Skip to main content

Inzichten CFO 2024: Bouw veerkracht op en verstevig groei voor de toekomst met digitale data-gerichte tools

van  februari 20, 2024 | 5 min leestijd

2024 biedt een voorzichtige maar iets optimistischere kijk voor ‘de Office of the CFO’ dan in recente jaren. CFO's die digitale transformatie omarmen, kunnen de weg banen naar duurzame groei en wendbare bedrijfsvoering voor hun organisatie. 

De inflatie is gestaag afgenomen in Europa, en nog meer in de VS, terwijl het BBP stijgt, wat leidt tot een stabielere omgeving dan op pre-pandemisch niveau. 

Desalniettemin zijn er nog steeds aanzienlijke geopolitieke factoren die turbulentie op de markt veroorzaken, wat een grotere verantwoordelijkheid met zich meebrengt voor CFO's om meer strategisch, proactief en gericht te zijn op het opbouwen van lenigheid en veerkracht voor de toekomstige jaren.  

Degenen die duidelijk zicht hebben op betrouwbare organisatorische data kunnen vandaag betere op data gebaseerde beslissingen nemen, terwijl ze ook in staat zijn te innoveren en strategieën te ontwikkelen, waardoor veerkracht en lenigheid voor morgen worden opgebouwd.  

In deze blog zullen we de kwesties verkennen waarmee de ‘Office of the CFO’ in 2024 te maken kan krijgen, en hoe digitale transformatie de benodigde gegevensinzichten kan bieden om groei te verstevigen en lenigheid op te bouwen.  

Anticipeer op disruptie met strategische oplossingen 

De afgelopen jaren zijn getekend door disruptie van toeleveringsketens als gevolg van meerdere externe factoren. In plaats van reactief te zijn, zouden CFO's proactief moeten innoveren en investeren, zodat mogelijke toekomstige verstoringen gemakkelijker kunnen worden beheerd - Cloud-tools kunnen inkoop- en financiële gegevens integreren voor betere inzichten.  

Terwijl organisaties zich aanpassen aan nieuwe manieren van werken, vinden ze manieren om rond verstoringen in de toeleveringsketen te werken en efficiëntie te verbeteren door kostenoptimalisatie. CFO's moeten zich richten op het verkrijgen van controle en zichtbaarheid over hun afdelingsgegevens, maar ook op de integratie van deze gegevens met andere functies, met name inkoop en HR.  

Strategie is de oplossing, maar CFO's moeten dit soort denken mogelijk maken door samen te werken met HR om huidig talent vrij te maken om zich te richten op prognoses, gebruik te maken van digitale tools die gegevens vooruit kunnen projecteren, en zich te concentreren op het opbouwen van wendbare bedrijfsvoering. 

Een data oplossing die zich kan richten op de problemen van vandaag, evenals scenario-planning, prognoses en innovatie, is essentieel voor CFO's om hun moderne rol als strategische adviseurs te vervullen.  

AI zou kunnen toenemen in gebruik en tekorten aan talent oplossen  

Een digitale oplossing die strategisch denken voor CFO's mogelijk maakt, is Kunstmatige Intelligentie (AI).  

Terwijl velen vrezen dat AI banen inneemt, kan het financiële professionals bevrijden van taken met een lagere waarde en hun tijd vrijmaken voor meer betekenisvolle strategische taken zoals prognoses en het vooruit projecteren van gegevens. 

AI is bijzonder nuttig waar sprake is van een wereldwijd tekort aan gekwalificeerde accountants. Door data te integreren in de Cloud kan een CFO hun inzichten in het personeelsbestand delen met HR en ervoor zorgen dat huidig talent behouden blijft met passende en concurrerende beloningspakketten.  

Bovendien kan AI strategisch denken stimuleren met zijn digitale innovatie - geavanceerde rapportagemogelijkheden, datavisualisatietechnieken en mogelijkheden voor lage/nulcode zijn allemaal onschatbare tools om samenwerking, cross-functionele respons en proactief denken te verbeteren.  

Volgens een enquête van EY gelooft 85% van de CFO's dat AI de manier waarop financiën werken in de komende vijf jaar aanzienlijk zal veranderen. Slechts 25% van de CFO's geeft echter aan een duidelijke visie en routekaart te hebben voor de adoptie van AI. 

 

 

Optimaliseer samenwerking met geïntegreerde data voor cross-functionele respons  

Het mogelijk maken van strategisch denken is nuttig, maar een cross-functionele respons op strategie zal het meest effectief zijn.  

Door gegevens te integreren over organisatorische functies heen, kunnen ze nauwer samenwerken met de finance afdeling. HR kan gegevens gebruiken om managers in alle functies te machtigen om langdurige relaties en betrokkenheid op te bouwen, functies onder dezelfde missie te brengen, en onbalansen binnen een onderneming te identificeren en aan te pakken.  

Een reactie op ESG- en duurzaamheidsrapportage is essentieel 

Een groot aandachtspunt voor 2024 is strengere naleving van milieugerichte, sociale en governance (ESG) rapportage, evenals duurzaamheidsrapportage en naleving. Bij het vervullen van deze vereiste zien we de waarde van een cross-functionele respons geleid door data. 

Dresner meldde onlangs dat meer dan 50% van de organisaties, van verschillende groottes, waarschijnlijk niet voorbereid is op aankomende rapportagevoorschriften, waarbij 75% van de respondenten aangeeft niet eens te weten welke normen worden gebruikt of waarschijnlijk zullen worden gebruikt.  

Geïntegreerde gegevens in de Cloud zijn essentieel om te reageren op toenemende ESG- en duurzaamheidsrapporteringsvereisten, en degenen die verouderde systemen gebruiken, zullen met name moeite hebben om tijdige rapporten over versnipperde gegevens te genereren.  

CFO's moeten duidelijke definities, normen en processen vaststellen voor het verzamelen, verifiëren en openbaar maken van ESG-gegevens, evenals ESG-doelen afstemmen op bedrijfsstrategie en incentives, met behulp van mogelijkheden zoals FP&A-software.  

Hoe Unit4 CFO's kan helpen plannen voor de toekomst  

De belangrijkste punten voor CFO's in 2024 zijn de vereiste om strategisch te zijn, niet alleen ondersteunend, en dat dit zal afhangen van de tools die een organisatie gebruikt om gegevens te beheren en te strategiseren.  

Met voortdurend veranderende marktomstandigheden en politieke veranderingen die invloed hebben op de wereldbevolking, kan het belang van gegevensbeheer en -analyse helpen de efficiëntie en nauwkeurigheid van organisaties te verbeteren door meer op data gebaseerde besluitvorming.  

CFO's hebben een 360 graden overzicht nodig over hun organisaties. Het integreren van softwareoplossingen zoals ERP, HCM en FP&A helpt bij het bereiken van het doel van strategische planning voor de toekomst. Onze Cloud-gebaseerde software is ontworpen om organisaties de tools te bieden die ze nodig hebben om de financiële prestaties te optimaliseren en groei te stimuleren.  

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte