Skip to main content
Graphics

Hoe kan cashflow prognose en -analyse helpen bij het begeleiden van jouw bedrijf?

Cashflow is een belangrijke barometer voor de financiële gezondheid van een organisatie. Sir Richard Branson, de oprichter van de Virgin Group, zei ooit: "Houd je ogen nooit van de cashflow af, want het is de levensader van het bedrijf." Geen cashflow, geen bedrijf.

Cashflow wordt gedefinieerd als de hoeveelheid geld die een bedrijf gedurende een bepaalde periode binnenkomt en verlaat. Het is belangrijk omdat het een organisatie in staat stelt om bestaande financiële verplichtingen na te komen en ook voor de toekomst te plannen. Succesvolle zakelijke leiders weten dat een gezonde cashflow essentieel is voor de overleving, duurzaamheid en groei van een organisatie.

Michael Dell, oprichter, voorzitter en CEO van Dell Technologies gebruikte een briljante analogie om uit te leggen hoe belangrijk cashflow is en hoe een organisatie zal vastlopen als het zijn rekeningen niet kan betalen. Hij zei: "We waren altijd gefocust op onze winst- en verliesrekening. Maar cashflow was geen regelmatig besproken onderwerp. Het was alsof we langs reden en alleen naar de snelheidsmeter keken, terwijl we eigenlijk zonder benzine zaten."

Cashflow prognose 

Een cashflow prognoseplan laat zien hoeveel geld een organisatie verwacht te ontvangen en uit te geven over een bepaalde periode. Het kan helpen bij het plannen van de verwachte verkopen en de verwachte kosten. Het helpt financiële teams onderscheid te maken tussen winst en cashflow en te begrijpen wanneer geld de bankrekening van de organisatie zal binnenkomen en verlaten.

Strategische besluitvorming en planning kunnen worden belemmerd door een gebrek aan toekomstig financieel zicht, wat de operaties kan vertragen. Om geïnformeerde en snelle strategische beslissingen te nemen, kunnen organisaties cashflow prognoses gebruiken om hen te laten zien wat hun financiële situatie zal zijn in de toekomst.

Categorieën van cashflow

  • Bedrijfsactiviteiten - cashflow gegenereerd door de kernactiviteiten van een bedrijf en gerelateerd aan het netto inkomen. Dit kan cashflow zijn gegenereerd uit de verkoop van goederen of diensten (omzet) en cashflow betaald voor kosten. Rente betaald en ontvangen van leningen zal ook worden opgenomen in bedrijfsactiviteiten.
  • Financieringsactiviteiten - kasactiviteiten gerelateerd aan niet-stromende verplichtingen en eigenvermogens. Niet-stromende verplichtingen en eigenvermogensposten omvatten elke langlopende schuld, eigenvermogen of dividendbetalingen.
  • Investeringsactiviteiten - cashflow activiteiten gerelateerd aan niet-stromende activa. Niet-stromende activa omvatten langlopende of kapitaalinvesteringen, onroerend goed, installaties en uitrusting, aandelen of effecten van een ander bedrijf en alle leningen aan andere entiteiten.

De voordelen van cashflow prognoses en -analyse

Anticiperen op en plannen voor kas tekorten

In onzekere tijden kan het vermogen van een organisatie om door verstoringen en instabiliteit te navigeren de katalysator zijn voor langetermijnfinanciële gezondheid. Een cashflow prognose dient als een vroegtijdig waarschuwingssignaal om cashflow gaten op te sporen voordat ze de organisatie raken, als een forensische lens op cashflow balansen in meerdere verwachte toekomstige omstandigheden. Prognoses bieden een geschikte tijd om eventuele pieken in de cashflow te dekken. Door dit van tevoren te zien, kunnen financiële teams handelen voordat het gebeurt door de operationele kosten te verlagen, te wachten met het bijwerken van apparatuur, klantbetalingstermijnen te veranderen of alternatieve financieringsopties te vinden. Veel organisaties werken met weinig speling, dus het hebben van een nauwkeurige cashflow prognose analyse kan organisaties in staat stellen potentiële cashflow pieken te anticiperen en gemiste betalingen te vermijden of zelfs een overschot te voorspellen.

Uitgaven bijhouden

Uitgaven van een organisatie en de impact van budgettering kunnen op de juiste manier worden bijgehouden met cashflow prognoses. Het helpt om alle reguliere uitgaven en uitgaven, zoals salarissen, huur en nutsvoorzieningen, bij te houden om een gegarandeerd totaal van uitgaven te berekenen.

Scenario-planning en -beheer

Cashflow prognoses en analyse stellen organisaties in staat om hypothetische bedrijfssituaties te creëren en mogelijke gevolgen te evalueren. Met behulp van een gedetailleerde cashflow prognose kan de organisatie onafhankelijke variabelen veranderen en geïnformeerde bedrijfsstrategieën ontwikkelen op basis van wat het beste werkt voor elke situatie. Het creëren van deze scenario's stelt strategen in staat om een koers te varen tussen de valse zekerheid van een enkele prognose en de verwarring die vaak optreedt in moeilijke tijden.

Cashflow prognoses kunnen een bedrijf beschermen door waarschuwingssignalen op te sporen ruim voordat storende gebeurtenissen plaatsvinden. Cashflow analyse geeft een glazen bol-weergave van de toekomst van wat een bedrijf kan bereiken met nauwkeurige gegevens om zakelijke beslissingen te ondersteunen. Met behendigheid en snelheid kunnen onverwachte verstoringen succesvol worden genavigeerd.

Monitor achterstallige betalingen 

Als een cashflow prognose regelmatig tekortschiet, worden laatbetalers binnen een portfolio geïdentificeerd, waardoor het financiële team op de hoogte is van welke klanten een negatieve invloed hebben op de winstgevendheid. De prognose biedt zichtbaarheid op hoeveel er binnen zou moeten komen als alles volgens plan verloopt, dus tekortkomingen kunnen worden geïdentificeerd.

Toewijzing van cash overschot

Prognoses en analyses helpen bij het identificeren van potentiële cash overschotten en stellen financiële en zakelijke leiders in staat om overtollige cash efficiënt toe te wijzen. Of ze nu besluiten te investeren of een concurrentievoordeel te creëren, het is essentieel dat prognoses worden benut. Ook hier kan scenario-planning helpen bij het voorspellen van de impact van specifieke investeringsbeslissingen.

Beheer van valutarisico

Bij het beheren van valutarisico is een betrouwbaar prognoseproces cruciaal. Prognoses stellen financiële teams in staat om cashflow behoeften te anticiperen, de behoefte aan valutatransacties te verminderen en hun blootstelling beter te begrijpen, zodat ze een plan kunnen maken om het risico te beperken.

Samenvattend…

De mogelijkheid om snel gerichte prognoses te ontwerpen en te genereren, stelt organisaties in staat om de impact van beslissingen en de potentiële waarde van investeringen te projecteren voordat ze worden genomen. Scenario-planning kan worden gebruikt om cashflow-gerelateerde vragen te beantwoorden, zodat de organisatie altijd weet of ze crediteuren en werknemers kan betalen, wat haar operationele kosten zijn en hoe ze haar kas kan optimaliseren.

Hoe Unit4 jouw organisatie kan helpen

Unit4's FP&A software voor geïntegreerde financiële planning (IFP) kan het plannings- en prognoseproces versnellen met een flexibele, geïntegreerde aanpak die alle financiële planningsbehoeften van een organisatie omvat, of het nu gaat om het plannen van cashflow, het beheren van operationele budgetten, of het voorspellen van omzet, kosten en opbrengsten.

Onze IFP-oplossing dekt alle aspecten van planning. Het biedt je een duidelijk overzicht van jouw werkelijke cijfers, evenals prognosemogelijkheden, analyses en rapportage die zijn aangepast aan verschillende doelgroepen.

Je kan hier onze reeks oplossingen bekijken of een demo boeken.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte