Skip to main content

Unit4 HCM -ohjelmisto
palkanlaskennan hallintaa varten

Ydinhenkilöstöhallinnan kuvakkeet: ihmiset, raportti, raha

Yksinkertaista palkanlaskentaprosessia

Unit4 Human Capital Management (HCM) -ohjelmiston aikaa säästävät, itseohjautuvat palkkahallinto-ominaisuudet on suunniteltu synkronoimaan henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan tiedot, joten tietoja ei tarvitse syöttää manuaalisesti. Sen sijaan prosesseja voidaan ketteröittää ja yksinkertaistaa, tietojen päällekkäisyyttä ja virheitä välttää sekä säästää merkittävästi aikaa palkanlaskennassa ja tarkastuksissa.

Lataa yleiskatsaus ominaisuuksista

Tärkeimmät ominaisuudet

Kuvakaappaus Unit4 HCM -ohjelmiston palkanlaskentamoduulin raportointiominaisuuksista

Luo hyödyllisiä raportteja

Kaikkien käytettävissä olevien palkanlaskentatietojen – tämänhetkisten, menneiden ja tulevien – avulla voi helposti suorittaa yksityiskohtaisen kustannusanalyysin ja luoda tarpeen mukaisia raportteja. Valmistaudu tekemään parempia päätöksiä, jotka ohjaavat organisaatiosi tulevaisuutta.

Chattaa tai varaa esittely

 

 

 

.

Hoida palkanlaskentaa maailmanlaajuisesti

Unit4 tukee Yhdysvaltojen, Kanadan, Yhdistyneen kuningaskunnan, Ruotsin, Norjan ja Australian palkanlaskentaprosesseja. Jos yrityksellä on työntekijöitä muualla, voimme helposti integroida minkä tahansa paikallisen palveluntarjoajan kanssa.

  • Työajanseuranta ja poissaolot: tuodaan automaattisesti palkanlaskentajärjestelmään, jolloin monimutkaista integraatiota ei tarvita ja tiedot ovat yhdenmukaisia.
  • Kulut: siirretään, kaikki verot lasketaan ja vähennetään ja kulut maksetaan sitten palkanlaskennan kautta.
  • Taloustiedot: tietoa ei tarvitse tuoda, kaikki palkanlaskennan tiedot ovat saatavilla, mukaan lukien usean työpaikan, oikeushenkilön ja usean kustannuspaikan tiedot, jotka näkyvät pääkirjanpidossa.
  • Toimialan huomiointi: tukee toimialakohtaisia palkanlaskentavaatimuksia, esim. eläkkeet.
Kuvakaappaus Unit4 HCM -ohjelmiston ominaisuuksista eri oikeushenkilöiden kanssa työskenneltäessä

Tue yhteispalveluja

Suorita yhden asiakkaan alla useiden eri oikeushenkilöiden palkanlaskenta ja anna työntekijöille mahdollisuus liikkua saumattomasti liiketoimintayksiköiden välillä noudattaen samalla paikallisia vero- ja sääntelyvaatimuksia, mukaan lukien raportointi.

Chattaa tai varaa esittely

 

 

 

Luo paremmat työskentelytavat

  • Joustava moottori: mahdollistaa rajoittamattomat ylimääräiset palkanlaskenta-ajot/peruutukset ja monimutkaiset laskelmat kuten vähennykset, muuttuvat palkat, työsuhde-edut ja työehtosopimukset.

  • Täysin räätälöitävissä: räätälöi palkanlaskenta organisaatiosi tarpeiden mukaan ja muokkaa sitä luodaksesi eri palkkarakenteita.

  • Saumaton tietojen integrointiyhdistä tiedot henkilöstöosastolta, pääkirjanpidosta, kuluista ja projektista, vähentääksesi hallintokustannuksia, parantaaksesi tehokkuutta sekä noudattaaksesi paikallista lainsäädäntöä.

  • Keskitetty työntekijätietue: työajanseurantaan, poissaolojen hallintaan, kuluihin ja työntekijätietoihin käytetään yhtä päivämäärän ohjaamaa tietuetta, minkä ansiosta aiempia muutoksia on helppo tarkastella.

  • Muokkaa palkkalaskelmia helposti: Palkanlaskennan hallinnoijat voivat helposti muuttaa palkkalaskelmalla näkyviä osia, jotka tallennetaan ja joita käytetään työsuhdeportaalin kautta.

Ihmisiä palvelevien organisaatioiden luotettu maailmanlaajuisesti

hoople
dpd
europabank
Keyrus logo

Lisämateriaalit

Tutustu muihin ohjelmistoratkaisuihimme
Silmäkuvake vaaleanvioletilla taustalla
Lue, miten tuemme toimialaasi
Ylöspäin osoittava trendinuolikuvake vaaleanvioletilla taustalla

Keskustellaanpa siitä, mitä People Experience merkitsee sinulle.

Pyydä henkilökohtainen esittely toimialaan perehtyneeltä asiantuntijaltamme.