Overslaan en naar de inhoud gaan
business woman

De business case voor versnelde verandering

van  december 28, 2022 | 3 min leestijd

Business Future Index 2022: De grote versnelling

Toen de wereld in 2020 zijn deuren sloot, stonden bedrijven voor een keuze: hopen op het beste of de uitdaging aangaan om zich een weg uit de onzekerheid te innoveren.

Degenen die de sprong waagden hebben een grote mate van versnelling ervaren op gebieden die anders maanden of jaren onveranderd zouden zijn gebleven, met een enorme, positieve impact op organisaties en hun mensen.

Maar er zijn een aantal bedrijven die zich niet genoeg hebben aangepast. Dankzij deze vertraging in het investeren in belangrijke gebieden lopen deze organisaties het gevaar achterop te raken.

Organisaties mogen niet zelfgenoegzaam worden.; Degenen die een versnelde groei hebben doorgemaakt, moeten op hun inspanningen voortbouwen en degenen die deze versnellingen niet hebben toegepast, moeten dat snel gaan doen.

In de 2022 Business Future Index van Unit4 hebben we de impact en voordelen van versnelling onderzocht en wat die betekenen voor organisaties. In dit artikel concentreren we ons op één gebied: het eindresultaat en hoe versnelling positieve veranderingen teweegbrengt in de prestaties van organisaties.

Wat is de Business Future Index?

De Unit4 Business Future Index onderzoekt hoe 3.450 professionele respondenten (medewerkers en leidinggevenden) uit 12 wereldwijde markten en alle sectoren, de prestaties van hun bedrijf tussen 2021 en 2022 beschouwen: in termen van de winst, bedrijfsstrategieën en -prioriteiten, invoering van technologie, de impact van ESG en personeelsstrategieën.

We hopen dat onze bevindingen je zullen helpen een duidelijker beeld te vormen van hoe jouw organisatie zich verhoudt tot haar concurrenten in haar vooruitgang en reactie op de 'grote versnelling'. Daardoor zul je de voordelen van verandering begrijpen, de kosten van achteroverleunen en de belangrijkste belemmeringen voor verdere evolutie.

Het effect van versnelling op je winst

Crisis is een motor voor versnelling en de coronapandemie is een duidelijke motor geweest voor ongekende verandering, die de apathie die tot dan toe bij organisaties heerste, heeft doorbroken.

Als reactie op de pandemie melden meer dan negen op de tien organisaties dat ze een grote versnelling hebben gezien op het gebied van:

  • Digitale transformatie (waaronder overgang naar de cloud, toenemend gebruik van onlinetools en invoering van zelfbedieningstools)
  • Flexibel werken en thuiswerken
  • Uitrol van interne software en hulpmiddelen om zowel de productiviteit als de medewerkerservaring te bevorderen
  • Uitrol van nieuwe producten en diensten
  • Veranderingen in cyberbeveiligingspraktijken, -strategieën en -architectuur

En slechts 7% beweert dat ze geen versnelling hebben gezien in een bedrijfsonderdeel als reactie op de pandemie.

Een van de grootste verschuivingen is die naar digitale transformatie en flexibele werkmethoden geweest. Dit heeft organisaties geholpen een hoge kwaliteit van dienstverlening te leveren en tegelijkertijd hun mensen veilig te houden.

Versnelling betekent zichtbare verbeteringen in de cijfers…

De bedrijfsprestaties verbeteren van jaar tot jaar, waarbij veel organisaties de crisis goed doorstaan en in 2022 steeds sterker worden.

Meer dan de helft van onze respondenten meldt dat ze hun doelstellingen voor het jaar overtreffen, tegenover 34% in 2021. Bovendien meldde 51% van de ondervraagden in 2021 dat de winstverwachtingen in de afgelopen drie jaar werden overtroffen, die in 2022 zijn gestegen tot 60%.

Naast prestatiewinst is ook de volharding die organisaties hebben getoond in onzekere tijden verbeterd op jaarbasis. In 2021 meldde 63% van de organisaties dat hun vermogen om veerkracht te tonen (en te blijven presteren bij tegenslag) goed was. In 2022 is dit gestegen naar 67%.

… maar ondanks de grote positieve veranderingen is het belangrijk ervoor te zorgen dat mensen de voordelen ervaren

Hoewel aanpassing aan werken op afstand of nieuwe technologie waarschijnlijk tijd heeft gekost, zijn de eindresultaten grotendeels positief geweest. Voor ongeveer driekwart van de respondenten hebben deze versnellingen geleid tot een beter welzijn (74%), betere teamsamenwerking (73%) en een betere eindgebruikers-/klantervaring (72%).

Maar de leidinggevenden denken dit eerder dan de medewerkers zelf, wat suggereert dat er nog wat losse eindjes aan elkaar geknoopt moeten worden. Op de drie hierboven genoemde gebieden is er een verschil van 12-14% tussen de perceptie van de verbeteringen door de werkgever en de werknemer.

Wat betekent dit? Dat hulpmiddelen voor samenwerking en werken op afstand weliswaar van vitaal belang zijn om de productiviteit en prestaties te verbeteren, maar dat ze op zichzelf misschien niet genoeg zijn. Het is even belangrijk om te investeren in het digitaliseren van betrokkenheidstools, om een volledig beeld te krijgen van de reacties van je mensen op de grote veranderingen.

Wil je meer weten?

Er is nog veel meer hierover te zeggen. Bekijk hier ons nieuwe interactieve e-book voor een volledig overzicht van de bevindingen van het Business Future Index-onderzoek van dit jaar, inclusief de gevolgen van versnelling voor ESG, talentstrategie en het gebruik van technologie, en de stappen die je kunt nemen om ervoor te zorgen dat jouw organisatie niet achterblijft.

Sign up to see more like this