Skip to main content

Financieel talent behouden en ontwikkelen

De financiële functie van organisaties wordt geconfronteerd met een nieuwe realiteit nu minder van de nieuwste generatie de sector binnenkomt en ervaren accountants met pensioen gaan; het werven, behouden en ontwikkelen van gekwalificeerde finance professionals wordt steeds moeilijker. Dienstverlenende organisaties moeten deze kans grijpen om digitale transformatie en automatisering te omarmen om in de toekomst concurrerend te blijven.

De verminderde interesse in financiën onder Gen Z

De verminderde interesse in financiële beroepen onder Gen Z heeft geleid tot een wereldwijd tekort aan gekwalificeerde financiële professionals. Nu de babyboomgeneratie haar pensioen nadert, wordt de behoefte aan gekwalificeerde financiële professionals met deskundige boekhoudkundige vaardigheden nog belangrijker. Gen Z is op zoek naar modernisering en geavanceerde technologie, zoals AI en automatisering, in de bedrijven waar ze werken, wat organisaties onder druk zet om digitale transformatie te omarmen. Bedrijven die in deze veranderingen investeren, zullen eerder financieel toptalent aantrekken en behouden. Automatisering heeft al bewezen gunstig te zijn in de financiële sector, door kosten en menselijke fouten te verminderen en tegelijkertijd de nauwkeurigheid en efficiëntie te verhogen, dus organisaties moeten technologie inzetten om een aantrekkelijkere werkomgeving te creëren.

Volgens het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics zal de accountancysector tussen 2019 en 2029 naar verwachting met 4% groeien, wat langzamer is dan het gemiddelde voor alle beroepen. Dit betekent dat er een kleinere pool van beschikbaar talent zal zijn waaruit organisaties kunnen putten, een groeiende behoefte aan mensenstrategieën die de juiste compensatie en opvolgingsplanning bieden, en de nodige training om de veranderingen in de sector voor te blijven.

Jongere mensen aantrekken

De jongere generatie wil een balans tussen werk en privé, doorgroeimogelijkheden en flexibiliteit. Ze hechten ook waarde aan een diverse en inclusieve werkomgeving die aansluit bij hun persoonlijke waarden. Bedrijven die zich richten op het creëren van een open, ondersteunende cultuur zullen beter gepositioneerd zijn om financieel talent aan te trekken en te behouden.

Een belangrijk aspect van het cultiveren van jong financieel talent is hen te voorzien van de opleidingsmogelijkheden die digitale transformatie met zich meebrengt. Investeren in training op gebieden als geavanceerde data-analyse, cloud-oplossingen en moderne financiële rapportagetechnologie kan financiële professionals helpen om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends in de sector en concurrerend te blijven.

Bedrijven moeten ook zoeken naar manieren om automatiseringstechnologie te integreren in hun dagelijkse werkzaamheden, zoals het stroomlijnen van crediteuren- en debiteurenrekeningen, het automatiseren van financiële rapportage en analyse en het ontwikkelen van voorspellende modellen die helpen bij het sturen van strategische besluitvorming.

De toekomst van het behouden van financieel talent ligt in het combineren van digitale transformatie, automatisering en een focus op diversiteit, gelijkheid en inclusie. Door een proactieve benadering van het cultiveren van financieel talent door het gebruik van geïntegreerde FP&A (financiële planning en analyse) en HCM (human capital management) technologie, kunnen CFO's en HR leiders in dienstverlenende organisaties veranderingen in de sector voorblijven en concurrerend blijven in een snel evoluerende markt.

Click to read FP&A product brochure (NL) (gated)

Digitale transformatie omarmen

De financiële sector is rijp voor digitale transformatie, met veel processen die ideaal zijn voor automatisering. Kunstmatige intelligentie (AI) en automatiseringstechnologieën maken al een tijdje furore in de sector omdat ze bedrijven de mogelijkheid bieden om hun productiviteit te verhogen, activiteiten te stroomlijnen en kosten te verlagen, terwijl er middelen vrijkomen die kunnen worden ingezet voor activiteiten op een hoger niveau.

Automatisering vervangt mensen niet, maar het kan een aanzienlijke verlichting betekenen voor overbelaste teams en tijd vrijmaken voor analyses die meer waarde toevoegen. Automatisering kan ook de kans op menselijke fouten verkleinen, de nauwkeurigheid verbeteren en processen versnellen die handmatig veel tijd kosten.

Door digitalisering te omarmen kunnen dienstverlenende organisaties hun resultaat verbeteren, wat leidt tot een gezonder en duurzamer bedrijf. Deze verschuiving stelt de financiële afdeling ook in staat om verder te gaan dan het kraken van getallen en meer strategische besluitvorming binnen het bedrijf te ondersteunen.

De voordelen van automatisering in de financiële sector

Automatisering heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop financiële professionals werken en heeft verschillende aspecten van de sector veranderd. Het kan het leven van financiële professionals gemakkelijker maken, de nauwkeurigheid verbeteren, de behoefte aan personeel en de kosten verminderen en uiteindelijk de productiviteit en winstgevendheid van een organisatie verhogen.

Sommige organisaties vrezen misschien dat automatisering bepaalde banen overbodig zal maken, maar het is belangrijk om te begrijpen dat automatisering menselijke werknemers niet zal vervangen, maar eerder hun capaciteiten zal verbeteren. Daarom is het van vitaal belang om te investeren in het bijscholen van bestaande financiële professionals om geautomatiseerde systemen te kunnen gebruiken en beheren. Op die manier kunnen dienstverlenende organisaties hun talentenpool ontwikkelen en waardevolle medewerkers behouden, terwijl ze toch kunnen profiteren van de voordelen van automatisering.

Tips voor het werven en behouden van financieel talent

Met een groeiend tekort aan financiële professionals en minder Generatie Z-kandidaten die een financiële carrière ambiëren, is het belangrijker dan ooit om financieel talent te behouden en te cultiveren. Hier volgen enkele tips om het beste financiële talent aan te trekken en te behouden:

1. Investeer in de ontwikkeling van werknemers: Zorg voor opleidings- en mentorschapsprogramma's om werknemers te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen en hun carrière vooruit te helpen. Moedig doorlopend leren en professionele ontwikkeling aan.

2. Creëer een positieve werkcultuur: Werknemers zullen eerder bij een bedrijf blijven dat een positieve werkcultuur heeft. Moedig teamwerk aan, erken en beloon goed werk en creëer een werkomgeving die werknemers prettig vinden.

3. Bied concurrerende salarissen en voordelen: Bied salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden die concurrerend zijn met andere bedrijven in de branche. Voer regelmatig salarisbeoordelingen uit en bied doorgroeimogelijkheden.

4. Zorg voor evenwicht tussen werk en privéleven: Werk-privé balans is belangrijk voor werknemers om zich gewaardeerd en gelukkig te voelen. Bied flexibele werkregelingen, zoals werken op afstand en flexibele roosters.

5. Omarm digitale transformatie: Automatisering en technologie kunnen financiële professionals helpen efficiënter te werken en hun werkdruk te verlagen. Door te investeren in software die repetitieve taken automatiseert, kunnen werknemers zich richten op complexere taken.

6. Diversiteit en inclusie bevorderen: Een divers personeelsbestand kan frisse ideeën en perspectieven in de organisatie brengen. Stimuleer diversiteit en inclusie door een inclusieve werkcultuur te bevorderen en gelijke kansen voor alle medewerkers te garanderen.

Hoe Unit4 jouw organisatie kan helpen

Uiteindelijk is de sleutel tot het behouden en cultiveren van financieel talent in de snel veranderende sector van vandaag het creëren van een werkcultuur die werknemers ondersteunt en waardeert. Door hen de tools, training en ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om te slagen, kunnen organisaties toptalent aantrekken en behouden in een concurrerende arbeidsmarkt en ervoor zorgen dat ze goed toegerust zijn om aan de veranderende behoeften van hun klanten te voldoen.

Door Unit4's FP&A en HCM te integreren tot een uitgebreid ecosysteem, stelt het organisaties in staat de juiste beslissingen te nemen door financiële en personeelsgegevens samen te voegen. Organisaties krijgen inzicht in hoe het bereiken van de juiste personeelssamenstelling de financiële prestaties kan verbeteren en waarde kan toevoegen. HR-managers kunnen belangrijke KPI's evalueren die zorgen voor zinvollere werknemerservaringen, zoals salaris, dienstverband, vaardigheden, diversiteit en regionale balans. Door FP&A- en HR-gegevens te integreren, ontstaat een holistisch beeld van de prestaties van de organisatie en hoe mensen en teams deze beïnvloeden.

Bekijk hier onze oplossingen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte