen, jotta heistä tulee tuottavampia.

Miten?

Unit4 Business World auttaa työntekijöitä vähentämään rutiininomaisiin työtehtäviin hukattua aikaa ja tarttumaan uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin helpommin.

Ratkaisuun sisältyvät:
Taloushallinto | Hankinnat | Projektinhallinta
HR & palkat | Kenttähuolto

Mitä?

Business Worldin ansiosta työntekijät ovat tuottavampia, luovempia, sitoutuneempia ja työssään menestyneempiä. Best-practice-ohjautuvat, automatisoidut prosessit parantavat yritysten tuottavuutta, täsmällisyyttä ja johdonmukaisuutta. Uusi teknologia ja fiksumpi datankäsittely tarjoavat uusia tapoja monimutkaisten ongelmien ratkaisuun. Lisäksi ajantasaisen tiedon ansiosta työntekijät tekevät viisaampia suunnitelmia ja päätöksiä kuin koskaan ennen.

Case Motiva

Kestävää kehitystä edistävä kotimainen asiantuntijapalveluyritys Motiva otti askeleen eteenpäin toiminnanohjauksessaan.

Cranfield University logo

 

“Olemme onnistuneet korvaamaan kolme erillistä järjestelmää yhdellä kokonaisratkaisulla. Unit4 antaa mahdollisuuden liiketoimintamme kehittämiselle myös tulevaisuudessa.”

Minna Malkki, talousjohtaja

 

Lue Motivan koko tarina

Matka muutokseen

Suomessa 65 henkilöä työllistävä asiantuntija- ja palveluyritys Motiva tuottaa ja myy asiantuntijapalveluja resurssitehokkuuden lisäämiseksi ja kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Yritys aikoo laajentaa toimintaansa kestävän kehityksen alueilla ja tämän tueksi tarvitaan toiminnanohjausjärjestelmää, joka on joustava ja skaalautuva.

Tavoitteena selkeämpi näkymä liiketoimintaan

Yritys halusi ennen kaikkea yhtenäisen järjestelmän, jolla päästäisiin eroon monimutkaisista integraatioista ja ylimääräisistä siirtoajoista kolmen erillisen järjestelmän välillä. Erityinen pullonkaula liiketoiminnassa oli ajantasaisen tiedon puute ja se, ettei tietoon päässyt käsiksi mistä tai milloin tahansa.

Unit4:n tuomat hyödyt Motivalle

Nykyään tieto pysyy kasassa, siihen pääsee käsiksi heti ja Motiva voi luottaa siihen, että tieto on oikeaa ja ajantasaista.

Projektijohdolla on selkeä näkymä projektilaskuihin, kuluihin, tunteihin ja projektihenkilöstön käytettävyyteen. Myös resurssienhallinta on suoraviivaisempaa kuin ennen.

Unit4:n myötä Motiva otti kirjanpidon itselleen haltuun, eikä tarvitse ulkoista tilitoimistoa avukseen. Liiketoiminnasta on saatavilla koko ajan ajantasaista tulostietoa.

Mini-demo

Katso lyhyt videomme, josta saat esimakua siitä, mitä kaikkea Unit4 Business World voi liiketoiminnallesi tehdä tai ota meihin yhteyttä, niin saat oman henkilökohtaisen demon!