Skip to main content
business woman holding tablet

Business Future Index 2022 Unit4: Crisis leidt tot meer IT-‘noodstrategieën’, maar grootschalige toepassing blijft uit

van  december 21, 2022 | 3 min leestijd

 

Bijna 90% van de bedrijven heeft het moeilijk om juiste voorspellingen te doen en meer dan een derde heeft nieuwe technologie nodig om talentwerving te verbeteren

 

Londen, VK, 13 december 2022 Unit4, toonaangevend in cloud-applicaties voor mid-market dienstenorganisaties, maakte vandaag de bevindingen op het vlak van technologische toepassing bekend van zijn tweede jaarlijkse Business Future Index.

Op 12 markten wereldwijd werden 3.450 respondenten bevraagd om te begrijpen in welke mate veranderingen op het vlak van people management, beleid en technologie de afgelopen 12 maanden zijn versneld. De Index toonde aan dat technologische tools tot verbeteringen hebben geleid op het vlak van samenwerking, productiviteit en welzijn. Er zijn echter ook diverse punten van inconsistentie aan het licht gekomen, aangezien minder dan 50% van de respondenten heeft gekozen voor een grootschalige toepassing van technologieën van de volgende generatie, wat erop wijst dat er aanzienlijke ruimte voor verbetering is.

Belangrijkste bevindingen

 • Weinig voorbeelden van grootschalige toepassing: Terwijl acht op de tien wereldwijde respondenten zeggen dat ze in zekere mate zijn overgestapt op gegevensbeheer, rapportagetools in real time of migratie naar de cloud, heeft over de hele linie minder dan de helft een grootschalige toepassing doorgevoerd.
  • Grootschalige toepassing van gegevensbeheertools: 45%
  • Grootschalige toepassing van cloudmigratie: 44%
  • Grootschalige toepassing van rapportagetools in real time: 40%
  • Grootschalige toepassing van workflowautomatisering: 37%
  • Grootschalige toepassing van AI/machinelearning: 32%
 • Financieel beheer heeft een klap gekregen: Wereldwijd zegt 87% van de respondenten dat ze geconfronteerd worden met uitdagingen met de processen die aan de basis liggen van het financieel beheer. Meer dan de helft (52%) zegt meer te zullen investeren in technologie.
 • Verouderde systemen hebben voorspelling belemmerd: De meeste respondenten maken zich zorgen over voorspellingen, maar organisaties in de publieke sector (37%) en het onderwijs (39%) zeggen vaker dat verouderde systemen een impact hebben op hun vermogen om doeltreffend te voorspellen.
 • Rol van technologie genoemd als sleutel tot talentstrategie: 37% zegt dat een ruimer gebruik van up-to-date technologie cruciaal is om talent aan te trekken en te behouden, terwijl 17% zegt dat verouderde technologie een hinderpaal is om talentvolle mensen aan te trekken en te behouden.

Snellere toepassing van IT tijdens pandemie

Uit de Index blijkt dat degenen die het afgelopen jaar hebben geïnvesteerd in technologie, zoals workflowautomatisering en rapportage in real time, tastbare voordelen hebben vastgesteld voor hun organisatie. Zo kunnen werknemers beter samenwerken, productiever zijn en een beter evenwicht tussen werk en privéleven bereiken. Dit werd ondersteund door de invoering van interne software en tools om de productiviteit en de ervaring van de werknemers te verbeteren. De hoogste versnelling zien we in Denemarken (58%) in vergelijking met de andere markten, en de laagste in het VK (39%). Er was ook meer aandacht voor cyberbeveiligingsstrategieën om werknemers- en bedrijfsgegevens te beschermen, een aspect dat op het snelste tempo werd ingevoerd in Singapore, maar veel minder snel in de VS (27%), Duitsland (26%) en het VK (21%).

Financiële prestaties onder de loep tijdens een crisis

De prestaties van financiële systemen worden tijdens een crisis altijd scherper in de gaten gehouden en dat was het afgelopen jaar niet anders. Hoewel financiële beheersprocessen volgens de respondenten niet snel en flexibel genoeg zijn en deze processen ook geen toegang bieden tot realtimegegevens en moeite hebben met verouderde systemen, wordt technologie beschouwd als een manier om de prestaties te verbeteren. Meer dan de helft (52%) is van plan meer te investeren in technologie, terwijl 48% prioriteit zal geven aan meer automatisering en vaardigheidstraining om het financieel beheer te verbeteren. Om de uitdagingen rond voorspelling aan te pakken, is een combinatie van technologie, mensen en processtrategieën nodig. Als beste oplossingen voor betere voorspellingen werden aangehaald:

 • Betere communicatie tussen teams: 53%
 • Betere voorbereiding op verschillende scenario’s: 52%
 • Investeringen in voorspellingstechnologie: 51%
 • Verbetering van de toegang tot realtimegegevens: 47%
 • Een consolidatie van afzonderlijke datasets: 45%

Overstap van noodstrategieën naar holistische IT-strategieën

“Het is zeker niet verrassend dat veel organisaties de voorbije 12 maanden een kritische blik hebben geworpen op hun financiën en de bijbehorende systemen, in een poging om de gevolgen van de pandemie het hoofd te bieden”, aldus Mike Ettling, CEO, Unit4. “Dit bevestigt de centrale rol die het kantoor van de CFO speelt tijdens een crisis en waarom het zo belangrijk is dat financiële systemen flexibel en responsief genoeg zijn om te reageren op onzekere economische en sociale omstandigheden. Nu moeten organisaties overstappen van de ‘noodfase’ naar meer holistische IT-strategieën waarbij ze technologie een nog grotere plaats moeten geven om zo de processen te verbeteren, want dit zal uiteindelijk alle werknemers en klanten ten goede komen.”

De bevindingen in de Business Future Index 2022 suggereren dat IT-strategieën tijdens de pandemie zeer gericht zijn geweest, wat geleid heeft tot de versnelde toepassing van technologie om onmiddellijke uitdagingen aan te gaan. De wereldeconomie gaat nu een onvoorspelbare economische en geopolitieke tijd tegemoet. Daarom moeten organisaties leren van de successen van versnelde verandering om de voordelen algemeen te verspreiden naar processen en medewerkers. Nu moeten ze overschakelen van gerichte benaderingen naar meer holistische IT-strategieën en inzien hoe cloudmigratie, gegevensbeheer, rapportagetools in real time, workflowautomatisering en AI/machinelearning kunnen worden gebruikt om waarde te creëren.

 

Bijkomende resources

 • Een kopie van het volledige rapport is op aanvraag beschikbaar
 • De bijbehorende infographics bij het rapport kunnen hier worden gedownload

Methodologie van de enquête

Unit4 gaf aan marktonderzoeksspecialist Vanson Bourne de opdracht voor het kwantitatieve onderzoek waarop dit rapport gebaseerd is. Zij bevroegen in mei en juni 2022 in totaal 3.450 respondenten in 12 landen: VS (1.000), Canada (150), VK (400), Duitsland (400), Frankrijk (200), Nederland (250), Noorwegen (200), Denemarken (100), Zweden (200), België (150), Australië (200) en Singapore (200). De respondenten waren afkomstig uit alle private en publieke sectoren (waaronder IT en technologie, zakelijke en professionele diensten, onderwijs, liefdadigheid en non-profit) en uit organisaties met 200 tot 20.000 werknemers. Respondenten uit alle afdelingen en anciënniteitsniveaus mochten deelnemen. Er zijn ook verwijzingen naar historische gegevens die in 2021 volgens dezelfde methode worden uitgevoerd. De bevindingen van dit onderzoeksprogramma vindt u hier.

-einde-

 

Over Unit4

De volgende generatie bedrijfsoplossingen van Unit4 ligt aan de basis van de meest mensgerichte middelgrote organisaties over de hele wereld. Ons ultramoderne cloudplatform, ERPx, verenigt capaciteiten inzake Financials, Procurement, Project Management, HR en FP&A op een eengemaakt cloudplatform dat realtime informatie deelt en dat is ontworpen volgens een krachtige mensgerichte benadering, zodat medewerkers de vruchten plukken van betere inzichten en zodat ze effectiever en meer betrokken worden. Het ondersteunt snelle en voortdurende veranderingen en biedt een individuele pasvorm voor klanten op elke schaal. Bovendien levert het de juiste tools om de processen in hun hele organisatie te uniformeren en hun mensen te verbinden. Unit4 bedient wereldwijd meer dan 6.000 klanten, waaronder Bravida, Havas, Migros Aare, Americares, Save the Children International, Action against Hunger, Metro Vancouver, Forest Research, Southampton City Council, Selkirk College, FTI Consulting en Surrey County Council.

Ga voor meer informatie naar https://www.unit4.com/, volg ons op Twitter @Unit4global, of bezoek onze LinkedIn-pagina

 

 

 

Contactpersoon media:

Lisa Stassoulli

Global Communications Manager, Unit4

GSM: +44 (0) 7870 916827

[email protected]

 

 

 

 

 

Sign up to see more like this