Skip to main content
Green cloud

Maak jouw organisatie duurzamer - stap over op cloud ERP

De COP26-klimaatconferentie van de VN eerder dit jaar heeft iets onderstreept wat we allemaal al wisten. Klimaatverandering is een existentiële bedreiging - niet alleen voor de manier waarop we zaken doen, maar voor alles, van de economie tot onze gezondheid en de manier waarop we ons leven leiden. 

Elk individu en elke organisatie - van regeringen tot particuliere bedrijven - moet een rol spelen bij het creëren van een duurzame toekomst. En een groot deel daarvan is dat we allemaal werken aan een "netto nul" niveau van koolstofuitstoot. Een punt waarop de door menselijke activiteiten uitgestoten broeikasgassen in evenwicht zijn met de hoeveelheid die we uit de atmosfeer kunnen verwijderen. 

Het internationale doel om tegen 2050 de netto nul te bereiken is al vastgesteld. Maar wat kan jouw organisatie doen om dat punt in de komende 28 jaar te bereiken? 

Op weg naar netto nul - waarom en hoe 

In hun CxO-duurzaamheidsrapport van 2022 belicht Deloitte 5 "needle moving" duurzaamheidsacties die alle organisaties zouden moeten nastreven om netto nul te bereiken: 

  1. Het ontwikkelen van klimaatvriendelijke alternatieven voor producten of diensten. 
  2. Leveranciers en zakenpartners verplichten om aan specifieke duurzaamheidscriteria te voldoen. 
  3. Moderniseren en verplaatsen van faciliteiten om ze beter bestand te maken tegen klimaateffecten. 
  4. Klimaatoverwegingen opnemen in lobbyen en politieke donaties. 
  5. De beloning van topmanagers koppelen aan milieuprestaties. 

Slechts 19% van de organisaties heeft tot nu toe ten minste 4 van deze 5 acties uitgevoerd. Geen ervan is gemakkelijk - maar voor dienstverlenende en mensgerichte bedrijven is er een verrassend eenvoudige manier om ten minste drie ervan te realiseren. 

We hebben het natuurlijk over het verplaatsen van jouw systemen naar de cloud. 

Cloud ERP betekent dat het voor één keer gemakkelijk is om groen te zijn. 

De migratie van jouw operationele infrastructuur naar een publieke cloud is om een aantal redenen schoner en groener dan wanneer je deze ter plaatse (of in jouw eigen cloud) houdt. De belangrijkste daarvan is dat je je geen zorgen hoeft te maken over het energieverbruik en de uitstoot van jouw fysieke hardware, of over de verwijdering of recycling ervan aan het einde van de levensduur. 

Door jouw workloads naar de cloud te verplaatsen, kan je niet alleen flexibeler omgaan met het gebruik van resources, maar ook met de toewijzing ervan. Als meer bedrijven hun computerbehoeften in één cloud draaien, is er minder behoefte aan hardware en stroomverbruik, waardoor de CO2-uitstoot drastisch kan worden verminderd. 

IDC zegt zelfs dat als cloud verder wordt ingevoerd, de uitstoot van meer dan 1 miljard ton CO2 tegen 2024 kan worden voorkomen. 

Hoe groen is jouw cloud? 

Maar cloud computing vereist nog steeds energie - zelfs publieke cloud datacenters hebben een ecologische voetafdruk. Als je de duurzaamheid van jouw activiteiten echt wilt verbeteren, moet je daarom op zoek gaan naar duurzame cloudproviders. 

Duurzame computing berust op een energie-efficiënte infrastructuur, zorgvuldig beheerde en geoptimaliseerde eigen activiteiten en het voortdurend monitoren van duurzaamheidscijfers. Je zal jouw cloudpartners moeten kiezen die kunnen voldoen aan 3 belangrijke eisen om ervoor te zorgen dat je een solide basis legt voor de inzet van een klimaatvriendelijk alternatief voor jouw huidige workflows. 

De drie kenmerken van een groene cloud provider 

1. Het juiste milieubeleid en de juiste milieupraktijken 

Onderzoek jouw potentiële leveranciers op hun systemen, beleid en aanpak voor het beheer en de bouw van datacenters. Wat doen zij om duurzaamheid te garanderen? Voldoet hun aanpak aan de wettelijke eisen en helpt hij jouw eigen verplichtingen en doelstellingen te halen? En hoe strekt deze aanpak zich uit tot hun toeleveringsketen? Zijn ze volledig duurzaam - of schuiven ze gewoon de verantwoordelijkheid door? 

2. De juiste energiebronnen voor datacenters 

Cloud datacenters vereisen veel hardware, netwerkapparatuur, stroom, stroomdistributie en koeling. Al deze zaken verbruiken energie, en die energie vertegenwoordigt een potentieel voor koolstofuitstoot. 

Controleer of jouw providers de overstap hebben gemaakt naar hernieuwbare energie in hun datacenters, en hoe hun gebruik van verschillende bronnen hun (en jou) koolstofvoetafdruk en duurzaamheidsinspanningen beïnvloedt. 

3. De juiste aanpak van facilitair beheer en gebruik van apparatuur 

Duurzame inkoop, een verantwoorde aanpak van de verwijdering en recycling van apparatuur aan het einde van de levensduur, het bijhouden van duurzaamheids- en efficiëntiemaatstaven zoals PUE (Performance Utilization Effectiveness) WUE (Water Utilization Efficiency) ten opzichte van vastgestelde duurzaamheidsdoelstellingen zijn allemaal essentieel voor het creëren van een koolstofarme cloud-operatie. Zorg ervoor dat jouw providers dit allemaal doen - en dat zij over de gegevens en resultaten beschikken om dit aan te tonen. 

Hoe kan Unit4 jou helpen jouw duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken? 

Unit4 zet zich in voor een duurzame toekomst en weerspiegelt onze 'people-first' benadering. Onze strategieën zijn sterk afgestemd op de Sustainable Development Goals van de VN, die zich richten op drie belangrijke gebieden: onderwijs en inzetbaarheid door middel van digitale vaardigheden en inclusie, gezondheid en welzijn, klimaatverandering en ecologische duurzaamheid: VN SGD's 3,4,12 en 13. 

Onze cloudsoftware is al koolstofneutraal en zal in 2025 voor 100% op hernieuwbare energie draaien. Wij verankeren duurzaamheid in onze inkoop- en aanbestedingsprocessen, zodat onze leveranciers sociaal, wettelijk en ethisch verantwoord kunnen ondernemen. Wij helpen kleine agroforestryprojecten te financieren die milieu- en sociale voordelen opleveren via onze Unit4 Forest in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. En in 2022 hebben we de zilveren EcoVadis-medaille gekregen als erkenning voor onze duurzaamheidsprestaties. 

Ga voor meer informatie over deze initiatieven - en meer - naar onze pagina over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bezoek nu onze speciale productpagina's voor meer informatie over onze CO2-neutrale cloud-software

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte