Overslaan en naar de inhoud gaan
Home
old lady

Hoe kunnen CFO's met vertrouwen hun weg vinden door de turbulente marktomstandigheden van 2023?

van  april 28, 2023 | 4 min leestijd

2023 blijkt nu al een moeilijk jaar te worden voor CFO's. De wereldwijde economieën hebben te kampen met grote onzekerheid, en de turbulente marktomstandigheden maken het moeilijk om gezonde financiële beslissingen te nemen. Om in deze onzekere omgeving te overleven en te kunnen groeien, moeten CFO's de nieuwste technologie in hun voordeel gebruiken. In deze blogpost bespreken we hoe CFO's technologie kunnen gebruiken om met vertrouwen hun weg te vinden door de turbulente marktomstandigheden van 2023.

In de steeds veranderende bedrijfsomgeving is de rol van de CFO tegenwoordig steeds belangrijker geworden. Als gevolg daarvan staan CFO's nu voor een ongekend aantal uitdagingen waar strategisch denken en zorgvuldige planning voor nodig zijn.

Marktomstandigheden en uitdagingen voor CFO's in 2023

Nu 2023 een poosje gevorderd is, veranderen waarschijnlijk de marktomstandigheden en uitdagingen voor CFO's. Hier volgen enkele van de uitdagingen waarmee CFO's het komende jaar te maken krijgen:

1) Stijgende rentetarieven: Er wordt verwacht dat de rente in 2023 stijgt, waardoor bedrijven meer blijven betalen voor leningen. Dit kan de marges en kasstroom onder druk zetten. CFO's moeten de financiële positie van hun organisatie nauwlettend in de gaten houden en moeten ervoor zorgen dat ze nauw samenwerken met andere leden van het hogere management om te voorzien in essentiële financieringsbehoeften op korte termijn.

2) Volatiele markten: Er wordt verwacht dat de markten in 2023 volatiel zijn naarmate de wereldeconomie zich herstelt van de pandemie. Dit kan problemen opleveren voor bedrijven die voor hun financiering afhankelijk zijn van de kapitaalmarkten. CFO's moeten waakzaam blijven bij het beheer van de blootstelling van hun bedrijf aan marktrisico's.

3) Stijgende kosten: De kosten stijgen naar verwachting op allerlei gebieden, waaronder op het gebied van arbeid, grondstoffen, toeleveringsketens en uitbestede diensten. Dit kan de winst en kasstroom onder druk zetten. CFO's moeten samenwerken met andere leden van het hogere management en die in andere organisatorische functies om mogelijkheden tot kostenbesparing te identificeren en het effect van stijgende kosten op het resultaat te beperken.

Inzicht in je rapportage- en planningscyclus

Om je weg te kunnen vinden in deze volatiele marktomstandigheden, moeten CFO's inzicht krijgen in de specifieke cycli die hun organisatie aansturen. Door inzicht in de timing van cyclische gebeurtenissen, zoals grondstofprijzen of het treffen van voorzorgsmaatregelen voor economische hoogte- en dieptepunten, kunnen ze voorbereid zijn op veranderingen voordat die zich voordoen.

CFO's moeten zich ook bewust zijn van de gevolgen op de lange termijn van hun beslissingen. De beste manier om dit te doen is door inzicht te ontwikkelen in de marktomstandigheden waarvan hun bedrijf afhankelijk is. Hieronder vallen het analyseren van trends zoals het bestedingsgedrag van de consument, macro-economische gebeurtenissen en wereldwijde verschuivingen in de vraag. Door te begrijpen hoe deze factoren hun activiteiten beïnvloeden, kunnen CFO's effectiever plannen voor mogelijke scenario's en flexibel genoeg blijven om hun strategieën waar nodig aan te passen.

Het opbouwen van relaties met vertrouwde partners kan ook helpen om risico's te beperken en het eenvoudiger te maken om moeilijke tijden te doorstaan. Dit kunnen belanghebbenden zijn in functies als verkoop, marketing, bedrijfsvoering, HR of IT, die allemaal waardevolle data en inzichten leveren ter ondersteuning van het Office of the CFO.

Bereid je voor op verschillende marktomstandigheden

Het is voor bedrijven van vitaal belang om flexibel te reageren op dit versnelde tempo van verandering en tegelijkertijd mogelijkheden te vinden voor uitbreiding. De transformatie van het Office of the CFO van een financiële controlefunctie naar een vertrouwde adviseur is van cruciaal belang.

Deze transformatie kan mogelijk worden gemaakt door strategische investeringen in technologieën zoals softwaregestuurde geavanceerde analyses die kostenefficiëntie kunnen vaststellen en real-time inzichten bieden die de besluitvorming ondersteunen. Naast geavanceerde analyses moeten CFO's investeren in cloudgebaseerde oplossingen die flexibeler en efficiënter zijn dan on-premise technologie. Door deze tools en technologieën te accepteren, kunnen financiële teams data gebruiken om snel groeikansen vast te stellen en zo nodig bij te stellen.

Verder kan het gebruik van technologie helpen silo's te verminderen tussen financiële en andere afdelingen, zoals bedrijfsvoering en verkoop. Dit biedt CFO's de mogelijkheid snel te anticiperen op risico's, kansen in hun hele bedrijf te benutten en beslissingen te nemen op basis van data in plaats van onderbuikgevoel. Het is ook belangrijk een omgeving te creëren waarin iedereen zich comfortabel voelt om risico's te nemen en de status quo uit te dagen, en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot de resources die ze nodig hebben om te slagen.

Duidelijk inzicht in de financiën van je bedrijf

Door een bedrijf financieel bestendig te maken voor de toekomst, zorg je ervoor dat de organisatie is uitgerust en voorbereid op het beste en slechtste scenario met op data gebaseerde plannen om zoveel mogelijk van het onbekende bekend te maken. Weten waar en hoe geld wordt ingezet, kapitaalstromen analyseren, kosten binnen het budget houden, schuldenlast analyseren, investeringen in de gaten houden en veranderingen in inkomsten en uitgaven bijhouden, spelen allemaal een rol bij het toekomstbestendig maken van de financiën van de organisatie.

Wees proactief, niet reactief

  • Accepteer de onzekerheid van 2023 en de jaren die volgen, en door je voor te bereiden op het onverwachte, wordt je bedrijf veerkrachtiger.
  • Maak alternatieve toekomstplannen die rekening houden met potentiële marktvolatiliteit, en gebruik big data en analyses om de besluitvorming te onderbouwen.
  • Bereid zeer flexibele financiële modellen voor die verschillende scenario's aankunnen.
  • Zorg dat de CFO kan beschikken over het juiste personeel en de juiste technologie die kunnen helpen snel en nauwkeurig weloverwogen beslissingen te nemen.
  • Zorg voor systemen die zich snel kunnen aanpassen als de markten onverwacht van richting veranderen.
  • Denk aan belangrijke strategische doelstellingen en houd bij het nemen van beslissingen die doelstellingen voor ogen.
  • Houd de communicatielijnen tussen alle afdelingen open, zodat de neuzen van iedereen dezelfde kant op staan als het gaat om beslissingen die worden genomen op basis van de marktomstandigheden.
  • Handhaaf een langetermijnvisie en doelstellingen, zodat veranderingen op korte termijn geen afbreuk doen aan het grotere geheel.

Zorg dat je een plan B hebt

Omdat de marktomstandigheden aan verandering onderhevig zijn, moeten de processen voor het opstellen van budgetten dynamisch genoeg zijn om de uitdagingen van onzekere economische omstandigheden te weerstaan. Als CFO's het macro-economische landschap begrijpen, kunnen ze beter risico’s beheren, anticiperen op uitdagingen en groeikansen identificeren. Door gebruik te maken van de nieuwste technologie, kunnen CFO's snel data analyseren en inzicht krijgen in opkomende trends, waardoor ze sneller weldoordachte beslissingen kunnen nemen.

Hoe Unit4 CFO's kan helpen plannen te maken voor onzekere tijden

De People Experience-suite van Unit4 is ontworpen voor zakelijke dienstverleners zoals jijzelf. Deze uitgebreide oplossing geeft je de tools die je nodig hebt om de strategische CFO van morgen te worden, hoe je rol zich ook ontwikkelt of groeit.

Bezoek onze pagina Office of the CFO voor meer informatie.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte